autoDNA prověřuje
Auto accident involving two cars on a city street

Auta po nehodě – mohou být bezpečná?

16 května 2017

Automobily po nehodě se vždy nacházejí na samém konci seznamu přání každého, kdo hledá automobil na trhu z druhé ruky. Přinejmenším takto se vyjadřují kupující. V praxi ovšem většinu nových majitelů zajímá ze všeho nejvíc cena daného vozidla, a ne jeho minulost.

Bohužel, pokud je nabídka lákavá, přimhouříme oko i nad rizikem, že s nemalou pravděpodobností kupujeme auto po nehodě nebo se stočeným tachometrem. Týká se to samozřejmě zejména automobilů dovážených ze západní Evropy. Ovšem takovýto postup může mít velice vážné důsledky pro bezpečí nás jako budoucích řidičů automobilu, a také pro spolujezdce, které budeme s sebou vozit.

Z jakého důvodu jsou auta po nehodách zpravidla nebezpečná?

Paradoxně nejsou bouraná auta nebezpečná proto, že byla vážně poškozena v důsledku nějakého nehody, ale především proto, že byla opravena nesprávným způsobem. Výrobci automobilů mají podrobně popsané postupy pro opravy vozidel. Odstraňování defektů podle těchto pokynů zaručuje nejen to, že auta po nehodě získají dřívější vzhled, ale také, že jsou mu navráceny v nejvyšším možném stupni původní parametry bezpečnosti.

 

 

Výše uvedené postupy nejsou samozřejmě tajné, ale přece jen jejich dodržování něco stojí. Málokterá dílna se rozhodne pro takovou investici, zvláště protože ta nebývá jednorázová. Konstrukce automobilů, dokonce stejných modelů, se velice rychle vyvíjí. Například v Mercedesu třídy C W203 (rok výroby 2000) bylo vyrobeno z oceli s vyšší trvanlivostí více než 40% konstrukce karosérie, v W204 (rok výroby 2007) to bylo již 70 %. V konečném důsledku se, zjednodušeně řečeno, změnil postup oprav pro zhruba 30 % dílů karosérie.

Co víc, spolu se stále širším používáním materiálů se zvýšenou trvanlivostí je k opravám automobilů zapotřebí stále více vysoce specializovaného vybavení. Některé díly budou vyžadovat tvarování za studena, jiné pájení při nízkých teplotách, další lepení… Lze říci, že úměrně postupu doby se zmenšují naše šance na to, že v obyčejné dílně může být náš automobil opraven správně. V důsledku toho budou automobily po nehodě znamenat pro své majitele stále větší ohrožení.

Auta po nehodě – výsledky testů

Výrobci vozidel provádějí četné testy, jimiž chtějí přesvědčit majitele vozů k tomu, aby nechávali auta po nehodě opravovat v autorizovaných servisech a v souladu s oficiálními návody. Například Škoda provedla testy bočního nárazu na dvou vozech Octavia. Jeden z nich byl později opraven v autorizovaném servisu, druhý v obyčejné dílně. Poté byly nárazové testy zopakovány. Octavia opravená v nesouladu s pokyny výrobce v nich samozřejmě dopadla nevalně.

Riziko odstraňování poškození v nesouladu s oficiálními návody prezentovala rovněž značky Citroen a Volkswagen. Francouzi podrobili model C3 testování čelního střetu. První vůz C3 byl opraven za použití originálních dílů, u druhého se mechanici řídili principem minimalizace nákladů. V konečném efektu ve správně opraveném C3 se pásmo deformace v opakovaném testu zvětšilo o pouhé 3 mm, v případě vozu opraveného s nízkými náklady o více než 8 cm. Volkswagen místo toho provedl nárazové testy pro dva identické Passaty B6 a potom je předal k opravě. Jeden byl opraven podle návodu pro Passat B6, druhý podle pokynů pro jeho předchůdce, tedy B5. Nárazové testy pak byly provedeny ještě jednou. Není těžké si domyslet, že exemplář opravený za použití nesprávných postupů v nich dopadl daleko hůře.

 

 

Možná je to jen marketing?

Vždy se najdou lidé, kteří budou tvrdit, že testy prováděné automobilovými koncerny jsou nedůvěryhodné a slouží pouze k prokázání předem připraveného tvrzení. Jejich opravdovým cílem má být nahánění zákazníků šíleně drahým autorizovaným servisům, kde za obyčejnou opravu zaplatíme několikanásobně více, než v obyčejné dílně. Existují dokonce testy, které poskytují živnou půdu pro takovéto spiklenecké teorie. Redaktoři lotyšského vydání programu Top Gear podrobili zkoušce populární model BMW 3 (E36). V dílně ho nechali rozřezat na tři části a pak ho nechali svařit. Takto upravený exemplář byl podroben nárazovému testu. Samozřejmě, vozidlo se poskládalo jako harmonika. Co je ale zajímavé, škála poškození se nijak zvlášť neodlišovala od výsledků analogického testu pro… právě vyrobené nové E36! Zdravý úsudek ale napovídá, že je to spíše výjimka, která potvrzuje pravidlo. Spíše je zřejmé, že každý předmět opravovaný podle pokynů výrobce a při využití originálních součástek má větší šance na znovuzískání původních vlastností, než vůz navrácený do použitelného stavu podle vlastních „inovativních“ nápadů opraváře a s použitím náhražek namísto originálních dílů.

Bezpečná auta po nehodě

Jak plyne z výše uvedených úvah, auta po nehodě mohou být přece jen bezpečná. Pokud byly následky nehody odstraňovány výhradně v autorizovaném servisu nebo v dílně, která má přístup ke správným postupům a vhodné vybavení, můžeme i nadále bez problémů vozidlo používat. Znamená to, že pokud získáváme vozidlo z druhé ruky, minulost po nehodě nemusí být problém. Pokud ji prodejce otevřeně přiznává a předloží doklady, které potvrzují provedení oprav na správném místě, jsou splněny předpoklady, abychom mu důvěřovali. Samozřejmě vždy je nutné podrobit auto po nehodě před nákupem velmi podrobné a důkladné prohlídce.

Největším ohrožením však nejsou bouraná auta, jejichž minulost je známa. Daleko větším problémem jsou vozidla, jejichž fatální historie je zatajována. Nepoctiví dovozci využívají naivity kupujících, kteří věří, že Němci nebo Belgičané prodají svá auta za pár drobných, aby mohla být dovezena k nám za nízké ceny. V současné době za „nejvýhodnější” nabídkou stojí zpravidla stočený tachometr, ale často také dlouhá historie z hlediska mizerné kvality oprav, včetně těch, které zakrývají následky nehod. Někdy tak na alternativním trhu může docházet k paradoxům – budoucí majitel vozidla se rozhodne ke koupi daného modelu, protože skvěle uspěl v bezpečnostních testech. Pak ale hledá „výbornou příležitost” z dovozu, aby zaplatil za vyhlédnuté auto co nejméně. V konečném důsledku si prohlíží bouraná auta, u nichž byly následky nehody odstraňovány co nejlevněji.

Je to tak, že nezřídka jsme největším nebezpečím pro sebe my sami a náš nedostatek představivosti a odpovědnosti. Když hledáme auto na alternativním trhu, je dobré mít na paměti staré pořekadlo, které říká, že „přemoudřelý ztrácí dvakrát”. Nešetřeme tedy prostředky na důkladné prověření historie a technického stavu vozidla a nevylučujme ty prodejce bouraných aut, kteří poctivě prezentují jejich minulost.

 

Dobré vědět

Služba autoDNA je předním poskytovatelem služeb online kontroly historie vozidel. Na základě vašeho číslo VIN si před nákupem ověříte historii vozidla pomocí autoDNA. Prověřování VIN vás v mnoha případech může ušetřit nežádoucích dodatečných nákladů spojených s koupí vozidla s neznámou nebo náhodnou minulostí.