autoDNA radí
Dieselové motory

Dieselové motory ztrácejí na popularitě?

7 listopadu 2017

Už léta slýcháme, že dieselové motory ztrácejí na popularitě. Pokud se tak neděje už dnes, je to otázka nedaleké budoucnosti. Ale potvrzují tuto smělou domněnku statistiky?

Z těchto důvodů dieselové motory ztratí na popularitě?

Odpůrci vznětových hnacích jednotek mají řadu argumentů. Za prvé, v důsledku proekologických zákonných opatření museli výrobci automobilů významně omezit emise škodlivých látek produkovaných právě těmito motory. V důsledku toho se diesely staly více poruchové a mnohem více nákladné na opravy, a to hlavně vinou komplikovaných součástí a dodatečného vybavení. Za druhé, před nějakou dobou otřásly automobilovým průmyslem aféry spojené s falšováním měření emisních plynů u vznětových motorů, což poškodilo obraz vozidel, která jezdí na naftu. Za třetí, na trh míří stále více automobilů s hybridním pohonem a elektromobilů, díky nimž lze jezdit ještě levněji, než s vozidly s dieselovými agregáty. Za čtvrté, vozidla na alternativní pohon jsou stále levnější. Za páté, automobily s benzínovými motory nemají nijak zvlášť vyšší spotřebu než vozidla s naftovými motory. A konečně za šesté, cena nafty se začala nebezpečně blížit ceně benzínu. Když vezmeme v úvahu všechny tyto argumenty, opravdu bychom měli konstatovat nevyhnutelnost teze, která hovoří o tom, že dieselové motory ztratí na oblibě. Každá mince má ale dvě strany.

 

 

Diesely nejsou tak hrozné, jak se o nich říká

Proekologická opatření mají vliv také na konstrukci zážehových motorů. I je činí více komplikovanými a náchylnými na poruchy. To, jestli naše hnací jednotka havaruje, je více závislé na tom, zda motor představuje povedenou konstrukci a zda jsme s ním zacházeli správným způsobem, než jestli je to „benzíňák“ nebo „nafťák“. Navíc i přes růst cen nafty je diesel z hlediska spotřeby stále levnější. Při jízdách na malé vzdálenosti to samozřejmě nemá valný význam, ale při zdolávání měsíc co měsíc dlouhých štrek se rozdíl v obsahu peněženky přehlédnout nedá. Bez významu nejsou ani stereotypy chování kupujících navyklých na dieselové motory a větší flexibilita vznětových hnacích jednotek. Někteří zájemci o nový vůz jsou navíc na tyto agregáty přímo odkázání. V mnoha dnes tolik populárních vozidlech SUV v segmentu C/D byste výkonné benzínové motory hledali marně. Nabídka dieselových motorů je naproti tomu široká. Když tedy vezmeme v úvahu tyto argumenty, těžko budeme očekávat, že vznětové motory v nejbližší době ve své popularitě významně oslabí.

Podívejme se, jak vypadá situace z hlediska statistiky. Za tímto účelem si projděme výsledky výzkumů organizace ACEA – European Automobile Manufacturers Association.

Diesely v evropských statistikách

Podle ACEA bylo v první polovině roku 2017 registrováno v Evropě 9 milionů 542 tisíc 309 nových vozidel. Bylo to o 4,3 % více, než ve stejném období roku 2016. Tento počet tvoří 24,5 % celosvětových registrací nových vozidel. Pro srovnání, v prvním pololetí 2017 bylo v Asii registrováno 44,7 % „populace” nových vozidel, v Severní Americe 21,3 %, v Africe a na Blízkém východě 5,4 %, v Jižní Americe 4,2 %. Evropa tak byla v prvním pololetí 2017 druhým nejvýznamnějším primárním automobilovým trhem na světě. Rozhodná většina evropských registrací nových vozidel se uskutečnila v zemích Evropské unie. Její občané nakoupili 8,21 milionu z celkového počtu 9,54 milionu nových vozidel koupených v Evropě. V samotné EU bylo registrováno 21,1 % všech nových vozidel na světě. A jak vypadá registrace z hlediska druhu používaného paliva?

V první polovině roku 2017 bylo 46,3 % nových automobilů registrovaných v zemích Západní Evropy vybaveno dieselovými motory. Ve stejném období předchozího roku činil tento podíl 50,2 %, pokles tak dosáhl výše 3,9 %. Na první místo v pořadí registrací nových vozidel se zařadily automobily s benzínovými motory, které tvořily 48,5 % všech nových registrací. Je to o 2,2% více, než u vozidel s naftovými motory. Tyto výsledky skutečně podporují předpoklad, že dieselové motory ztrácejí na oblibě. Pro doplnění této statistiky ještě dodejme, že vozidla s alternativním druhem pohonu si zvolilo pouze 5,2 % majitelů nových automobilů.

 

 

V Itálii je dieselů stále víc

Když se podíváme na zastoupení dieselových jednotek u nově prodávaných automobilů, můžeme si povšimnout, že jejich popularita není ve všech zemích Západní Evropy stejná a že ne ve všech zemích jejich podíl na registracích nových vozidel skutečně poklesl. Například v Itálii vzrostl z 54,7 % na 56,2 %, v Dánsku z 35,2 % na 35,9 %, v Nizozemí z 17,6 % na 17,8 %. Ve zbylých 12 státech zařazených autory výzkumu k Západní Evropě vidíme opravdu poklesy:

 • Rakousko – z 57,3 % na 51,1 %;
 • Belgie – z 51,2 % na 46,2 %;
 • Finsko – z 33,9 % na 32,9 %;
 • Francie – z 52,8 % na 47,9 %;
 • Německo – z 46,8 % na 41,2 %;
 • Řecko – z 54 % na 44,4 %;
 • Irsko – z 70,4 % na 66 %;
 • Lucembursko – z 63,5 % na 53,2 %;
 • Portugalsko – z 63,5 % na 61,4 %;
 • Španělsko – z 57 % na 50 %;
 • Švédsko – z 53,4 % na 51,5 %;
 • Velká Británie – z 47,9 % na 43,8 %.

Při analýze tohoto srovnání si však nelze nevšimnout, že ne každý pokles podílu dieselových motorů na registracích nových vozidel může svědčit o tom, že jejich obliba upadá. V 7 z 15 zemí Západní Evropy tvoří registrace nových vozidel vybavených dieselovými agregáty i nadále nejméně 50 % registrací všech nových automobilů! Jsou to Itálie, Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Lucembursko, Irsko a Rakousko.

Diesely skončí v propadlišti dějin? Ne nutně

Lze proto směle konstatovat, že není pravda, že by dieselové motory ztratily v nejbližší době zcela svoji oblibu. I kdyby se několikaprocentní poklesy prodeje udržovaly po dobu několika let, budou vozidla s tímto typem hnací jednotky i nadále tvořit významné procento registrace nových automobilů. Navíc popularita dieselových motorů zaznamenala už i v minulosti značné výkyvy. V roce 2009 nové diesely tvořily 45,9 % trhu s novými vozidly v Západní Evropě, zatímco v roce 2008 činil tento podíl 52,7 %. To, co diesely ztratily v roce 2009, si ale bohatě vynahradily v roce 2010 (51,8 %) a v letech 2011–2012 (55,7 %, 55,2 %). Pamatujme si také, že radost odpůrců vznětových motorů z poklesu jejich zastoupení na registracích nových vozidel v roce 2017 může být předčasná. Není totiž vyloučeno, že ve druhém pololetí se tento trend obrátí a také tento rok bude dalším, ve kterém budeme muset při hodnocení údajů o prodeji vznětových motorů zapsat znaménko plus.

 

Dobré vědět

Zajímá vás tento článek? Podívejte se také na produkty nabízené společností autoDNA – předním poskytovatelem zpráv o historii vozidel v Evropě a USA. Prověřování VIN vám pomůže vyhnout se dodatečným nákladům spojeným s nákupem vozu s neznámou minulostí. Služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok – potřebujete pouze přístup k internetu a číslo VIN vozidla, které chcete zkontrolovat.

 

 

Summary
Dieselové motory ztrácejí na popularitě?
Article Name
Dieselové motory ztrácejí na popularitě?
Description
Už léta slýcháme, že dieselové motory ztrácejí na popularitě. Pokud se tak neděje už dnes, je to otázka nedaleké budoucnosti. Ale potvrzují tuto smělou domněnku statistiky?
Author
Publisher Name
autodna.cz