Co je nového v autoDNA?
Jednotné dopravní značky v celé EU

Jednotné dopravní značky v celé EU – pro a proti

31 ledna 2017

V Evropské unii se každou chvíli objevují nápady, aby se sjednocovaly různé právní aspekty mezi jednotlivými členskými státy. Stejné je to s předpisy týkajícími se bezpečnosti silničního provozu. Jedna z nejnovějších koncepcí v této oblasti je, aby se instalovaly v celé Evropské unii stejné evropské značky. Jaké jsou výhody a nevýhody takového řešení?


Jednotné dopravní značky v celé EU – výhody

  1. Usnadnění pro řidiče projíždějící celou Evropou

Mezi evropskými zeměmi existují faktické rozdíly mezi používanými dopravními značkami. Týká se to stejně tak grafického provedení, barev, označení, jak i umístění nápisů na značkách v jazyce dané země. Někdy tyto rozdíly opravdu bijí do očí. V Irsku mají např. výstražné značky tvar kosočtverce, namísto u nás používaného trojúhelníku. Když ale k nám přijede cizinec, může považovat naši značku Dej přednost v jízdě za nesrozumitelnou, protože u nich vypadá jinak.

Dopravní značky v EU se liší rovněž používanými piktogramy, např. auta, tunelu, vlaku nebo chodce. Můžeme se setkat také s různými typy ukazatelů směru a různými typy písma. Na dálnicích bývají ukazatele směru v různých evropských zemích psány bílým písmem na modrém podkladu nebo bílým písmem na zeleném pozadí. To samozřejmě nejsou všechny rozdíly, ale už z těch několika příkladů je zřejmé, že rozdílů je více, než si uvědomujeme. V praxi to může dezorientovat nebo přímo oklamat řidiče.

 

 

  1. Pravděpodobné snížení tzv. inflace dopravních značek

Výměna stávajícího dopravního značení na jednotné značky v celé EU by mohla způsobit snížení tzv. inflace dopravních značek. V našich městech se můžeme na jednom kilometru silnice setkat i s několika desítkami značek! Když jedete rychlostí 50 km/h, potřebujete k překonání této vzdálenosti zhruba jednu minutu. Prakticky tak vlastně ani není možné, abyste všechny tyto značky zaznamenali a ještě si našli čas dívat se na cestu. Odkud se vzala tato inflace dopravního značení? Dopravní značky jsou často jednoduše alternativou pro opravy. Proč bychom měli rekonstruovat ulici za stovky milionů korun, když lze místo toho umístit výstražnou dopravní značku? Správci silnic často až příliš ochotně sahají k nápadu omezit rychlost. Pokud se objeví takový návrh, je velká naděje, že bude schválen. Stává se také, že když se při realizaci nějaké investice instaluje přechodné dopravní značení, nikdo se už nepostará o to, aby byly prozatímní značky ihned po ukončení oprav nebo výstavby odstraněny. Tímto způsobem se řidiči „učí” nevěnovat všem značkám stejnou pozornost.

  1. Nová značka je lépe vidět

Podle evropských výzkumů stojí dopravní značky u cesty v průměru 11 až 17 roků, což způsobuje, že už nejsou dostatečně reflexní a někdy ani čitelné. Dokládají to rovněž výsledky našich kontrolních orgánů. Díky výměně na nové jednotné značky v celé Evropské unii by byl tento problém vyřešen.

Jednotné značky v celé EU – nevýhody

  1. Obrovské náklady

Osazení jedné dopravní značky stojí tisíce korun. I kdyby se na výše zmíněném kilometrovém úseku silnice počet dopravních značek snížil na polovinu, náklady na tuto operaci na celém tomto úseku by dosáhly stovek tisíců korun. Pro stát a místní samosprávy by to znamenalo astronomické výdaje v miliardách korun.

  1. Počáteční chaos

Jednotné značky v celé EU v dlouhodobé perspektivě určitě pomohou řidičům lépe se orientovat na cestách. Ze začátku by to ale pro mnoho osob za volantem znamenalo velké problémy přizpůsobit se novému značení. Vždyť po mnoho let se učili jezdit podle dopravních značek, které byly v jejich zemi standardem. To, co by bylo usnadněním pro řidiče navyklé na dlouhé mezinárodní trasy, by bylo zároveň významnou komplikací pro občany jednotlivých zemí zařazených do projektu zavedení jednotného dopravního značení v celé EU, kteří cesty na území jiných států nepodnikají.

  1. Jaké jsou opravdové důvody požadavků na zavedení jednotného dopravního značení v celé EU?

Unijní úředníci hovoří hlavně o bezpečnosti, i když není problém se dovtípit, kdo na navrhovaném řešení nejvíc získá. Jsou to výrobci unifikovaných dopravních značek, ale také velké automobilové koncerny, pro které bude snadnější vyvíjet systémy (Vehicle to Infrastructure), jejichž prostřednictvím auta komunikují s dopravní infrastrukturou. Za tyto výhody pro podnikatele mají přirozeně zaplatit evropští daňoví poplatníci. A zlepší se opravdu díky tomu bezpečnost na cestách? Tato otázka je diskutabilní. Možná místo výměny dopravního značení by bylo lepší podle vzoru západoevropských městeček likvidovat přebujelé dopravní značení na sídlištích a v malých městečkách a ponechat tam pouze standardní omezení rychlosti na 50 km/h a křižovatky bez určení přednosti v jízdě a kruhové objezdy (na více frekventovaných křižovatkách)? Určitě by to přineslo zlepšení bezpečnosti a navíc by to bylo mnohem levnější.

Jak je vidět, nápad zavést jednotné dopravní značky v celé EU má své kladné i záporné stránky. Podle všeho však nebude příliš brzy realizován i s ohledem na obrovské náklady. Zejména ekonomicky méně vyspělé státy nejsou příliš ochotné vynaložit miliardy na nové dopravní značení.

 

Dobré vědět

Líbil se vám článek? Chcete se na něco zeptat v komentářích? Neváhejte se podělit o svůj názor a komentář v dolní části článku. A nezapomeňte – vždy před koupí automobilu, motocyklu nebo dokonce přívěsu zkontrolujte historii vozidla pomocí autoDNA na základě čísla VINPrověřování VIN je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba udělat, než se rozhodnete koupit ojeté vozidlo. AutoDNA vám tak pomůže učinit informované rozhodnutí.