Co je nového v autoDNA?
Nová Zpráva o historii vozidla autoDNA

Nová Zpráva o historii vozidla autoDNA

1 července 2022

Ode dne 1. července 2022 jsou ve Zprávě o historii vozidla autoDNA nabízeny další hodnoty pro naše zákazníky. V reakci na světové trendy byl zjednodušen nákupní postup na internetové stránce servisu, čímž se stal jednodušší a více intuitivní. Změny mají za cíl nabídnout zákazníkům nové výhody, jejichž inspirací byla moderní řešení přijatá a používaná na světových trzích.

Zpráva i nadále zůstává stručným přehledem životního cyklu vozidla, přibližujícím charakteristiku jeho minulosti na základě čísla VIN. V souladu s misí společnosti má ještě lépe pomáhat nabyvatelům a prodejcům vozidel v informovaném a bezpečném nákupu.

Změna vzhledu Zpráv o historii vozidla má za cíl předat do rukou našich zákazníků ještě užitečnější, funkční a přehledný produkt s řadou dalších výhod. Jednou z nich je inovace díky zavedení nových sekcí ve zprávě (Centrum oznámení nebo QR kód). Další optimalizovanou součástí je sekce historie vozidla. V této sekci, stejně jako v celé zprávě, byla zlepšena přehlednost a čtivost díky použití nového UX/UI pro uživatele, zavedeny byly barvy v souladu s obchodní psychologií barev, nebo světlé, přehledné pozadí a mnoho jiného. Díky průkopnickému řešení založenému na přidání QR kódů je možné rozšířit online i offline prodejní nabídku vozidla o historii vozidla.

 

 

Zpráva autoDNA sestává z několika sekcí uspořádaných v lineárním (přímočarém) systému, rozložených na časové ose, přehledných a snadno srozumitelných. Umožňuje prověření historie vozidla podle VIN, která může mít vliv na kvalitu vybíraného vozidla. Je to jedna z nejdůležitějších položek, se kterými by se měl nabyvatel seznámit ještě před koupí automobilu.

Náš stěžejní produkt byl zpracován podle nejlepších světových standardů. Nová sekce ve zprávě – Centrum oznámení – umožňuje jednoduše porozumět obsahu zprávy pro konkrétní číslo VIN, jelikož obsahuje nejdůležitější záznamy o jeho historii. Údaje jsou prezentovány v jednoduché, snadno srozumitelné formě, snadno pochopitelné již na úrovni grafického znázornění. Historie vozidla je prezentována ve formě chronologické časové osy, která má uživateli usnadnit seznámení s událostmi z historie vozidla a usnadnit mu rychlou identifikaci potenciálních problémů a rizik spojených s používáním ojetého vozidla.

Je dobré se seznámit se zprávou autoDNA již ve fázi prohlížení prodejních nabídek, abychom mohli oddělit kvalitní vozy od tzv. lemon car, to znamená od automobilů s vadami, utajovanou nehodovou minulostí. Informace obsažené ve zprávě zlepšují transparentnost automobilového trhu a pozvedávají ho na mezinárodní úroveň.

 

 

Další změnou na stránkách autoDNA je nový vzhled nákupního košíku, který má zlepšit zkušenosti uživatele během nákupů a umožnit mu kontrolovat každou fázi procesu, a to stejně tak při nákupu zprávy pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.

V nabídce autoDNA se nacházejí zprávy, které obsahují údaje o vozidlech pocházejících z více než 20 evropských zemí, USA a Kanady, z více než 50 000 různých institucí, které poskytují služby v automobilovém odvětví. Abychom splnili očekávání trhu a našich zákazníků, zavádíme od 1. července 2022 pro Zprávy o historii vozidla akční cenu. V praxi to znamená, že zákazník zaplatí za celkové prověření čísla VIN zprávou nebo zprávami stejnou jednotnou cenu, bez ohledu na to, kolik zpráv bude v nabídce autoDNA dostupných.

Summary
Nová Zpráva o historii vozidla autoDNA
Article Name
Nová Zpráva o historii vozidla autoDNA
Description
Ode dne 1. července 2022 jsou ve Zprávě o historii vozidla autoDNA nabízeny další hodnoty pro naše zákazníky.
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo