Co je nového v autoDNA?
Zvířata na silnici

Zvířata na silnici – jak se vyhnout kolizi?

4 dubna 2017

Podle statistik jsou zvířata na silnici rok co rok příčinou asi dvou stovek dopravních nehod. V praxi může divoká zvěř způsobit mnohem víc dopravních nehod s těžkými následky. Řada nehod, které jsou v policejních zprávách zaneseny jako „příčina nezjištěna”, může být výsledkem snahy vyhnout se střetu se zvířetem. Při příliš vysoké rychlosti mohou takové pokusy skončit například nárazem do stromu, pádem do příkopu nebo přejetím do pruhu pro protijedoucí vozidla.

Pravděpodobnost toho, že se během jízdy setkáme na silnici se zvířaty, roste každým rokem. Po celou dobu přece stavíme nové silnice a zpevňujeme ty, které byly doposud pouze polní, a děláme z nich stále frekventovanější komunikační trasy. Takto zasahujeme do stezek, jimiž chodí zvířata, a zvyšujeme tak riziko, že je na jejich trasách potkáme. Je to situace stejně tak nebezpečná pro zvířata, jako pro nás. Samec divokého prasete může vážit od 150 do dokonce 350 kg. Váha jelena se pohybuje od 150 do až 500 kg. I když v naší zemi potkáváme spíše ty s váhou okolo 150 – 160 kg, i tak nebude případný střet příjemný. Po kolizi s objektem s tak velkou hmotností nás zcela určitě čekají četné a drahé opravy v autoservisu. Je proto dobré se včas zamyslet nad tím, jak se takovému střetu vyhnout. Ať zvířata podél silnic pro nás zůstanou jedině atrakcí zpestřující monotónní cestu.

V jakém ročním období, kde a v jaké době nejčastěji potkáváme zvěř na silnici?

Zvířata můžeme na silnici potkat hlavně v noci. Právě tehdy zpravidla hledají obživu, přemísťují se za ní a současně se snaží vyhnout kontaktu s dravci a člověkem. Od silnic je v té době neplaší hluk automobilů, protože v noci je provoz daleko menší. Mnoho jedinců se proto nebojí na silnici vejít. Věnovat situaci na cestě mimořádnou pozornost musí řidiči také za svítání a soumraku, kdy je viditelnost mizerná a snadno dojde k nehodě.

Pokud se jedná o roční období, zvířata můžeme na silnici potkat obzvláště často v pozdním podzimu, v zimě a v brzkém jaru, kdy intenzívněji chodívají hledat obživu a rády lízají sůl, kterou silničáři posypávají vozovku. Zvláštní pozornost věnujme v této situaci jízdě po silnicích vedoucích přes lesy, nebo když cesty protínají louky.

 

Informace

Mysleme ale na to, že se zvířata mohou na silnici objevit nejen v noci, za soumraku nebo při úsvitu, ale po celý den, v každé roční době. Stát se to může na kterékoliv – například stáda divokých prasat jsou k vidění i na okrajích velkých měst. Každý řidič musí počítat s možností, že na silnici potká zvíře. Co v takové situaci dělat?

Nejdůležitější je prevence a zdravý úsudek

Jako obvykle je v případě vyhýbání se závažným silničním nehodám nejdůležitější prevence. Za prvé, brzdy v našem automobilu musí být v perfektním stavu. Za druhé, na kolech musíme mít obuty pneumatiky odpovídající roční době a nepříliš opotřebené. Tyto dva faktory zajistí, že naše brzdná dráha bude dostatečně krátká. Za třetí, na cesty se musíme vydávat vyspaní a odpočatí. Za čtvrté, na trase musíme být koncentrovaní především na sledování situace na silnici včetně dopravních značek. O tom, že se před námi na silnici může objevit zvěř, informuje výstražná značka A14 – Zvěř. Stejnou pozornost v nás musí vzbudit dopravní značka A13 – Zvířata, která upozorňuje na možnost pohybu hospodářských zvířat. Za páté, musíme se přizpůsobit omezením rychlosti a také přizpůsobit rychlost podmínkám panujícím na silnici. To, že víme, že se na silnici mohou vyskytovat zvířata, nám bude k ničemu, pokud pojedeme rychlostí, která nám nedovolí včas zabrzdit.

Je lepší se zvířatům na silnici vyhýbat nebo vsadit na kontrolovaný střet?

Když vidíme, že se poblíž silnice nebo přímo na ní nacházejí zvířata, v první řadě musíme snížit rychlost. Nedělejme to přesto naráz a příliš rychle. Nejdříve se musíme ubezpečit, že za námi nic nejede. Mnohem menší následky poneseme, když se čelně střetneme se zvířetem, než když do nás zezadu najede například kamión. Nejedná se pouze o rozdílnost hmotnosti – auto váží převážně mnohonásobně více než zvíře – ale také o to, že zadní část automobilu je méně odolná proti nárazu než přední. Zabrzdíme proto teprve až tehdy, když se ujistíme, že do nás zezadu nikdo nenarazí.

Čím nižší rychlostí pojedeme, tím větší máme šanci, že zvíře stačí utéct nebo že následky střetu budou méně bolestné jak pro nás, tak pro zvíře. Při nízké rychlosti můžeme také zkusit zvíře objet. Tento manévr si můžeme dovolit vykonat pouze tehdy, když jsme si jistí, že jím neohrozíme naši bezpečnost, tj. například, že v protisměru nepřijíždí žádné vozidlo. Rozhodně je třeba zdůraznit, že další podmínkou k provedení tohoto manévru je již dříve zmíněná nízká rychlost. Pokud bude rychlost příliš vysoká, riskujeme, že při vyhýbání se zvířeti na silnici dostaneme smyk a skončíme v příkopu nebo na stromě. Následky takovéto nehody mohou být mnohem vážnější než v případě střetu se zvířetem.

Když vidíme na silnici zvířata, mysleme také na to, abychom netroubili a nemrkali světly. Dezorientované zvíře, které slyší a vidí tyto signály, se může zarazit na místě, místo aby uteklo. Vizuální a zvukové signály použijeme až tehdy, když jsme před zvířetem zastavili. Pak má zvíře čas, aby se vypořádalo se situací a odešlo. Ani tehdy nevystupujeme z vozu, abychom zvíře zahnali. Může to vnímat jako útok a jako odpověď zaútočit na nás.

Co dělat, když došlo ke střetu?

Pokud jsme najeli do zvířete na silnici, především máme za povinnost poskytnout první pomoc postiženým osobám a zabezpečit místo střetu. Jsme také povinni poskytnout pomoc zvířeti a uvědomit policii. Mysleme na to, abychom sami nepřenášeli nebo nepřeváželi poraněné divoké zvíře – může mít vzteklinu!

 

Dobré vědět

Služba autoDNA je předním poskytovatelem služeb online kontroly historie vozidel. Na základě vašeho číslo VIN si před nákupem ověříte historii vozidla pomocí autoDNA. Prověřování VIN vás v mnoha případech může ušetřit nežádoucích dodatečných nákladů spojených s koupí vozidla s neznámou nebo náhodnou minulostí.