Slovník pojmů AutoCheck

Aukce zůstatku vozidel (aukce, na nichž jsou prodávány zůstatky vozidel)

Vozidlo bylo na aukci přihlášeno jako poškozené. Míra poškození je neznámá, a vozidlo může, ale nemusí být vážně poškozeno.

AutoCheck Score

AutoCheck Score, systém nacenění vozidel. Nástroj k jednoduchému a rychlému pochopení minulosti vozidla, na základě bodového ohodnocení. Umožňuje rovněž porovnání bodů pro poptávané vozidlo s průměrným bodovým ohodnocením pro podobná vozidla, což snižuje riziko spojené s koupí vozidla se skrytými problémy.

CARS (Cash for Clunkers) vozidla 2009 (hotovost za šrot)

Vozidlo je hlášené Úřadem pro bezpečnost státní silniční dopravy (NHTSA) jako "scrapped", čili sešrotované v rámci programu hotovost za šrot (CARS), program z roku 2009. Toto vozidlo nemůže být nabízeno k prodeji.

DMVs

Úřady motorových vozidel jsou státními institucemi jako např. Oddělení motorových vozidel nebo Kancelář motorových vozidel. Zabývají se přidělováním označení a registrací, kromě toho také vydáváním osobních řidičských průkazů.

Doklad stáčení tachometru

Počet najetých kilometrů viditelný na tachometru, který je nahlášený na Oddělení motorových vozidel (DMV) v daném termínu byl nižší než stav dříve zaevidovaný. Jde o tzv. stočení tachometru.

Emise/technická kontrola

Státní technická kontrola zkontrolovala vozidlo měřením obsahu škodlivin ve spalinách, které vozidlo emituje do životního prostředí.

Federální a místní instituce

Autocheck má informace získané od vládních institucí jako jsou: Úřad bezpečnosti dopravy ve státě (National Highway Transportation Safety Anministration -NHTSA), Federální agentury řízení při nenadálých nehodách (Federal Emergency Management Agency - FEMA). Disponuje rovněž informacemi, získánými od místních úřadů jako je policie nebo hasiči.

Incident vážného poškození

Vozidlo bylo vážně poškozeno, incident byl nahlášen nezávislým zdrojem.

Inspekce bezpečnosti

Státní inspekce bezpečnosti provedla kontrolu vozidla.

Kanadské obnovení

Vozidlo prošlo obnovením registrace od Kanadského departmentu motorových vozidel DMV.

Třída

Třída vozidla soustřeďuje podobné modely od různých výrobců. Například "standardní automobily střední třídy" zahrnují Ford Taurus i Hondu Accord. Tyto automobily jsou publikovány každý rok v Automoto zprávách.

Oprava "šrotu" Úřadem motorových vozidel DMV

Úřad zkorigoval označení, které bylo dříve označeno jako "ze šrotu"

Krádež

Vozidlo ukradené právoplatnému majiteli.

Lemon

Vozidlo odkoupené výrobcem, tzv. Lemon.

pokud po daném počtu zkoušek autorizovaný autoservis (prodejce) není schopen odstranit chyby vozidla, výrobce má povinnost poskytnout spotřebiteli nové vozidlo stejného modelu, pokud je dostupné, nebo v opačném případě nabídnout srovnatelné vozidlo, nebo akceptovat vrácení vozidla od spotřebitele a vrátit mu peníze ve výši, která byla zaplacená za vozidlo, snížená o rozumnou srážku za užívání vozidla. Právo odkupu vozidla se v jednotlivých státech různí.

Získané označení týkající se stavu vozidla

Slova nebo symboly v oficiálním označení vozidla, získané/vydané státním Úřadem pro motorová vozidla označují status nebo stav vozidla. Příklady: vozidlo zešrotované, tzv. Lemon, zrekonstruované nebo obnovené, po povodni, po krupobití, nebo vozidlo zničené v ohni, zcela zničené vozidlo, vozidla s údaji tachometrů, které byly stočeny nebo překračují limity, kradená nebo opuštěná vozidla.

Přidělené označení vozidla/Bouřková oblast

Označení registrace vozidla v bouřkových oblastech je informací týkající se registrace/používání vozidla v oblastech postihovaných bouřkami. Bouřky, uragány, povodně a jiné přírodní katastrofy mohly toto vozidlo postihnout. Doporučuje se ověření před koupí u nezávislého odborníka nebo v autorizovaném autoservisu.

Autoškola

Vozidlo bylo používáno k výuce a zdokonalení znalosti řízení vozidel.

Nevhodné k obnově

Vozidlo není možno opravit.

Nepravdivý počet najetých kilometrů

Vozidlo neprošlo státní bezpečnostní kontrolou.

Nezdařená kontrola emisí

Vozidlo neprošlo státní kontrolou emisí spalin.

Nezávislá inspekce/Zabezpečení prostředky proti zlodějům

Vozidlo bylo zkontrolováno nezávislou institucí, jinou než státním Úřadem pro motorová vozidla (DMV) a je prokázáno, že je vybaveno zabezpečovacím systémem proti zlodějům.

Nezávislá inspekce

Vozidlo bylo zkontrolováno nezávislou insitucí, jinou než státním Úřadem pro motorová vozidla DMV.

Neznámý stav tachometru

Stav tachometru ve vozidle není znám.

Non profit

Vozidlo bylo užíváno neziskovou agenturou.

Obnovené/vozidlo připravené k obnově

Vozidlo pochází ze šrotu, bylo obnoveno z nových nebo použitých součástí. Majitel nebo opravář musí podat prohlášení, jaké opravy nebo modifikace byly u vozidla provedeny. Podání prohlášení kvůli získání označení jako obnovené/přestavěné vozidlo je povinné. Vozidla s tímto označením musí rovněž projít technickou kontrolou před uvedením do provozu.

Odečet tachometru/počtu najetých kilometrů vozidla z nezávislého zdroje

Odečet tachometru/počtu najetých kilometrů byl vykonán nezávislým zdrojem.

Odkup vozu výrobcem

Výrobce znovu odkoupil vozidlo.

Nahlášené nehody

Odborník získává informace o nahlášení nehody nebo poškození z několika zdrojů. Občas více než jeden zdroj ohlašuje ten samý případ, který může mít stejné údaje, čísla události nebo také lokalizaci. Ostatní nahlášené nehody nemají údaje nahlášení, ty jsou obsaženy v záhlaví zprávy a mohou se objevit v kterémkoliv bodě historie vozidla. AutoCheck přidělí číslo nehody nebo incidentu tak, aby zpráva mohla ukázat jedno nebo více hlášení o nehodě, poškození nebo škody pro ten samý incident. Ne všechny nehody nebo incidenty jsou hlášeny do AutoCheck. Je vhodné prověřit vozidlo před koupí u nezávislého odborníka nebo v autorizované autoopravně.

Zabavené

Věřitelé nebo leasingová společnost vyzvala právní úřad, aby zkonfiskoval vozidlo za nezaplacení půjčky nebo pronájmu/leasingové splátky.

Opuštěné

Jakékoli vozidlo (automobil, přívěs nebo návěs podléhající registraci), ztracené, ukradené, opuštěné nebo jiným způsobem nevyzvednuté, které bylo ponecháno na veřejné komunikaci, veřejném majetku nebo někde jinde na území státu, včetně privátního majetku.

Po generální opravě

Vozidlo po opravě nebo renovaci

Podezřelé míle

Stát nebo jiní pověření úředníci identifikovali rozpor ve stavu tachometru nebo jiné incidenty.

Aukční subjekty

AutoCheck získává informace z aukcí automobilových firem, které slouží jako "čistírny vozidel" a pomáhají prodat vozidlo maloobchodním dealerům, nákladní automobily se nejlépe prodávají v jejich prodejnách. Vozidlo, které se účastní jedné nebo více aukcí, je jednoduše převáženo z jednoho trhu na druhý a nemusí zcela odrážet celkový stav vozidla.

Vozidlo používané městskými službami

Vozidlo bylo užíváno nebo bylo vlastnictvím federální, státní nebo místní vládní instituce.

Vozidlo vyloučené / osvobozené

Většina států na území USA vyžaduje hlášení o stavu tachometru. Vozidla jsou od tohoto požadavku osvobozená v případě splnění níže uvedených důvodů:

  1. Celková váha vozidla překračuje 16 000 liber (cca 8 000 kg)
  2. Vozidlo je starší 10 let
  3. Vozidlo není samopoháněné
  4. Je označeno výrobcem

Auto dovezené z Kanady do USA

Import vozidla z Kanady do USA

Neodpovídající vozidlo

Vozidlo nesplňuje požadavky vlády z hlediska standardů bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Vozidlo navrácené po krádeži

Vozidlo bylo dříve nahlášeno jako kradené a bylo navráceno.

Přestavěné vozidlo (Rebodied)

Přestavěné vozidlo je takové, které bylo smontováno za použití nové karosérie nebo nového hlavního komponentu, který musí být identický s karosérií nebo hlavní součástí používanou jako originál. Přestavěné vozidlo nemůže být přestavěným nebo zešrotovaným vozidlem a nemůže pocházet ze šrotiště. Vozidla s tímto zařazením se nekvalifikují ke chráněnému nákupu AutoCheck.

Vozidlo u prodejce v obchodě/skladu

Vozidlo je nebo bylo v inventáři prodejce.

Vozidlo užívané vládou

Vozidlo užívané vládou USA...

Vozidlo užívané místními úřady

Vozidlo bylo užíváno místními úřady.

Vozidlo nabízené v aukci jako vyloučené

Ve většině států zákon vyžaduje hlášení počtu najetých kilometrů u automobilů mladších 10 let. Vozidla starší 10 let jsou obvykle od tohoto požadavku osvobozena.

Vozidlo nabízené na aukci se stočeným tachometrem

Aukční subjekt nahlásil možnost "stočení" tachometru. To znamená, že s ním někdo manipuloval nebo ho vhodně přizpůsobil.

Vozidlo nabízené na aukci z pokaženým tachometrem

Aukční subjekt nahlásil, že tachometr náležitě nefunguje nebo neměří přesně stav najetých kilometrů.

Vozidlo nabízené na aukci jako odkoupené výrobcem (tzv. Lemon)

Aukční subjekt nahlásil, že výrobce odkoupil vozidlo kvůli udržení spokojenosti zákazníka. V případě vykonávání dalších oprav, které nemají výsledek, bude vozidlo odkoupeno výrobcem. Výrobci na území USA realizují programy tohoto typu kvůli udržení spokojenosti zákazníků.

Vozidlo nabízené v aukci jako znovunabyté

Aukční subjekt vyhlásil fakt znovunabytí nájemcem nebo majitelem vozidla.

Vozidlo nabízené v aukci jako firemní/pronajaté

Aukční subjekt vyhlásil, že vozidlo je firemní nebo pronajaté. Firemní vozidla nebo pronajatá jsou obvykle v dobrém stavu. Firmy mají směrnice na využívání/servis firemních vozidel. Vozidlo používané firmou pro výkonný orgán je příkladem firemního vozidla.

Vozidlo nabízené v aukci jako vozidlo používané městskými službami

Aukční subjekt vyhlásil, že federální, státní, místní nebo vládní úřad dříve toto vozidlo používal.

Vozidlo nabízené v aukci jako vozidlo s překročeným limitem kilometrů

To se obecně stává u vozidel, které mají pěticiferné tychometry a překročily 99,999 mílí.

Vozidlo nabízené v aukci jako vozidlo z šedého trhu

Aukční subjekt vyhlásil, že vozidlo bylo vyrobeno v jiné zemi a nemusí splňovat americké standardy pro bezpečnost nebo emise.

Vozidlo nabízené v aukci s opraveným/vyměněným tachometrem

Aukční subjekt vyhlásil opravu/výměnu tachometru.

Vozidlo nabízené v aukci s nesprávným počtem najetých kilometrů

Aukční subjekt vyhlásil, že pravdivý stav najetých kilometrů je jiný než ukazuje tachometr.

Vozidlo nabízené v aukci s neznámým počtem najetých kilometrů

Aukční subjekt vyhlásil, že aktuální počet najetých kilometrů není znám.

Vozidlo nabízené v aukci s překročením mechanických limitů

Aukční aubjekt vyhlásil, že pravdivý počet najetých kilometrů je vyšší než dovoluje tachometr. Informace se objevila u vozidel, která mají pětičíselný tachometr a najela více než 99,999 mílí.

Vozidlo nabízené v aukci po zničení povodní

Vozidlo bylo vystaveno povodni nebo utrpělo v jejím průběhu zaplavení vodou.

Vozidlo nabízené v aukci s vážným poškozením

Aukční subjekt vyhlásil vážné poškození vozidla.

Vozidlo nabízené v aukci se zničeným rámem

Aukční subjekt vyhlásil, že vozidlo má zničený rám, poškození může oslabit strukturu vozidla.

Vozidlo zařazené nebo registrované pojišťovací firmou

Vozidlo bylo zařazené nebo registrované pojišťovací firmou.

Kladný výsledek technické kontroly

Vozidlo prošlo státní technickou kontrolou.

Kladný výsledek kontroly emisí

Vozidlo prošlo státní kontrolou emisí.

Půjčka/Zástava

Vozidlo na půjčku může podléhat zákonu o zadržení nebo prodeji vozidla ve věci příštích závazků dřívějšího nebo současného majitele. Obvykle je vozidlo dáno do zástavy z důvodu úvěru nebo za nezaplacené účty za opravy ve věci vozidla. Před koupí si ověřte, jestli není vozidlo v zástavě.

Problém s počtem najetých kilometrů vozidla

Vozidlo má problémy související s odečtem tachometru. Odečty tachometru mohou obsahovat neshody jako je: nepravdivý počet najetých kilometrů, pokažený tachometr, překročené mechanické limity, rozpor nebo podezření v počtu najetých kilometrů.

Překročení mechanického limitu tachometru

Pravdivý stav počtu najetých kilometrů je vyšší než je tachometr schopen zaznamenat.

Přenos vlastnictví

Přenesení vlastnických práv nebo podílu z jedné osoby nebo subjektu na druhý.

Recykling

Vozidlo bylo nahlášeno jako k sešrotování nebo byly hlavní komponenty z něho získány v rámci recyklování.

Registrace/Obnova

Vozidlo prošlo obnovením registrace nahlášené prostřednictvím státního Úřadu motorových vozidel (DMV).

Rozdílnost stavu tachometru

Jde o chybu v současném nebo dřívějším odečtu tachometru.

Federální vláda

Vozidlo užívané vládou USA.

Komerční vozidlo

Vozidlo bylo registrováno a užíváno pro obchodní nebo komerční účely (jako dodávka, taxi nebo pronájem vozidel).

Korigované značení

Státní úřad motorových vozidel (DMV) zkorigoval označení vozidla.

Šedý trh

Vozidlo bylo dopraveno/určeno pro jiný trh než USA a nemusí splňovat technické parametry a standardy pro životní prostředí.

Speciálně konstruované

Vozidlo bylo speciálně zkonstruováno a liší se od originálního projektu výrobce.

Pojistná událost Krádež

Vozidlo bylo dopraveno/určeno pro jiný trh než USA a nemusí splňovat technické parametry a standardy pro životní prostředí.

Speciálně konstruované

Vozidlo bylo speciálně zkonstruováno a liší se od originálního projektu výrobce.

Pojistná událost Krádež

Byl uplatněn právní nárok na pojistku, protože vozidlo bylo ukradeno.

Registrační tabulka obchodníka s automobily

Vozidlo má registrační tabulku registrovanou na obchodníka s automobily.

Crash test Úřadu bezpečnosti silničního provozu NHTSA

Vozidlo bylo podrobeno crash testu Úřadu bezpečnosti silničního provozu kvůli zjištění bezpečnosti vozidla a jeho pasažérů.

Crash testy NHTSA

Vozidlo bylo podrobeno testům, v této souvislosti mohlo být vážně poškozeno.

Označení

Vozidlo bylo označeno jako po srážce státním Úřadem pro motorová vozidla DMV.

Pojištění nebo pravděpodobně Celková škoda

Vozidlo bylo nahlášeno pojistiteli jako vozidlo po celkovému poškození nebo jiné úplné ztrátě z důvodu nehody nebo krádeže.

Nahlášené poškození vozidla

Přiděleno označení "poškození vozidla"." Prodejce vozidla poukazoval na poškození vozidla.

Poškození krupobitím

Nahlášeno poškození způsobené krupobitím.

Poškozené

Vozidlo má trvalé nebo značné poškození karosérie nebo/a mechanických komponentů.

Firemní používání, k pronájmu nebo pronajaté

Vozidlo užívané jako: firemní, vozidlo k pronájmu nebo pronajaté vozidlo.

Užívání vládou

Vozidlo bylo užíváno vládní institucí.

Použití pro osoby

Vozidlo bylo užíváno pro převoz osob.

Užívané jako taxi

Vozidlo bylo užíváno jako taxi.

Užívání policií

Vozidlo bylo užíváno policií.

Dřívější poškození

Zaznamené dřívější poškození vozidla.

Stáří vozidla

Stáří vozidla vypočtené z identifikačního čísla vozidla.

Bezcelní

U vozidla byla vyžadována kauce kvůli registraci nebo získání zařazení vozidla.

Vydání dohody na platbu servisních služeb

Nezávislá firma zabývající se péčí o vozidla vydala smlouvu na péči o toto vozidlo.

Provedení servisních služeb

u vozidla byla provedena servisní kontrola nebo jiné opravy.

Registrovaní/Zapsaní majitelé

Expert užívá komplikovaný proces pro výčet počtu majitelů, kteří mohli v daném období vlastnit tento vůz. U starších vozidel tento výčet začíná datem první registrace/označení vozidla.

Škodní událost způsobená ohněm

Vozidlo bylo poškozeno ohněm, informace byla nahlášena z nezávislého zdroje.

Duplikované označení/Dvojí označení

Vozidlo má dvojí označení přidělené Úřadem pro motorová vozidla DMV.

Do šrotu

Určité množství součástí vozidla bylo získáno do opětovného užívání jako použité náhradní díly, zbytek vozidla byl zničen nebo sešrotován. Toto vozidlo bylo kvalifikováno jako vozidlo po úplné škodě, vozidlo není nutné uvést do provozu.

Pokažený tachometr

Tachometr nezaznamenává najeté kilometry

Sešrotovaný/Zlikvidovaný

Vozidlo bylo zlikvidováno pro obsah kovu.

Nahlášené na aukci vozidel

Odečet tachometru byl nahlášen aukčním subjektem

Šrot/Z likvidace

Vozidlo se zařazením "salvage" je vozidlo, které bylo silně poškozeno nebo poškozeno v míře neumožňující jeho opravu. Pojišťovací společnost deklaruje v tomto případě "total loss" čili celkovou škodu. Pojišťovací firma má povinnost ucházet se o vydání Certifikátu likvidace. V případě zachování vozidla majitelem přechází tato povinnost na něj.

Výměna motoru

Vozidlo prošlo výměnou/změnou motoru.

Smontovaný

Vozidlo je hlášeno jako smontované nikoliv výrobcem (registrovaný jako sam). Vozidlo mohlo být adaptováno, rekonstruováno, nebo vyrobeno kombinací.

Škody způsobené ohněm

Vozidlo bylo poškozeno ohněm.

Zničení vozidla nebo nehoda

Určité události nehod nebo poškození jsou nahlášena nezávislými zdroji, mohly se objevit z důvodu malých, středních nebo těžkých poškození vozidla, tyto události jsou ověřovány AutoCheckem - kdy se udály a z jakého zdroje informací pocházejí. Doporučuje se prověření vozidla před koupí u nezávislého odborníka nebo v autorizovaném autoservisu.

Poškození vodou

Vozidlo po povodni nebo vozidlo, které bylo poničeno vodou.

Po regeneraci

Vozidlo, které bylo sestaveno osobou s licencí pro regeneraci vozidel. Skládá se z použitých nebo obnovených integrálních součástí, včetně, ale nejenom: rámu, motoru, převodovky, osy, brzdného systému nebo zavěšení.

Po rekonstrukci

Obvykle bývá vozidlo rekonstruováno z různých částí pocházejících z různých vozidel.

Osvobození po překročení celkové hmotnosti

Vozidlo bylo osvobozeno od hlášení stavu tachometru po překročení stanovené hmotnosti 8000 kg.

Osvobození od závazku

Finanční závazky byly vymáhány vládní institucí, byly vráceny majiteli nebo dovozci.

Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.