Číslo VIN

Každé vozidlo pohybující se po silnici má svoje unikátní číslo VIN – jde o zkratku z angličtiny (Vehical Identification Number), vyjadřuje identifikační číslo vozidla. Je také nazýváno číslem karosérie. Je natolik specifické, že je pro každé vozidlo unikátní, neopakovatelné; neexistují dvě vozidla s totožným číslem VIN. Z tohoto důvodu bývá srovnáváno s rodným číslem nebo DNA, které jsou pro lidi také neopakovatelné a stejně jednoduše umožňují identifikaci konkrétní osoby.

Číslem VIN jsou označovány nejen osobní automobily, ale také všechny jiné typy vozidel; od motocyklů a motokol přes autobusy, nákladní automobily, a dokonce přívěsy.

Region a název výrobce automobilu
Typ automobilu specifický pro každého výrobce
Unikátní číslo výrobku
1HG
CM8263
3A004352
wmi
vds
vis

Jaké údaje o vozidle jsou zakódované v čísle VIN?

Tři první znaky jsou WMI, tedy označení výrobce vozidla a země, z níž výrobce pochází. Proto např. automobily, jejichž VIN začíná písmenem J, jsou vyrobeny v Japonsku, a auta s číslem začínajícím číslicí 1 v USA.

Další část čísla VIN obsahuje informace o typu vozidla. Každý výrobce tyto informace kóduje (nacházejí a na pozicích od 4 do 9) svým vlastním speciálním způsobem. Můžeme zde najít například údaje o tom, zda má vozidlo airbagy, jaké má bezpečnostní pásy, jaký je typ karosérie a počet dveří, a také druh vozidla (např. sportovní, ekonomické). Poslední znak v této sekci je kontrolní znak čísla VIN; díky speciálnímu algoritmu je možné ověřit, jestli některý z ostatních znaků nebyl protiprávně změněn.

Na pozicích od 10 do 17 jsou písmena a číslice (na 4 posledních pozicích vždy číslice), které umožňují nejen identifikovat konkrétní automobil (tato část čísla VIN je pro každé vozidlo unikátní), ale také určit jeho verzi motoru, druh pohonu, výbavu atd. Může zde být také zakódován výrobce auta (na pozici 10 čísla VIN) a označení továrny, v níž bylo vozidlo vyrobeno.

Kde najdete číslo VIN?

Registrační průkaz vozidla

Pole "E" registračního průkazu je místo, od něhož musíme začít při hledání čísla vin našeho vozidla. Je to políčko povinné při registraci vozidla a nikdy nesmí zůstat prázdné. Kromě toho číslo VIN z dokumentu musí být stejné jako číslo VIN vyražené na štítku, který se nachází v autě.

Číslo VIN automobilu je součástí dokladu o registraci vozidla v poli E

Prostor pod čelním sklem automobilu

Obvykle, u většiny aut, se číslo VIN nachází v dolní části předního okna na straně řidiče. Řada 17 znaků musí být viditelná pro každého, taktéž, aby ho bylo možno přečíst, neměla by být zapotřebí pomoc majitele vozu.

Číslo VIN vozidla se nachází pod čelním sklem vozidla

Součást karosérie

V některých automobilech je třeba číslo VIN hledat na konkrétních částech karosérie. VIN může být umístěn na spodní části sloupku u předního sedadla spolujezdce (Škoda, Seat). Při pantech předních dveří (Audi) nebo v přední přepážce (BMW, Volvo).

Číslo VIN je umístěno na prvcích karosérie vozidla

12 místné číslo VIN

Stává se, že je karosérie auta označena kratším, 12místným číslem VIN. Důvodem takového specifického značení může být skutečnost, že původní číslo VIN bylo poškozeno nebo bylo nečitelné a majitel vozidla se rozhodl pro jeho výměnu v souladu s platnými předpisy.

Stojí za zmínku, že u veteránů může mít číslo VIN jiný formát než nyní platné 17místné číslo. Od roku 1954 do roku 1981 nebyly pro identifikační číslo vozidla všeobecně závazné standardy, proto různí výrobci používali různé formáty.

Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.