Podmínky

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Internetový servis dostupný na adrese www.autodna.cz je provozován společností AUTODNA Společnost s ručením omezeným, se sídlem v Lodži (adresa sídla a adresa pro doručování: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Lodz), zapsanou v obchodním rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro Lodž - Město v Lodži, XX. oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 50 000 PLN; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104; e-mail: kontakt@autodna.cz.

1.2.Ustanovení těchto Podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezovat jakákoliv práva příjemce služeb, který je současně spotřebitelem, platná podle obecně závazných právních předpisů. V případě nesouladu mezi ustanoveními těchto Podmínek a právními předpisy, mají přednost předpisy.

1.3.Definice:

1.3.1.BLOG – Elektronická služba, internetový blog dostupný v internetovém servisu a související s jeho obsahem.

1.3.2.DIGITAL VIRGO - subjekt zajišťující provoz elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím SMS - společnost DIGITAL VIRGO POLSKA akciová společnost se sídlem ve Varšavě (adresa sídla: ul. Towarowa 28 budova Generation Park Z, 00-839 Varšava, Polsko), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000253675; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu, XII. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 500.000 PLN (plně splacených); DIČ: 527-23-17-216; IČ: 016750310; e-mail: info@avantis.pl; telefonní číslo: (+48) 022 312 - 1000 (platba jako za standardní spojení - dle ceníku příslušného operátora.).

1.3.3.PRZELEWY24 - společnost PayPro S.A se sídlem v Poznani: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznaň, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem Poznaň – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, XI. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 4.5 00.000 PLN (plně splacených); DIČ: 7792369887, IČ: 301345068 se základním kapitálem 4.500.000 zlotých plně splacených a zapsána do rejstříku národních platebních institucí vedeného Polským úřadem pro finanční dohled pod číslem UKNF IP24 / 2014, e-mailová adresa: serwis@przelewy24.pl; Telefonní číslo: +48 61 642 93 44 (platba jako za standardní spojení - dle ceníku příslušného operátora), která podporuje elektronické platby prostřednictvím služby http://www.przelewy24.pl.

1.3.4.ZKRÁCENÁ INFORMACE; IS – Elektronická služba, zkrácená informace poskytovaná před vydáním Zprávy a týkající se rozsahu informací nebo událostí souvisejících s vozidlem, které lze získat v rámci Zprávy. Tato informace obsahuje potvrzení dostupnosti, nedostupnosti nebo množství informací a událostí ve vybrané Zprávě a cenu Zprávy. IS však neobsahuje samotnou informaci nebo podrobnosti o událostech týkajících se vozidla.

1.3.5.OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, bod 93, v platném znění).

1.3.6.ÚČET - Elektronická služba, datový soubor chráněný individuálním názvem (e-mailová adresa) a heslem v digitálním systému poskytovatele služeb, v němž jsou shromažďovány údaje příjemce služeb.

1.3.7.Číslo VIN - jedinečné identifikační číslo motorového vozidla, sestávající z maximálně 17 znaků (písmen a číslic) (Vehicle Identification Number).

1.3.8.NÁZORY A KOMENTÁŘE - Elektronická služba dostupná na webové stránce pro vkládání hodnocení a komentářů příjemců služeb pod články na blogu.

1.3.9.PAYPAL - společnost PayPal (Europe) S.à R. L. & Cie, S.C.A. se sídlem v Lucemburku (adresa sídla: 5. patro, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), podporuje elektronické platby prostřednictvím servisu http://www.paypal.pl/.

1.3.10.VOZIDLO - motorové vozidlo s číslem VIN uvedené příjemcem služby.

1.3.11.ZPRÁVA - Elektronická služba spočívající v poskytování informací a událostí o vozidle v podobě elektronické zprávy. Rozsah informací a událostí je uveden na webových stránkách servisu po získání zkrácené informace (IS) příjemcem služby.

1.3.12.PODMÍNKY - Tato pravidla internetového servisu.

1.3.13.INTERNETOVÝ SERVIS – Internetový servis poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese www.autodna.cz.

1.3.14.ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Internetového servisu.

1.3.15.PŘÍJEMCE SLUŽBY – fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která používá elektronickou službu v souladu s Podmínkami.

1.3.16.POSKYTOVATEL SLUŽEB - společnost AUTODNA Společnost s ručením omezeným se sídlem v Lodži (adresa sídla: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Lodz, Polsko), zapsaná v obchodním rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro Lodž - Město v Lodži, XX. oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 50 000 PLN; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104; e-mail: kontakt@autodna.cz.

1.3.17.NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Příjemcům služeb, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služeb cyklický obsah následujících vydání newsletteru obsahující informace o novinkách, nových produktech a akcích v Internetovém servisu.

1.3.18.PAYU – akciová společnost PayU SA se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), národní platební instituce kontrolována Komisí pro finanční dozor, zapsána v Rejstříku platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsána v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem 0000274399, spis společnosti veden Oblastním soudem Poznaň – Nové Město a Wilda v Poznani; základní kapitál ve výši 4 944 000,00 PLN splacen v plné výši; DIČ: 7792308495, IČ 300523444, kontaktní emailová adresa: pomoc@payu.pl, poskytovatel elektronických platebních služeb prostřednictvím webové stránky http://www.payu.pl.

2.ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM SERVISU

2.1.V internetovém servisu jsou dostupné následující elektronické služby: Blog, Zkrácená informace, Účet, Názory, Komentář a Zpráva.

2.1.1.Blog - Blog lze používat po přechodu do přístupné záložky internetového servisu s označením Blog.

2.1.2.Zkrácená informace (IS) – lze ji využít po splnění dvou kroků - (1) uvedení na stránce internetového servisu v sekci věnované IS čísla VIN vozidla a (2) kliknutí na pole "Prověřit VIN" nebo "Potvrdit VIN".

2.1.3.Účet – účet lze používat po splnění dvou následujících kroků - (1) vyplnění registračního formuláře a (2) kliknutí na pole "Registrace". V registračním formuláři musí příjemce služeb uvést následující informace: emailovou adresu a heslo. Účet lze založit v průběhu podávání objednávky Zprávy nebo po získání Zkrácené informace.

2.1.4.Názory a Komentáře – službu Názory a Komentáře lze použít po přechodu na příslušnou stránku Internetového servisu:

2.1.4.1.v případě Blogu - na stránku s položkou Blog, kde je dostupný modul Názory a Komentáře. Pro přidání názoru, hodnocení nebo komentáře pod příspěvek na Blogu je nutné uvést následující údaje Příjemce služby: jméno a e-mailovou adresu a obsah komentáře;

2.1.4.2.v případě Zpráv - na stránku https://www.autodna.cz/hodnoceni-zprav-vin Pro přidání názoru, hodnocení nebo komentáře ke Zprávě je nutné uvést následující údaje Příjemce služby: jméno a e-mailová adresa a výběr typu posuzované zprávy a obsahu hodnocení.

2.1.5.Zpráva – použití Zprávy je možné po předchozím získání zkrácené informace (IS). Po získání IS si příjemce služby vybere jeden nebo více dostupných druhů Zprávy. Předání Zprávy následuje po splnění celkem tří kroků – (1) vyplnění objednávkového formuláře. (2) kliknutí na pole Koupit zprávu a (3) zaplacení. V objednávkovém for,uláři je nutné uvést číslo VIN vozidla.

2.1.6Newsletter - používání Newsletteru je bezplatné a je možné po zadání e-mailové adresy do pole Newsletter viditelném na stránce Internetového servisu, na kterou mají být zasílána následující vydání Newsletteru a kliknutím na pole akce a poté potvrzením v nově otevřeném vyskakovacím okně se přihlásí k odběru Newsletteru a opětovného kliknutí na pole akce. Příjemce služby se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby. Z odběru Newsletteru lze také odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení uvedený v každé zprávě zaslané jako součást Newsletteru.

2.1.7Příjemce služby je povinen používat Internetový servis v souladu se zákonem a dobrými mravy, s respektováním osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob. Nezákonné činnosti, které mohou bránit fungování Internetového servisu nebo vystavit Poskytovatele služeb ztrátě dobrého jména, jsou zakázány.

2.2.Příjemce služby je vázán zákazem poskytování obsahu protiprávního charakteru. Příjemce služby je povinen uvádět údaje v souladu se skutečností.

2.3.Technické požadavky nezbytné pro práci s informačním systémem, který používá poskytovatel služby:

2.3.1.Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu.

2.3.2.Webový prohlížeč nainstalován na zařízení s přístupem k internetu v aktuální verzi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Google Chrome, Microsoft Edge, Safarii.

2.3.3.V internetovém prohlížeči zapnuta podpora souborů cookies.

2.3.4.Ve vašem prohlížeči je povolena podpora JavaScriptu.

2.4.Blog, Zkrácena informace, Účet a Názory a Komentáře jsou přístupné zdarma.

2.5.Zprávy jsou poskytovány za úplatu - cena Zprávy je uvedena na stránkách Internetového servisu po získání Příjemcem služby Zkrácené informace - ceny Zpráv jsou uvedeny v závislosti na zvolené jazykové verzi Internetového servisu - v polských zlotých, eurech nebo českých korunách. Tato cena je celková cena včetně daní a všech dalších poplatků.

2.6.Blog, Účet a Názory a Komentáře jsou poskytovány na dobu neurčitou. Zkrácená informace a Zpráva mají jednorázový charakter a jejich platnost končí ve chvíli jejich zpřístupnění Zkrácené informace nebo Zprávy.

2.7.Poskytovatel služby je povinen poskytnout Elektronickou službu nebo produkt bez závad v souladu s pravidly obsaženými v Pravidlech.

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZPRÁVY

3.1.Ceny zprávy a dostupné druhy Zpráv jsou uváděny vždy pro dané vozidlo na internetové stránce Internetového servisu po získání Zkrácené informace. Pro poskytnutí Zprávy musí Příjemce služby nejdříve získat Zkrácenou informaci.

3.2.Zpráva má pouze pomocný charakter (dodatečný) a neměla by být jediným vodítkem při rozhodování o uzavření nebo neuzavření kupní smlouvy na vozidlo příjemcem služby. V případě jakýchkoliv pochybností o původu vozidla, počtu ujetých kilometrů nebo jeho historii, je třeba prověřit tyto údaje s příslušnými státními orgány nebo třetími osobami, které poskytují v tomto směru odbornou pomoc. Poskytovatel služby doporučuje v každém případě (i když nejsou pochybnosti) kontakt s těmito orgány a třetími osobami za účelem prověření vozidla před přijetím rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy.

3.3.Informace a události o Vozidlech poskytované v rámci Zprávy pocházejí z vnějších zdrojů ve vztahu k Poskytovateli služby. Úloha poskytovatele služeb se v tomto případě omezuje pouze k jejich poskytnutí příjemci služby prostřednictvím Internetového servisu. Poskytovatel služby neprověřuje úplnost, správnost a pravdivost informací a událostí o Vozidlech.

3.4.Příjemce služeb bere na vědomí skutečnost, že Poskytovatel služby shromažďuje údaje pro sestavení Zprávy z mnoha zdrojů. Získané údaje mohou být zdvojené, obsahovat chyby nebo neúplné informace. Příjemce služby chápe a bere na vědomí, že ne všechny informace mohou být dostupné, kompletní a správné. Informace ve zprávě mají pouze podpůrný charakter. Příjemce služby bere na vědomí a chápe, že informace obsažené ve zprávě nemohou jednoznačně určovat faktický stav vozidla, a že odpovědnost a rozhodnutí o nákupu vozidla je na Příjemci služby. Poskytovatel služby neposkytuje jakékoliv záruky na pravdivost údajů a úplnost Zprávy.

3.5.Rozsah informací a událostí o Vozidlech poskytovaný v rámci Zprávy je maximálně možný. Závisí vždy na konkrétním exempláři Vozidla, na jeho výrobci, modelu, roku a místa výroby a značce - Příjemce služby je před poskytnutím placené zprávy vždy předem informován prostřednictvím Zkrácené informace o rozsahu a množství dostupných informací a událostí, případně o jejich nedostupnosti. Na základě Zkrácené informace příjemce zprávy přijímá rozhodnutí o vyžádání Zprávy, o jejím druhu nebo o jejím odmítnutí.

3.6.Pravidla pro zpřístupňování Zprávy zasláním SMS:

3.6.1.Technickou obsluhu související se zpřístupněním Zprávy zasláním SMS zajišťuje Digital Virgo.

3.6.2.Pokud je Zpráva zpřístupněna zasláním SMS, pouze SMS se správným textem a zaslaná na správné číslo opravňuje Příjemce služby k obdržení vybrané Zprávy.

3.6.3.V případě zaslání SMS se správně zadaným obsahem a na správné číslo obdrží Příjemce služby zpětnou SMS zprávu s jednorázovým SMS kódem opravňujícím ke zpřístupnění Zprávy do 5 minut od data odeslání. odeslání SMS. Jednorázový SMS kód je platný 48 hodin od jeho obdržení.

3.6.4.Poplatek za každou odeslanou SMS je účtován operátory GSM v okamžiku odeslání, a to i v případě, že se jedná o SMS obsahující chybně zadaný text nebo SMS odeslanou na nesprávné číslo.

3.6.5.Za účelem omezení zneužití telekomunikací (tzv. podvodů) byla zavedena omezení v počtu SMS odeslaných z jednoho telefonního čísla za den. Omezení umožňuje v průběhu jednoho dne odesílat SMS v hodnotě nepřesahující 100 PLN netto na dané číslo. SMS odeslané nad částku uvedenou v předchozí větě budou považovány za tzv. podvody a Příjemce služby neobdrží jednorázový přístupový kód ke Zprávě zpřístupněné zasláním SMS.

3.6.6.Popis digitálního produktu – Zpráva:

Zpráva nabízená Poskytovatelem služeb (AUTODNA Sp.z o.o.) prostřednictvím stránky Internetového servisu autoDNA.

3.6.6.1.Hlavní vlastnosti Zprávy: Elektronická služba spočívající v poskytování informací a událostí o Vozidle formou elektronické zprávy. Rozsah informací a událostí je uveden na webové stránce Internetového servisu poté, co Příjemce služby získá Zkrácenou informaci.

3.6.6.2.Celková cena: Cena je uživateli zpřístupněna po získání ZI Zkrácené informace.

3.6.6.3.Funkcjonalita:

Jazyk: polština

Typ souboru: pdf

Velikost: Velikost je závislá na množství dat obsažených ve zprávě

Způsob přístupu: stažení, poskytnutí Zprávy (nebo jednorázového SMS kódu opravňujícího k zpřístupnění Zprávy) probíhá ihned po jeho zakoupení, nejpozději do 1 kalendářního dne (standardně do 5 minut) od okamžiku, kdy Poskytovatel služby obdrží potvrzení o platbě od zvoleného platebního operátora dostupného v Internetovém servisu nebo v případě zpřístupnění Přehledu zasláním SMS od okamžiku zadání správného SMS kódu.

Podmínky přístupu: neomezené využití pro vlastní potřebu, zákaz vytváření kopií nebo reprodukcí

Omezení: bez omezení

3.6.6.4.Interoperabilita:

Vybavení a software: Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu. V případě stažení Zprávy v PDF - čtečka PDF (např. Adobe Acrobat Reader) internetový prohlížeč nainstalovaný na zařízení s přístupem na internet v aktuální verzi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safarii. Ve webovém prohlížeči zapnutá podpora souborů Cookies.

4. PLATEBNÍ METODY

4.1.Poskytovatel služby umožňuje následující způsoby platby:

4.1.1.Elektronická platba prostřednictvím servisu PRZELEWY24 - možné způsoby platby jsou dostupné na webových stránkách před provedením platby a na internetových stránkách http://www.przelewy24.pl/.

4.1.2.Elektronické platby prostřednictvím servisu Paypal (https://www.paypal.com/pl)

4.2.Vyúčtování transakce kreditní kartou a on-line převodem se provádí prostřednictvím Zúčtovacího Centra Przelewy24.

4.3.Vyúčtování transakce PayPal jsou prováděny prostřednictvím servisu PayPal.

4.4.Příjemce služby je povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy s tím, že doručení Zprávy je možné až po provedení platby Příjemcem služby.

5. PODMÍNKY ŘEŠENÍ SMLUV O PLATBĚ ZA ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

5.1.Poskytovatel služby a Příjemce služby mohou vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoliv na základě dohody smluvních stran.

5.2.Vypovězení smlouvy o poskytování elektronických služeb uzavřené na dobu neurčitou, kontinuální (např. účet):

5.2.1.Příjemce služeb může tuto dohodu vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení z kontaktního formuláře na webových stránkách https://support.autodna.cz/kontakt nebo písemně na Poskytovatele služeb.

5.2.2.V případě Příjemců služeb, kteří jsou zároveň spotřebiteli nebo fyzickými osobami, na které se vztahují ustanovení o spotřebiteli, může Poskytovatel služby vypovědět smlouvu o poskytování elektronické služby na dobu neurčitou nepřetržitého charakteru pouze v případech, kdy (1) vzniká právní nebo regulační povinnost, na jejímž základě je Poskytovatel služeb povinen dokončit poskytování všech svých Elektronických služeb danému Příjemci služby; nebo (2) Příjemce služby opakovaně protiprávně porušuje Podmínky, zejména když poskytuje nezákonný obsah, po alespoň jedné neúspěšné žádosti o zastavení nebo odstranění porušování v přiměřené lhůtě. Porušení Podmínek musí být nezákonné a objektivní. Smlouva v takovém případě zaniká uplynutím 15 dnů ode dne podání projevu vůle ji vypovědět (výpovědní lhůta). V případě ostatních Příjemců služeb, kteří nejsou zároveň spotřebiteli nebo fyzickými osobami, na které se vztahují ustanovení o spotřebiteli, může Poskytovatel služby vypovědět smlouvu o poskytování elektronické služby na dobu neurčitou s nepřetržitým charakterem s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení e-mailem nebo písemně na adresu Příjemce uvedenou jako součást Účtu.

5.2.3.Poskytovatel služeb může smlouvu vypovědět z důvodu uzavření webové stránky nebo přerušit poskytování elektronických služeb s trváním na dobu neurčitou.Smlouva zaniká v tomto případě po uplynutí 14 dnů ode dne prohlášení o záměru jejího ukončení (výpovědní lhůta).

6. POSTUP PŘI REKLAMACI

6.1.Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb:

6.1.1.Reklamace týkající se Poskytování elektronických služeb Stížnosti Poskytovatelem služeb prostřednictvím Internetového servisu může Příjemce služby podat zejména zasláním zprávy z kontaktního formuláře na stránce https://support.autodna.cz/kontakt nebo písemně na adresu adresu Poskytovatele služeb.

6.1.2.Reklamace by měla obsahovat minimálně: jméno a příjmení, e-mailovou adresu Příjemce služby; korespondenční adresa; popis okolností vztahujících se k předmětu reklamace. Pokud se reklamace týká dodatečné Zprávy (pokud jsou údaje k dispozici a týkají se reklamace): VIN, číslo transakce, datum zakoupení Zprávy; datum platby za zakoupenou Zprávu; typ zakoupené Zprávy a částka transakce.

6.1.3.Projednání reklamace Poskytovatelem služeb začíná neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Odpověď Poskytovatele služeb ve věci reklamace je odeslána na emailovou adresu Příjemce služby uvedenou v reklamační žádosti nebo jiným způsobem zvoleným Příjemcem služby.

6.2.Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb prostřednictvím SMS:

6.2.1.Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb prostřednictvím SMS, v případě neobdržení SMS, je třeba podat společnosti Digital Virgo prostřednictvím e-mailu na následující adresu: reklamacje@digitalvirgo.pl nebo zavoláním na horkou linku: 22 312 18 52. Pro ostatní případy (např. špatný přístupový kód) postupem popsaným v písm. 6.1. Podmínek.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.Příjemce služby, který je zároveň spotřebitelem nebo fyzická osoba, na kterou se vztahují ustanovení o spotřebiteli, který uzavřel smlouvu na dálku s Poskytovatelem služeb, může od ní odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, a to tak, že do čtrnácti dnů učiní příslušné prohlášení. Ke splnění této lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Čtrnáctidenní lhůta, během které může spotřebitel odstoupit od smlouvy, se počítá ode dne doručení věci, a pokud se smlouva týká poskytnutí služby - ode dne jejího uzavření. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.

7.2.Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel nebo fyzická osoba, na kterou se vztahují ustanovení o spotřebiteli, v těchto případech: (1) smlouvy o poskytování služeb, pokud podnikatel poskytl službu v plném rozsahu. s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením výhod informován, že poté, co podnikatel splní službu, ztratí právo na odstoupení od smlouvy; 2) smlouv, kde předmětem služby je neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; 3) smlouv, kde je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti; (4) smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

8. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

8.1.Tato část Podmínek se vztahuje pouze na Příjemce služeb, kteří jsou spotřebiteli.

8.2.Spotřebitel má následující názorné možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání nároků: (1) podání žádosti o řešení sporu stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu vojvodskému inspektorovi Obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresnního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na porady@dlakonsumentow.pl a na lince spotřebitelské důvěry 801 440 220 (horká linka je v provozu v Pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle tarifu operátora).

8.3.Podrobné informace o možnosti spotřebitele využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání nároků a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webové stránce Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov. pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

8.4.Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je přístupna platforma internetového systému pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná webová stránka s místem komplexní obsluhy pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní vyřešení sporu týkajícíciho se smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

9.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém servisu v souvislosti s plněním ustanovení těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, v rozsahu a v souladu se zásadami a podmínkami obsaženými v politice soukromí zveřejněné na stránkách Internetového servisu. Politika soukromí obsahuje především principy, které se týkají zpracování osobních údajů Správcem osobních údajů v Internetovém servisu, včetně základu, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, jichž se údaje týkají, a také informací z oblasti používání v Internetovém servisu souborů cookies a analytických nástrojů. Používání Internetového servisu je dobrovolné. Stejně tak dobrovolné je i poskytnutí osobních údajů uživatele Internetového servisu, které je s tím spojeno, s výhradou výjimek uvedených v politice soukromí.

10. AUTORSKÁ PRÁVA

10.1.Veškerý obsah a grafické značky umístěné v internetovém servisu jsou chráněny autorským právem příslušným Poskytovateli služby podle zákona o autorských a souvisejících právech ze dne 4. února 1994 (Sbírka zákonů č. 24, pol. 83, ve znění pozdějších předpisů.).

10.2.Příjemce služby může prohlížet materiály publikované v internetovém servisu, včetně poskytování elektronických služeb, a také stahovat jednotlivé kopie těchto materiálů, v rozsahu povoleném zákonem, výlučně pro osobní potřebu.

10.3.Je zakázáno používat obsah a grafické značky umístěné v internetovém servisu jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno v těchto Podmínkách nebo dle platných ustanoveními zákona.

11. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

11.1.Tento bod Podmínek a všechna ustanovení v něm obsažená jsou adresovány a jsou tedy závazné výlučně pro Příjemce služby, který není spotřebitelem, a to od 1. ledna 2021 taky pro smlouvy uzavřené od tohoto dne, kteří nejsou zároveň fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti zpřístupněné na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.

11.2.Poskytovatel služby je oprávněn kdykoli učinit kroky k ověření pravdivosti, spolehlivosti a správnosti údajů poskytnutých Příjemcem služby. V rámci ověřování je Poskytovatel služeb oprávněn mimo jiné požádat Příjemce služby o zaslání skenu certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů nezbytných k ověření. Při ověřování podle předchozí věty je Poskytovatel služby oprávněn po dobu ověřování pozastavit Účet Příjemce služby.

11.3.Poskytovatel služby má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Elektronických služeb uzavřené s Příjemcem služby do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření.

11.4.Poskytovatel služby nenese vůči Příjemci služby odpovědnost za škody a neplnění povinností vyplývající z jakýchkoli chyb a technických poruch, jakož i technických odstávek.

11.5.Poskytovatel služby nenese vůči Příjemci služby odpovědnost za škody a nesplnění povinností vyplývajících z událostí vyšší moci (např. vloupání hackerů, přírodní katastrofy, epidemie, nepokoje, války) nebo z jiných příčin, které Poskytovatel služby nemůže ovlivnit.

11.6.Odpovědnost Poskytovatele služeb vůči Příjemci služby, bez ohledu na její právní základ, je omezena – jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny reklamace celkem – do výše poplatků, které takový Příjemce služeb zaplatí Poskytovateli služeb za využívání Elektronických služeb, maximálně však do výše jednoho tisíce polských zlotých. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky vznesené Příjemcem služby vůči Poskytovateli služby. Poskytovatel služby je odpovědný vůči Příjemci služby pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového servisu jsou uzavírány v souladu s polským právem a v polštině.

12.2.Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se použijí ustanovení Občanského zákoníku; Zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, částka 827, ve znění pozdějších předpisů), Zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, částka 1204, v platném znění ) a a dalšími příslušnými ustanoveními polského práva.

12.3.Změny Podmínek:

12.3.1.Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Podmínek z důležitých důvodů, jako jsou: změny právních předpisů; změny platebních způsobů; změny rozsahu, zpoplatnění nebo formy poskytovaných Elektronických služeb, změna adresy Prodávajícího – v rozsahu, v jakém mají tyto změny vliv na realizaci ustanovení nynějších Podmínek. Změněné Podmínky jsou pro Příjemce služby závazné, pokud byly splněny požadavky stanovené v článku 384 Občanského zákoníku, tj. Příjemce služby byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu o průběžném poskytování elektronických služeb ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení.

12.3.2.Změnou Podmínek nebudou žádným způsobem dotčena práva nabytá Příjemci služby, kteří jsou také spotřebiteli ve smyslu článku 22 [1] Občanského zákoníku, kteří používali internetový servis před vstupem v platnost změn a kteří mají v takovém případě právo používat internetový servis za současných podmínek. V případě, kdyby změna Podmínek vyústila zavedením jakýchkoliv nových plateb nebo zvýšením stávajících, má Příjemce služby, který je současně spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy.

12.4.Řešení sporů: spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby, který je rovněž spotřebitelem, se řeší u příslušného obecného soudu. Spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby, který není současně spotřebitelem, jsou řešeny před soudem místně příslušným k sídlu Poskytovatele služby/Prodejce.

Příloha k Podmínkám - vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář vyplňte a odešletee pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

– Adresát:

AUTODNA Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 128/152; 94-104 Łódź
kontakt@autodna.cz

– Já / My (*) tímto sděluji/ sdělujeme (*) o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy na následujících věcí (*) smlouvy na dodávku následujících věcí (*) smlouvy o konkrétním díle spočívající v plnění z následujících položek (*) / o poskytnutí následující služby (*)

– Datum uzavření smlouvy (*) / převzetí (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.