Podmínky

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Internetový servis dostupný na adrese www.autodna.cz je provozován společností AUTODNA Společnost s ručením omezeným, se sídlem v Lodži (adresa sídla a adresa pro doručování: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź, Polsko), zapsanou v obchodním rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro Lodž - Město v Lodži, XX. oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 50 000 PLN; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104; e-mail: kontakt@autodna.cz, kontaktní telefonní číslo: +48 22 350 01 28 (cena za spojení standardní jako za obyčejné telefonické volání podle tarifu operátora) a chat a kontaktní formulář dostupný na stránkách internetového servisu.

1.2.Ustanovení těchto Podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezovat jakákoliv práva příjemce služby, který je současně spotřebitelem, platná podle obecně závazných právních předpisů. V případě nesouladu mezi ustanoveními těchto Podmínek a právními předpisy, mají přednost předpisy.

1.3.Definice:

1.3.1.BLOG – Elektronická služba, internetový blog dostupný v internetovém servisu a související s jeho obsahem.

1.3.2.ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.3.3.PRZELEWY24 - společnost PayPro S.A se sídlem v Poznani: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznaň, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem Poznaň – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, XI. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 4.5 00.000 PLN (plně splacených); DIČ: 7792369887, IČ: 301345068 se základním kapitálem 4.500.000 zlotých plně splacených a zapsána do rejstříku národních platebních institucí vedeného Polským úřadem pro finanční dohled pod číslem UKNF IP24 / 2014, e-mailová adresa: serwis@przelewy24.pl; Telefonní číslo: +48 61 642 93 44 (platba jako za standardní spojení - dle ceníku příslušného operátora), která podporuje elektronické platby prostřednictvím služby http://www.przelewy24.pl.

1.3.4.ZKRÁCENÁ INFORMACE; IS – Elektronická služba, zkrácená informace poskytovaná před vydáním Zprávy a týkající se rozsahu informací nebo událostí souvisejících s vozidlem, které lze získat v rámci Zprávy. Tato informace obsahuje potvrzení dostupnosti, nedostupnosti nebo množství informací a událostí ve vybrané Zprávě a cenu Zprávy. IS však neobsahuje samotnou informaci nebo podrobnosti o událostech týkajících se vozidla.

1.3.5.OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, bod 93, v platném znění).

1.3.6.ÚČET - Elektronická služba, datový soubor chráněný individuálním názvem (e-mailová adresa) a heslem v digitálním systému poskytovatele služby, v němž jsou shromažďovány údaje příjemce služby.

1.3.7.Číslo VIN - jedinečné identifikační číslo motorového vozidla, sestávající z maximálně 17 znaků (písmen a číslic) (Vehicle Identification Number).

1.3.8.NÁZORY A KOMENTÁŘE - Elektronická služba dostupná na webové stránce pro vkládání hodnocení a komentářů příjemců služby pod články na blogu.

1.3.9.PAYPAL - společnost PayPal (Europe) S.à R. L. & Cie, S.C.A. se sídlem v Lucemburku (adresa sídla: 5. patro, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), podporuje elektronické platby prostřednictvím servisu http://www.paypal.pl/.

1.3.10.VOZIDLO - motorové vozidlo s číslem VIN uvedené příjemcem služby.

1.3.11.PODMÍNKY - Tato pravidla internetového servisu.

1.3.12.INTERNETOVÝ SERVIS – Internetový servis poskytovatele služby dostupný na internetové adrese www.autodna.cz.

1.3.13.ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Internetového servisu.

1.3.14.PŘÍJEMCE SLUŽBY – fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která používá elektronickou službu v souladu s Podmínkami.

1.3.15.POSKYTOVATEL SLUŽEB - společnost AUTODNA Společnost s ručením omezeným se sídlem v Lodži (adresa sídla: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Lodz, Polsko), zapsaná v obchodním rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro Lodž - Město v Lodži, XX. oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 50 000 PLN; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104; e-mail: kontakt@autodna.cz, kontaktní telefonní číslo: +48 22 350 01 28 (cena za spojení standardní jako za obyčejné telefonické spojení podle tarifu operátora) a chat a kontaktní formulář dostupný na stránkách internetového servisu.

1.3.16.NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná Poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Příjemcům služby, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služby cyklický obsah následujících vydání newsletteru obsahující informace o novinkách, nových produktech a akcích v Internetovém servisu.

1.3.17.PAYU – akciová společnost PayU SA se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), národní platební instituce kontrolována Komisí pro finanční dozor, zapsána v Rejstříku platebních služby pod číslem IP1/2012, zapsána v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem 0000274399, spis společnosti veden Oblastním soudem Poznaň – Nové Město a Wilda v Poznani; základní kapitál ve výši 4 944 000,00 PLN splacen v plné výši; DIČ: 7792308495, IČ 300523444, kontaktní emailová adresa: pomoc@payu.pl, poskytovatel elektronických platebních služby prostřednictvím webové stránky http://www.payu.pl.

2.ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM SERVISU

2.1.V internetovém servisu jsou dostupné následující elektronické služby: Blog, Zkrácená informace, Účet, Názory, Komentář a Zpráva.

2.1.1.Blog - Blog lze používat po přechodu do příslušné záložky internetového servisu s označením Blog nebo Aktuality (záložka je dostupná na internetové adrese: https://www.autodna.pl/blog/). Blog je dostupný pro všechny návštěvníky Internetového servisu bez nutnosti uvádět jakékoliv údaje nebo provádět jiné činnosti. Osoba, která používá Blog, má možnost kdykoliv bez udání důvodu ukončit prohlížení Blogu uzavřením internetového prohlížeče nebo přechodem na jinou internetovou stránku.

2.1.2.Zkrácená informace (IS) – lze ji využít po splnění dvou kroků - (1) uvedení na stránce internetového servisu v sekci věnované IS čísla VIN vozidla a (2) kliknutí na pole "Prověřit VIN" nebo "Potvrdit VIN".

2.1.3.Účet – účet lze používat po splnění dvou následujících kroků - (1) vyplnění registračního formuláře a (2) kliknutí na pole "Registrace". V registračním formuláři musí příjemce služby uvést následující informace: emailovou adresu a heslo. Účet lze založit v průběhu podávání objednávky Zprávy nebo po získání Zkrácené informace.

2.1.4.Názory a Komentáře – službu Názory a Komentáře lze použít následujícím způsobem:

2.1.4.1.v případě Blogu - po přechodu na stránku s položkou Blog, kde je dostupný modul Názory a Komentáře. Pro přidání na stránku s položkou Blog, kde je dostupný modul Názory a Komentáře. Pro přidání komentáře pod příspěvek na Blogu je nutné uvést následující údaje Příjemce služby: jméno a e-mailovou adresu a obsah komentáře;

2.1.4.2.v případě Zpráv - pro přidání názoru, nebo hodnocení ke Zprávě je nutné vyplnit formulář zpřístupněný pomocí individuálního odkazu, který Příjemce služby obdrží po nákupu Zprávy na jím uvedenou emailovou adresu. Ve formuláři je třeba uvést následující údaje Příjemce služby: jméno a e-mailová adresa, výběr typu posuzované zprávy z dostupných ve formuláři, a přidat obsah hodnocení včetně hodnocení pomocí hvězdiček nebo čísel, které jsou ve formuláři.

2.1.5.použití Zprávy je možné po předchozím získání zkrácené informace (IS). Po získání IS si příjemce služby vybere jeden nebo více druhů Zprávy dostupných na stránkách Internetového servisu. Předání vybraných Zpráv následuje po splnění celkem tří kroků – (1) vyplnění objednávkového formuláře Zprávy. (2) kliknutí na pole Koupit a zaplatit nyní, (3) zaplacení. V objednávkovém for,muláři Zprávy je nutné uvést emailovou adresu a číslo VIN vozidla. K vyplnění objednávkového formuláře Zprávy se musíte přihlásit na svůj účet v Internetovém servisu. Pokud tento účet nemáte, můžete si ho založit během zadávání objednávky a přihlásit se na něj.

2.1.6Newsletter - používání Newsletteru je bezplatné a je možné po zadání e-mailové adresy do pole Newsletter viditelném na stránce Internetového servisu, na kterou mají být zasílána následující vydání Newsletteru a kliknutím na pole akce a poté potvrzením v nově otevřeném vyskakovacím okně se přihlásí k odběru Newsletteru a opětovného kliknutí na pole akce. Příjemce služby se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby. Z odběru Newsletteru lze také odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení uvedený v každé zprávě zaslané jako součást Newsletteru.

2.1.7Příjemce služby je povinen používat Internetový servis v souladu se zákonem a dobrými mravy, s respektováním osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob. Nezákonné činnosti, které mohou bránit fungování Internetového servisu nebo vystavit Poskytovatele služby ztrátě dobrého jména, jsou zakázány.

2.2.Příjemce služby je vázán zákazem poskytování obsahu protiprávního charakteru. Příjemce služby je povinen uvádět údaje v souladu se skutečností.

2.3.Technické požadavky nezbytné pro práci s informačním systémem, který používá poskytovatel služby:

2.3.1.Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu.

2.3.2.Webový prohlížeč nainstalován na zařízení s přístupem k internetu v aktuální verzi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Google Chrome, Microsoft Edge, Safarii.

2.3.3.V internetovém prohlížeči zapnuta podpora souborů cookies.

2.3.4.Ve vašem prohlížeči je povolena podpora JavaScriptu.

2.4.Blog, Zkrácena informace, Účet a Názory a Komentáře jsou přístupné zdarma.

2.5.Zprávy jsou poskytovány za úplatu - cena Zprávy je uvedena na stránkách Internetového servisu po získání Příjemcem služby Zkrácené informace - ceny Zpráv jsou uvedeny v závislosti na zvolené jazykové verzi Internetového servisu - v polských zlotých, eurech, maďarských forintech, rumunských lei nebo českých korunách. Tato cena je celková cena včetně daní a všech dalších poplatků.

2.6.Blog, Účet a Názory a Komentáře jsou poskytovány na dobu neurčitou. Zkrácená informace a Zpráva mají jednorázový charakter a jejich platnost končí ve chvíli jejich zpřístupnění Zkrácené informace nebo Zprávy.

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZPRÁVY

3.1.Ceny zprávy a dostupné druhy Zpráv jsou uváděny vždy pro dané vozidlo na internetové stránce Internetového servisu po získání Zkrácené informace. Pro poskytnutí Zprávy musí Příjemce služby nejdříve získat Zkrácenou informaci.

3.2.Zkrácená informace a Zpráva mají pouze pomocný charakter (dodatečný) a neměly by být jediným vodítkem při rozhodování o uzavření nebo neuzavření kupní smlouvy na vozidlo příjemcem služby. V případě jakýchkoliv pochybností o původu vozidla, jeho reálném stavu včetně počtu ujetých kilometrů nebo jeho historii Poskytovatel služby důsledně doporučuje prověřit tyto údaje s příslušnými státními orgány, majitelem vozidla nebo jinými třetími osobami, které poskytují v tomto směru odbornou pomoc (např. stanice technické kontroly vozidel, autorizované autoservisy, znalci v oboru motorových vozidel). Poskytovatel služby doporučuje v každém případě (i když nejsou pochybnosti a nezávisle na obsahu Zkrácené informace a Zprávy) kontakt s těmito orgány a osobami za účelem prověření vozidla před přijetím rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy.

3.3.Informace a události o vozidlech zpřístupňované v rámci Zkrácené informace a Zprávy pocházejí z vnějších a na Poskytovateli služby nezávislých zdrojů. Role Poskytovatele služby spočívá v jejich zpřístupnění Příjemci služby prostřednictvím Internetového servisu v rámci Zkrácené informace a Zprávy v souladu se stavem těchto služeb dostupných pro Poskytovatele služby ve chvíli zpřístupnění Zkrácené informace a Zprávy. Poskytovatel služby není z podstaty věci oprávněn k samostatnému: uvádění, doplňování, aktualizování, pozměňování nebo odstraňování informací a událostí o vozidlech – změny v této oblasti vyžadují provedení změn zdrojem údajů nebo spolupráci se zdrojem údajů, ledaže všeobecně platné právní předpisy umožňují Poskytovateli služby nebo mu přímo stanoví povinnost takové změny provést. V případě zjištění nesrovnalostí nebo obdržení v této oblasti hlášení nebo reklamace přijme Poskytovatel služby opatření za účelem vysvětlení možných nesrovnalostí kontaktem se zdrojem zpochybňovaných informací a událostí.

3.4.Poskytovatel služby shromažďuje údaje z mnoha vnějších a na Poskytovateli služby nezávislých zdrojů za účelem jejich využití a zpřístupnění ve Zkrácené informaci a Zprávě. Zdroje, ze kterých Poskytovatel služby získává údaje, používají různé teleinformační prostředky, shromažďují údaje různými způsoby a v různých termínech, navíc na samotné zpřístupnění údajů v rámci Zprávy mohou mít vliv okolnosti související s jejich předáváním ve chvíli zpřístupňování Zprávy (včetně vyšší moci a úrovně kvality přenosových službeb na straně zdroje údajů), což může v některých případech způsobovat nekonzistenci údajů. Z tohoto důvodu Poskytovatel služby upozorňuje, že ne všechny informace a události o vozidlech mohou být v rámci Zkrácené informace nebo Zprávy dostupné, kompletní a správné. Informace ve Zkrácené informaci a Zzprávě mají pouze podpůrný charakter a neměly by být jediných základem pro přijetí rozhodnutí o uzavření nebo neuzavření kupní smlouvy na vozidlo Příjemcem služby. Poskytovatel služby navíc upozorňuje, že z výše uvedených důvodů informace a události o vozidlech obsažené ve Zkrácené informaci a Zprávě nemohou jednoznačně v každém případě určovat faktický stav vozidla. Zkrácená informace a Zpráva představují historii vozidla (informace a události o vozidle) sestavovanou na základě údajů z mnoha vnějších a na Poskytovateli služby nezávislých zdrojů, i když z výše zmíněných důvodů tato historie nemusí být shodná s reálným stavem vozidla. Proto Poskytovatel služby doporučuje v každém případě (dokonce, i když nejsou pochyby a nezávisle na obsahu Zkrácené informace a Zprávy) kontakt s příslušnými státními orgány, majitelem vozidla nebo jinými třetími subjekty, které poskytují v této oblasti pomoc (např. stanice technické kontroly, autorizované autoservisy, znalec v oboru motorových vozidel) za účelem prověření faktického stavu vozidla před přijetím rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy. Rozhodnutí o koupi daného vozidla je na Příjemci služby.

3.5.Rozsah informací a událostí o Vozidlech poskytovaný v rámci Zprávy je maximálně možně dostupný pro Poskytovatele služby ve chvíli poskytnutí zprávy. Závisí vždy na konkrétním exempláři Vozidla, na jeho výrobci, modelu, roku a místa výroby a značce - Příjemce služby je před poskytnutím dané zprávy vždy předem informován prostřednictvím Zkrácené informace o rozsahu a množství dostupných informací a událostí, případně o jejich nedostupnosti. Na základě Zkrácené informace příjemce zprávy přijímá rozhodnutí o vyžádání Zprávy, o jejím druhu nebo o jejím odmítnutí.

3.6.Popis digitálního produktu – Zpráva:

Zpráva nabízená Poskytovatelem služby (AUTODNA Sp.z o.o.) prostřednictvím stránky Internetového servisu autoDNA.

3.6.1.Hlavní vlastnosti Zprávy: Elektronická služba spočívající v poskytování informací a událostí o Vozidle formou elektronické zprávy na základě údajů získávaných z mnoha vnějších a na Poskytovateli služby nezávislých zdrojů v Internetovém servisu a v souladu se stavem těchto zdrojů dostupných pro Poskytovatele služby ve chvíli zpřístupnění Zprávy. Rozsah informací a událostí je uveden na webové stránce Internetového servisu poté, co Příjemce služby získá Zkrácenou informaci.

3.6.2.Cena: Cena jec pro Příjemce služby zpřístupněna po získání Zkrácené informace na stránce Internetového servisu. O celkové ceně spolu se zdaněním a jiných nákladech, a pokud není možné stanovit výši těchto poplatku – o povinnosti jejich uhrazení je Příjemce služby pokaždé informován na stránkách Internetového servisu v průběhu zadávání objednávky před uskutečněním nákupu Zprávy.

3.6.3.Funkcionalita:

Jazyk: polština

Typ souboru: pdf

Velikost: Velikost je závislá na množství dat obsažených ve zprávě

Způsob přístupu: stažení, poskytnutí Zprávy probíhá ihned po jeho zakoupení, nejpozději do 1 kalendářního dne (standardně do 5 minut) od okamžiku, kdy Poskytovatel služby obdrží potvrzení o platbě od zvoleného platebního operátora dostupného v Internetovém servisu.

Podmínky přístupu: neomezené využití pro vlastní potřebu

Omezení: bez omezení

3.6.4.Interoperabilita:

Vybavení a software: Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu. V případě stažení Zprávy v PDF - čtečka PDF (např. Adobe Acrobat Reader) internetový prohlížeč nainstalovaný na zařízení s přístupem na internet v aktuální verzi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safarii. Ve webovém prohlížeči zapnutá podpora souborů Cookies.

4. PLATEBNÍ METODY

4.1.Poskytovatel služby umožňuje následující způsoby platby:

4.1.1.Elektronická platba prostřednictvím servisu PRZELEWY24 - možné způsoby platby jsou dostupné na webových stránkách před provedením platby a na internetových stránkách http://www.przelewy24.pl/.

4.1.2.Elektronické platby prostřednictvím servisu Paypal (https://www.paypal.com/pl)

4.2.Vyúčtování transakce kreditní kartou a on-line převodem se provádí prostřednictvím Zúčtovacího Centra Przelewy24.

4.3.Vyúčtování transakce PayPal jsou prováděny prostřednictvím servisu PayPal.

4.4.Příjemce služby je povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy s tím, že doručení Zprávy je možné až po provedení platby Příjemcem služby.

5. PODMÍNKY ŘEŠENÍ SMLUV O PLATBĚ ZA ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

5.1.Poskytovatel služby a Příjemce služby mohou vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služby kdykoliv na základě dohody smluvních stran.

5.2.Vypovězení smlouvy o poskytování elektronických služby uzavřené na dobu neurčitou, kontinuální (např. účet):

5.2.1.Příjemce služby může tuto dohodu vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení, například pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách https://support.autodna.cz/kontakt , na emailovou adresu kontakt@autodna.pl nebo také písemně na adresu Poskytovatele služby: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź, Polsko.

6. ZPŮSOB POSTUPU PŘI REKLAMACI

6.1.Tento bod 6.1. Podmínek stanoví společný postup při vyřizování reklamací pro všechny reklamace podávané u Poskytovatele služby, zejména reklamací týkajících se Zpráv a dalších digitálních služeb a Internetového servisu.

6.1.1.Reklamace je možné podat například zasláním zprávy z kontaktního formuláře na stránce https://support.autodna.cz/kontakt, na emailovou adresu kontakt@autodna.pl nebo také písemně na adresu Poskytovatele služby: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź, Polsko.

6.1.2.Poskytovatel služby doporučuje uvést v popisu reklamace: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druhu a data výskytu nesrovnalostí nebo nesouladu se smlouvou; (2) požadovaného způsobu uvedení do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny anebo odstoupení od smlouvy nebo jiného požadavku; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní to a urychlí vyřízení reklamace. Pokud se reklamace týká dodatečné Zprávy (když jsou údaje k dispozici a týkají se reklamace), Poskytovatel služby doporučuje uvést: VIN, číslo transakce, datum zakoupení Zprávy; datum platby za zakoupenou Zprávu; typ zakoupené Zprávy a částka transakce. Výše uvedené požadavky mají pouze formu doporučení a nemají vliv na úspěšnost reklamací podaných bez ohledu na doporučovaný popis reklamace.

6.1.3.V případě změny kontaktních údajů uvedených osobou podávající reklamaci v průběhu vyřizování reklamace je tato osoba povinna informovat o této skutečnosti Poskytovatele služby.

6.1.4.K reklamaci může reklamující osoba připojit důkazy (např. fotografie, snímek obrazovky nebo dokumenty) související s předmětem reklamace. Poskytovatel služby může také požádat osobu podávající reklamaci o poskytnutí dodatečných informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií, snímků obrazovky), pokud to usnadní a urychlí vyřízení reklamace Poskytovatelem služby.

6.1.5.Poskytovatel služby se k reklamaci vyjádří neprodleně, ne později než ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne její obdržení.

6.2.Základ a rozsah zákonné odpovědnosti Poskytovatele služby jsou stanoveny všeobecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem a ochraně spotřebitele a zákonem o elektronických komunikacích (zákon č. 127/2005 Sb. v platném znění).

6.2.1.Poskytovatel služby upozorňuje, že zákonem stanovená odpovědnost Poskytovatele služby za soulad plnění se smlouvou v případě reklamace obsahu nebo digitální služby nebo movité věci, která slouží výhradně jako nosič digitálního obsahu – zakoupené spotřebitelem na základě smlouvy s Poskytovatelem služby ode dne 6. 1. 2023 nebo před tímto dnem, pokud dodání takového obsahu nebo digitální služby mělo nastat nebo nastalo po tomto dni – stanoví ustanovení zákona č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto předpisy stanoví zejména základ a rozsah odpovědnosti Poskytovatele služby vůči spotřebiteli v případě nesouladu plnění se smlouvou.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.Příjemce služby, který je zároveň spotřebitelem nebo fyzická osoba, na kterou se vztahují ustanovení o spotřebiteli, který uzavřel smlouvu na dálku s Poskytovatelem služeb, může od ní odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů (s výjimkou bodu 7.4 Podmínek), a to tak, že do čtrnácti dnů učiní příslušné prohlášení. Ke splnění této lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze zaslat například na emailovou adresu: kontakt@autodna.pl nebo písemně na adresu Poskytovatele služby: ul. Obywatelska 128/152 94-104 Łódź, Polsko.

7.2.Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet: (1) pro smlouvu, při jejímž plnění podnikatel vydává věc a je povinen převést její vlastnictví – od nabytí vlastnictví k věci spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou jinou než dopravce, a v případě smlouvy, která: (a) zahrnuje více věcí, které jsou dodávány zvlášť, v šaržích nebo po částech – od nabytí vlastnictví k poslední věci, šarži nebo části, (b) spočívá v pravidelném doručování věcí po určenou dobu – ode dne uzavření smlouvy.

7.3.V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

7.4.V případě služby, jejíž plnění bylo zahájeno – na výslovnou žádost spotřebitele nebo fyzické osoby, na kterou se vztahují předpisy týkající se spotřebitele – před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel nebo fyzická osoba, na kterou se vztahují předpisy týkající se spotřebitele, která uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy po podání takovéto žádosti, je povinen zaplatit za plnění uskutečněné do momentu odstoupení od smlouvy. Výši platby se vypočítává úměrně k rozsahu uskutečněného plnění, s ohledem na smluvně dohodnutou cenu nebo odměnu. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem výpočtu této částky je tržní hodnota uskutečněného plnění.

7.5.Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel a stejně tak fyzická osoba, na kterou se vztahují ustanovení o spotřebiteli, v těchto případech: (1) smlouvy o poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud podnikatel poskytl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován, že poté, co podnikatel splní službu, ztratí právo na odstoupení od smlouvy; a vzal to na vědomí; 2) smlouvy, kde je předmětem služby neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; 3) smlouvy, kde je předmětem plnění zboží které se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti; (4) smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, bylo-li plnění zahájeno s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po uskutečnění plnění podnikatelem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí, a podnikatel předal spotřebiteli potvrzení, o němž se hovoří v § 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

7.6.Příkladový vzor formuláře odstoupení od smlouvy je přílohou k těmto Podmínkám. Spotřebitel může použít tento vzor formuláře, není to ale povinné.

8. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

8.1.Tato část Podmínek se vztahuje pouze na Příjemce služby, kteří jsou spotřebiteli.

8.2.Způsoby mimosoudního urovnávání sporů jsou mezi jinými: (1) umožnění sblížení stanovisek stran, např. prostřednictvím mediace (zprostředkování); (2) navržení řešení sporu, např. dohodovacím řízením; (3) vyřešení sporu a uložení stranám přijmout řešení, např. v rámci arbitráže (rozhodčího řízení). Podrobné informace o možnostech klienta, který je spotřebitelem, jak využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a uplatňování nároků, zásady přístupu k těmto postupům a vstřícný vyhledávač subjektů, které se zabývají smírným řešením sporů, jsou dostupné na webu Úřadu na ochranu konkurence a spotřebitelů na adrese https://polubowne.uokik.gov.pl/.

8.3.Při předsedovi Úřadu na ochranu konkurence a spotřebitelů působí kontaktní místo, jehož úkolem je mezi jinými poskytování spotřebitelům informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. S místem se spotřebitel může kontaktovat: (1) telefonicky na číslech +48 22 55 60 332 nebo +48 22 55 60 333; (2) emailem na adrese: kontakt.adr@uokik.gov.pl, nebo (3) písemně nebo osobně – v ústředí úřadu na náměstí Powstańców Warszawy 1 ve Varšawě (00-030).

8.4.Spotřebitel má následující vzorové možnosti využití mimosoudních způsobů řešení reklamací a uplatňování nároků: (1) žádost o řešení sporu do stálého smírčího spotřebitelského soudu; (2) žádost ve věci mimosoudního řešení sporu do vojvodského inspektora inspekce; (3) pomoc okresního (městského) mluvčího spotřebitelů nebo společenské organizace, k jejichž statutárním úkolům patří ochrana spotřebitelů (mj. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Porady jsou poskytována mj. emailem na adrese: porady@dlakonsumentow.pl, a na spotřebitelské lince na čísle +48 801 440 220 (infolinka je v provozu v pracovní dny v době 8:00-18:00 hodin, platba za spojení podle tarifu operátora).

8.5.Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje dostupná platforma internetového systému řešební sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na unijní úrovni (platforma ODR). Platforma ODR představuje interaktivní a mnohajazyčné internetové stránky s komplexním servisním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporá souvisejících s smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo slouvy o poskytování služby (více informací na stránkách samotné platformy nebo na webu Úřadu na ochranu konkurence a spotřebitelů: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

9. OSOBNÍ ÚDAJE

9.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém servisu v souvislosti s plněním ustanovení těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel služby. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, v rozsahu a v souladu se zásadami a podmínkami obsaženými v politice soukromí zveřejněné na stránkách Internetového servisu. Politika soukromí obsahuje především principy, které se týkají zpracování osobních údajů Správcem osobních údajů v Internetovém servisu, včetně základu, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, jichž se údaje týkají, a také informací z oblasti používání v Internetovém servisu souborů cookies a analytických nástrojů. Používání Internetového servisu je dobrovolné. Stejně tak dobrovolné je i poskytnutí osobních údajů uživatele Internetového servisu, které je s tím spojeno, s výhradou výjimek uvedených v politice soukromí.

10. AUTORSKÁ PRÁVA

10.1.Veškerý obsah a grafické značky umístěné v internetovém servisu jsou chráněny autorským právem příslušným Poskytovateli služby podle zákona o autorských a souvisejících právech ze dne 4. února 1994 (Sbírka zákonů č. 24, pol. 83, ve znění pozdějších předpisů.).

10.2.Příjemce služby může prohlížet materiály publikované v internetovém servisu, včetně poskytování elektronických služeb, a také stahovat jednotlivé kopie těchto materiálů, v rozsahu povoleném zákonem, výlučně pro osobní potřebu.

10.3.Je zakázáno používat obsah a grafické značky umístěné v internetovém servisu jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno v těchto Podmínkách nebo dle platných ustanoveními zákona.

11. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

11.1.Tento bod Podmínek a všechna ustanovení v něm obsažená jsou adresovány a jsou tedy závazné výlučně pro Příjemce služby, který není spotřebitelem. Navíc od 1. ledna 2021 také pro smlouvy uzavřené od tohoto dne tento bod Podmínek a všechna ustanovení, která obsahuje, nejsou směrována a tímto nejsou závazná pro Příjemce služby, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu bezprostředně spojenou s jeho podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy plyne, že nemá pro tuto osobu profesionálního charakteru, plynoucího zejména z předmětu jejího podnikání, zpřístupněného na základě předpisů Centrální evidence a informace o podnikání, ledaže použití těchto ustanovení obsažených v tomto bodě Podmínek ve vztahu k těmto osobám není povolené.

11.2.Poskytovatel služby je oprávněn kdykoli učinit kroky k ověření pravdivosti, spolehlivosti a správnosti údajů poskytnutých Příjemcem služby. V rámci ověřování je Poskytovatel služby oprávněn mimo jiné požádat Příjemce služby o zaslání skenu certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů nezbytných k ověření. Při ověřování podle předchozí věty je Poskytovatel služby oprávněn po dobu ověřování pozastavit Účet Příjemce služby.

11.3.Poskytovatel služby má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Elektronických služeb uzavřené s Příjemcem služby do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření.

11.4.Poskytovatel služby nenese vůči Příjemci služby odpovědnost za škody a neplnění povinností vyplývající z jakýchkoli chyb a technických poruch, jakož i technických odstávek.

11.5.Poskytovatel služby nenese vůči Příjemci služby odpovědnost za škody a nesplnění povinností vyplývajících z událostí vyšší moci (např. vloupání hackerů, přírodní katastrofy, epidemie, nepokoje, války) nebo z jiných příčin, které Poskytovatel služby nemůže ovlivnit.

11.6.Odpovědnost Poskytovatele služby vůči Příjemci služby ve věci záruky nebo nesouladu se smlouvou je vyloučena.

11.7.Odpovědnost Poskytovatele služby vůči Příjemci služby, bez ohledu na její právní základ, je omezena – jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny reklamace celkem – do výše poplatků, které takový Příjemce služby zaplatí Poskytovateli služby za využívání Elektronických služeb, maximálně však do výše jednoho tisíce polských zlotých. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky vznesené Příjemcem služby vůči Poskytovateli služby. Poskytovatel služby je odpovědný vůči Příjemci služby pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk.

12. HODNOCENÍ V INTERNETOVÉM SERVISU

12.1.Poskytovatel služby umožňuje Příjemcům služby zveřejňování a přístup k recenzím Zpráv na principech stanovených v tomto bodě Podmínek.

12.2.Zveřejnění hodnocení Příjemcem služby je možné v případě použití formuláře umožňujícího přidání recenze Zprávy. Tento formulář je poskytován pomocí individuálního odkazu, který Příjemce služby obdrží po nákupu Zprávy na jím uvedenou emailovou adresu. Při zveřejnění hodnocení může Příjemce služby přidat také grafické hodnocení – pokud je taková volba ve formuláři recenze dostupná.

12.3.Hodnocení Zprávy může být zveřejněno pouze ke Zprávám, které Příjemce služby opravdu zakoupil a zhodnotil. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo zdánlivé smlouvy za účelem zveřejnění recenze o Zprávě.

12.4.Přidávání hodnocení Příjemci služby nemůže být využíváno k nezákonnému jednání, zejména k jednání představujícímu akt nekalé konkurence nebo k jednání narušujícímu osobní majetek, práva k duševnímu vlastnictví a další práva Poskytovatele služby nebo třetích osob. Při přidávání hodnocení je Příjemce služby povinen postupovat v souladu se zákonem, těmito Podmínkami a dobrými mravy.

12.5.Hodnocení jsou zpřístupňována na stránkách Internetového servisu (např. na hlavní stránce nebo v popisu Zprávy).

12.6.Poskytovatel služby zajišťuje, aby zveřejňované recenze pocházely od Příjemců služby, kteří zakoupili danou Zprávu. Za tímto účelem přijímá Poskytovatel služby následující opatření, aby mohl ověřit, zda hodnocení pocházejí od Příjemců služby.

12.6.1.Poskytovatel služby zasílá Příjemci služby individuální odkaz na emailovou adresu, kterou uvedl během nákupu – tímto způsobem získává přístup k formuláři hodnocení výhradně Příjemce služby, který uskutečnil nákup Zprávy v Internetovém servisu.

12.6.2.V případě pochybností Poskytovatele služby nebo námitek vůči Poskytovateli služby ze strany jiných poskytovatelů služby nebo třetích osob, zda dané hodnocení pochází od Příjemce služby nebo zda daný Příjemce služby zakoupil danou Zprávu, si Poskytovatel služby vyhrazuje právo kontaktovat se s autorem recenze za účelem vysvětlení a potvrzení, že je doopravdy Příjemcem služby Internetového servisu nebo uskutečnil nákup hodnocené Zprávy.

12.7.Veškeré připomínky, odvolání od ověřování hodnocení nebo také námitky, zda daná recenze pochází od Příjemce služby nebo jestli daný Příjemce služby zakoupil danou Zprávu, mohou být podávány v obdobném režimu jako reklamační postup popsaný v bodu 6. Podmínek.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového servisu jsou uzavírány v souladu s polským právem a v polštině.

13.2.Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se použijí ustanovení Občanského zákoníku; Zákona o právech spotřebitelů Zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služby (Sbírka zákonů č. 144, částka 1204, v platném znění ) a a dalšími příslušnými ustanoveními polského práva.

13.3.Změny Podmínek:

13.3.1.Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na provádění změn Podmínek z důležitých důvodů, to je: změny platebních metod, plnění zákonných nebo regulačních povinností, změny rozsahu nebo formy poskytovaných digitálních služeb, přidání nových digitálních služeb, nutnosti řešení nepředvídaného a bezprostředního ohrožení spojeného s ochranou digitálních služeb a Příjemců služby před podvodem, škodlivým malware, spamy, narušením údajů a jinými hrozbami pro kybernetickou bezpečnost – v rozsahu, v jakém mají tyto změny vliv na realizaci těchto Podmínek.

13.3.2.Oznámení o navrhovaných změnách je zasíláno s předstihem nejméně 15 dnů před zavedením těchto změn, s tím, že změna může být uskutečněna bez dodržení 15denní oznamovací lhůty v případě, kdy Poskytovatel služby (1) plní zákonnou nebo regulativní povinnost, na jejímž základě je povinen změnit Podmínky způsobem, který mu neumožňuje dodržet 15denní oznamovaní lhůtu, nebo (2) musí výjimečně změnit své Podmínky, aby řešil nečekané a bezprostřední ohrožení spojené s ochranou digitálních služeb a Příjemců služby před podvodem, škodlivým malware, spamy, narušením údajů nebo jinými hrozbami pro kybernetickou bezpečnost. Ve dvou posledních případech, o kterých se hovoří v předchozí větě, následuje zavedení změn s okamžitou platností, ledaže je možné nebo nutné použít delší lhůtu na zavedení změn, o čemž Poskytovatel služby pokaždé informuje.

13.3.3.V případě smluv trvalého charakteru (např. poskytování digitální služby – účet) je Příjemce služby oprávněn vypovědět smlouvu s Poskytovatelem služby před uplynutím oznamovací lhůty o navrhovaných změnách. Výpověď je účinná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení. V případě uzavření smlouvy trvalého charakteru jsou změněné Podmínky pro Příjemce služby závazné, pokud byl o změnách řádně informován, v souladu s oznamovací lhůtou před jejich zavedením a neukončil v této době smlouvu. Navíc může Příjemce služby kdykoliv po obdržení oznámení o změnách odsouhlasit zaváděné změny a vzdát se tímto dalšího trvání oznamovací lhůty. V případě uzavření smlouvy jiného charakteru než trvalého nebudou změny Podmínek jakýmkoliv způsobem porušovat práva nabytá Příjemcem služby, který je spotřebitelem, před dnem zavedení změn Podmínek, zejména změny Podmínek nebudou mít vliv na již podávané nebo podané objednávky a na uzavřené, realizované nebo uskutečněné smlouvy na nákup Zprávy.

13.3.4.V případě, kdyby změna Podmínek vedla k zavedení jakýchkoliv nových nebo zvýšení současných poplatků má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.

13.4.Řešení sporů: spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby, který je rovněž spotřebitelem, se řeší u příslušného obecného soudu. Spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby, který není současně spotřebitelem, jsou řešeny před soudem místně příslušným k sídlu Poskytovatele služby/Prodejce.

Příloha k Podmínkám - vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

– Adresát:

AUTODNA Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 128/152; 94-104 Łódź
kontakt@autodna.cz

– Já / My (*) tímto sděluji/ sdělujeme (*) o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy na následujících věcí (*) smlouvy na dodávku následujících věcí (*) smlouvy o konkrétním díle spočívající v plnění z následujících položek (*) / o poskytnutí následující služby (*)

– Datum uzavření smlouvy (*) / převzetí (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.