Podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Internetový servis dostupný na adrese www.autodna.pl je provozován společností ASDIRECT Společnost s ručením omezeným, se sídlem v Lodži (adresa sídla a adresa pro doručování: ul. Karolewska 13C lok. 31, 90-560 Lodz), zapsanou v obchodním rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro Lodž - Město v Lodži, XX. oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 12.900 zlotých; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104; e-mail: kontakt@autodna.pl.

1.2.Ustanovení těchto Podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezovat jakákoliv práva příjemce služeb, který je současně spotřebitelem, platná podle obecně závazných právních předpisů. V případě nesouladu mezi ustanoveními těchto Podmínek a právními předpisy, mají přednost předpisy.

1.3.Definice:

1.3.1.BLOG – Elektronická služba, internetový blog dostupný v internetovém servisu a související s jeho obsahem.

1.3.2.DIGITAL VIRGO - subjekt zajišťující provoz elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím SMS - společnost DIGITAL VIRGO POLSKA akciová společnost se sídlem ve Varšavě (adresa sídla: ul. Towarowa 28 budova Generation Park Z, 00-839 Warszawa,Polsko), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000253675; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu, XII. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 500.000 zlotých (plně splacených); DIČ: 527-23-17-216; IČ: 016750310; e-mail: info@avantis.pl; telefonní číslo: (+48) 022 312 - 1000 (platba jako za standardní spojení - dle ceníku příslušného operátora.).

1.3.3.DOTPAY - společnost DOTPAY SA (adresa sídla: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polsko) se sídlem v Krakově, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000296790; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro Krakov-Město v Krakově, XI. obchodního oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 4.000.000 zlotých (plně splacených); DIČ: 6342661860; IČ: 016750310; e-mail: biuro@dotpay.pl; telefonní číslo: (+48) 12 6882600 (platba jako za standardní spojení - dle ceníku příslušného operátora), která podporuje elektronické platby prostřednictvím služby http://www.dotpay.pl/.

1.3.4.ZKRÁCENÁ INFORMACE; IS – Elektronická služba, zkrácená informace poskytovaná před vydáním Zprávy a týkající se rozsahu informací nebo událostí souvisejících s vozidlem, které lze získat v rámci Zprávy. Tato informace obsahuje potvrzení dostupnosti, nedostupnosti nebo množství informací a událostí ve vybrané Zprávě a cenu Zprávy. IS však neobsahuje samotnou informaci nebo podrobnosti o událostech týkajících se vozidla.

1.3.5.OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, bod 93, v platném znění).

1.3.6.ÚČET - Elektronická služba, datový soubor chráněný individuálním názvem (e-mailová adresa) a heslem v digitálním systému poskytovatele služeb, v němž jsou shromažďovány údaje příjemce služeb.

1.3.7.Číslo VIN - jedinečné identifikační číslo motorového vozidla, sestávající z maximálně 17 znaků (písmen a číslic) (Vehicle Identification Number).

1.3.8.NÁZORY A KOMENTÁŘE - Elektronická služba dostupná na webové stránce pro vkládání hodnocení a komentářů příjemců služeb pod články na blogu.

1.3.9.PAYPAL - společnost PayPal (Europe) S.à R. L. & Cie, S.C.A. se sídlem v Lucemburku (adresa sídla: 5. patro, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), podporuje elektronické platby prostřednictvím servisu http://www.paypal.pl/.

1.3.10.VOZIDLO - motorové vozidlo s číslem VIN uvedené příjemcem služby.

1.3.11.ZPRÁVA - Elektronická služba spočívající v poskytování informací a událostí o vozidle v podobě elektronické zprávy. Rozsah informací a událostí je uveden na webových stránkách servisu po získání zkrácené informace (IS) příjemcem služby.

1.3.12.PODMÍNKY - Tato pravidla internetového servisu.

1.3.13.INTERNETOVÝ SERVIS – Internetový servis poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese www.autodna.pl.

1.3.14.ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná poskytovatelem elektronicky pro příjemce služby prostřednictvím internetového servisu.

1.3.15.PŘÍJEMCE SLUŽBY – PŘÍJEMCE SLUŽBY - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která používá elektronickou službu v souladu s Podmínkami.

1.3.16.POSKYTOVATEL SLUŽEB - společnost ASDIRECT Společnost s ručením omezeným se sídlem v Lodži (adresa sídla: ul. Karolewska 13C lok 31, 90-560 Lodz, Polsko), zapsaná v obchodním rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Obvodní soud pro Lodž - Město v Lodži, XX. oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál 12.900 zlotých; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104; e-mail: kontakt@autodna.pl..

1.3.17.Poskytovatel služeb je povinen dodat produkt bez vad při dodržení ustanovení Podmínek.

1.3.18.Podrobné informace týkající se možnosti využití klientem, který je současně spotřebitelem, mimosoudních způsobů řešení reklamací a uplatňování požadavků a zásady přístupu k těmto postupům jsou dostupné v sídlech a na internetových stránkách okresních (městských) mluvčích spotřebitelů, společenských organizací, k jejichž statutárním úkolům patří ochrana spotřebitelů, oblastních inspektorátů České obchodní inspekce a na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM SERVISU

2.1.V internetovém servisu jsou dostupné následující elektronické služby: Blog, Zkrácená informace, Účet, Názory a komentáře a Zpráva.

2.1.1.Blog - Blog lze používat po přechodu do přístupné záložky internetového servisu s označením Blog.

2.1.2.Zkrácená informace (IS) – lze ji využít po splnění dvou kroků - (1) uvedení na stránce internetového servisu v sekci věnované IS čísla VIN vozidla a (2) kliknutí na pole "Prověřit VIN" nebo "Potvrdit VIN".

2.1.3.Účet – účet lze používat po splnění dvou následujících kroků - (1) vyplnění registračního formuláře a (2) kliknutí na pole "Registrace". V registračním formuláři musí příjemce služeb uvést následující informace: emailovou adresu a heslo. Účet lze založit v průběhu podávání objednávky Zprávy.

2.1.4.Názory a komentáře – službu Názory a komentáře lze použít po přechodu na příslušnou stránku internetového servisu se zápisem na Blogu, pod nímž je dostupný modul Názorů a komentářů. Pro přidání názoru, hodnocení nebo komentáře pod zápisem na Blogu je nutné uvést následující údaje příjemce služby: jméno a emailovou adresu.

2.1.5.Zpráva – použití Zprávy je možné po předchozím získání zkrácené informace (IS). Po získání IS si příjemce služby vybere jeden nebo více dostupných druhů Zprávy. Předání Zprávy následuje po splnění celkem tří kroků – (1) vyplnění objednávkového formuláře. (2) kliknutí na pole Koupit zprávu a (3) zaplacení. V objednávkovém for,uláři je nutné uvést číslo VIN vozidla.

2.1.6Příjemce služby je vázán zákazem poskytování obsahu protiprávního charakteru. Příjemce služby je povinen uvádět údaje v souladu se skutečností.

2.2.Technické požadavky nezbytné pro práci s informačním systémem, který používá poskytovatel služby:

2.3.1.Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu.

2.3.2.Webový prohlížeč nainstalován na zařízení s přístupem k internetu: Mozilla Firefox verze 10.0 a vyšší, Internet Explorer verze 8.0 a vyšší, Opera verze 11 a vyšší, Google Chrome verze 17 a vyšší.

2.3.4.V internetovém prohlížeči zapnuta podpora souborů cookies.

2.4.Blog, Zkrácena informace, Účet a Názory a komentáře jsou přístupné zdarma.

2.5.Zprávy jsou poskytovány za úplatu - cena zprávy je uvedena na stránkách internetového servisu po získání příjemcem služby zkrácené informace. Ceny zpráv jsou uvedeny v polských zlotých nebo eureech a obsahují všechny složky včetně DPH, cla a veškerých dalších složek.

2.6. Blog, Účet a Názory a komentáře jsou poskytovány na dobu neurčitou. Zkrácená informace a zpráva mají jednorázový charakter a jejich platnost končí ve chvíli jejich předání příjemci služby.

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZPRÁVY

3.1.Ceny zprávy a dostupné druhy zpráv jsou uváděny vždy pro dané vozidlo na internetové stránce internetového servisu po získání zkrácené informace. Pro poskytnutí zprávy musí příjemce služby nejdříve získat zkrácenou informaci.

3.2.Zpráva má pouze pomocný charakter (dodatečný) a neměla by být jediným vodítkem při rozhodování o uzavření nebo neuzavření kupní smlouvy na vozidlo příjemcem služby. V případě jakýchkoliv pochybností o původu vozidla, počtu ujetých kilometrů nebo jeho historii, je třeba prověřit tyto údaje s příslušnými státními orgány nebo třetími osobami, které poskytují v tomto směru odbornou pomoc. Poskytovatel služby doporučuje v každém případě (i když nejsou pochybnosti) kontakt s těmito orgány a třetími osobami za účelem prověření vozidla před přijetím rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy.

3.3.Informace a události o vozidlech poskytované v rámci Zprávy pocházejí z vnějších zdrojů ve vztahu k poskytovateli služby. Úloha poskytovatele služeb se v tomto případě omezuje pouze k jejich poskytnutí příjemci služby prostřednictvím internetového servisu. Poskytovatel služby neprověřuje úplnost, správnost a pravdivost informací a událostí o vozidlech.

3.4.Příjemce služeb bere na vědomí skutečnost, že poskytovatel služby shromažďuje údaje pro sestavení zprávy z mnoha zdrojů. Získané údaje mohou být zdvojené, obsahovat chyby nebo neúplné informace. Příjemce služby chápe a bere na vědomí, že ne všechny informace mohou být dostupné, kompletní a správné. Informace ve zprávě mají pouze podpůrný charakter. Příjemce služby bere na vědomí a chápe, že informace obsažené ve zprávě nemohou jednoznačně určovat faktický stav vozidla, a že odpovědnost a rozhodnutí o nákupu vozidla je na příjemci služby. Poskytovatel služby neposkytuje jakékoliv záruky na pravdivost údajů a úplnost zprávy.

3.5.Rozsah informací a událostí o vozidle poskytovaný v rámci zprávy je maximálně možný. Závisí vždy na konkrétním exempláři vozidla, na jeho výrobci, modelu, roku a místa výroby a značce. Příjemce informace je před poskytnutím placené zprávy vždy předem informován prostřednictvím zkrácené informace o rozsahu a množství dostupných informací a událostí, případně o jejich nedostupnosti. Na základě zkrácené informace příjemce zprávy přijímá rozhodnutí o vyžádání zprávy, o jejím druhu, anebo o jejím odmítnutí.

3.6.Popis digitálního produktu:

Produkt nabízený společností ASDIRECT Sp. z o.o. prostřednictvím webu autoDNA

3.6.1.Hlavní chrakteristiky: Elektronická služba spočívající v poskytování informací a událostí o vozidle v podobě elektronické zprávy. Rozsah informací a událostí je uveden na internetováých stránkách internetového servisu po získání zkrácené informace (IS).

3.6.2.Celkové cena: Cena je uživateli vyčíslena po získání zkrácené informace (IS)

3.6.3.Funkcjonalita:

Jazyk: polština

Typ souboru: pdf

Velikost: Velikost je závislá na množství dat obsažených ve zprávě

Způsob přístupu: stažení

Podmínky přístupu: neomezené využití pro vlastní potřebu, zákaz vytváření kopií nebo reprodukcí

Omezení: bez omezení

3.6.4.Interoperabilita:

Vybavení a software: Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet. Internetový prohlížeč instalovaný na zařízení s přístupem k internetu: Mozilla Firefox ve verzi 10.0 a vyšší, Internet Explorer ve verzi 8.0 a vyšší, Opera ve verzi 11 a vyšší, Google Chrome ve verzi 17 a vyšší. V prohlížeči zapnutá podpora souborů Cookies.

4. PLATEBNÍ METODY

4.1.Poskytovatel služby umožňuje následující způsoby platby:

4.1.1.Elektronická platba prostřednictvím servisu DOTPAY - možné způsoby platby jsou dostupné na webových stránkách před provedením platby a na internetových stránkách http://www.dotpay.pl/.

4.1.2.Elektronické platby prostřednictvím servisu Paypal (https://www.paypal.com/pl)

4.2. Vyúčtování transakce kreditní kartou a on-line převodem se provádí prostřednictvím Dotpay.

4.3. Vyúčtování transakce PayPal jsou prováděny prostřednictvím servisu PayPal.

5. PODMÍNKY ŘEŠENÍ SMLUV O PLATBĚ ZA ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

5.1.Poskytovatel služby a Příjemce služby mohou vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoliv na základě dohody smluvních stran.

5.2.Vypovězení smlouvy o poskytování elektronických služeb uzavřené na dobu neurčitou, kontinuální (např. účet):

5.2.1.Příjemce může tuto dohodu vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení z kontaktního formuláře na webových stránkách https://support.autodna.cz/kontakt nebo písemně na poskytovatele služeb.

5.2.2.Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušuje podmínky, zejména poskytování nelegálního obsahu, po neúspěšné nejméně jednorázové výzvě k zastavení porušování se stanovením příslušného termínu.Smlouva zaniká v tomto případě po uplynutí 5 dnů ode dne podání oznámení o jeho ukončení (výpovědní lhůta).

5.2.3.Poskytovatel služeb může smlouvu vypovědět z důvodu uzavření webové stránky nebo přerušit poskytování elektronických služeb s trváním na dobu neurčitou.Smlouva zaniká v tomto případě po uplynutí 14 dnů ode dne prohlášení o záměru jejího ukončení (výpovědní lhůta).

6. POSTUP PŘI REKLAMACI

6.1.Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb:

6.1.1.Reklamace týkající se Poskytování elektronických služeb ze strany poskytovatele služeb prostřednictvím uživatele webových stránek může Příjemce podat do 30 dnů od zjištění nesrovnalostí, zejména po odeslání zpráv z kontaktního formuláře na stránkách https://support.autodna.cz/kontakt nebo písemně na adresu poskytovatele služeb. Pro dodržení lhůty stačí zaslat oznámení před tímto termínem.

6.1.2.Reklamace by měla obsahovat alespoň tyto údaje: jméno a příjmení Příjemce; korespondenční adresu; popis okolností, týkajících se předmětu reklamace. V případech, kdy se reklamace týká dodatečné Zprávy (je-li k dispozici): Datum nákupu zprávy; datum platby za nakoupené zprávy; druh zakoupené zprávy a částku za transakci.

6.1.3.Projednání reklamace Poskytovatelem služeb začíná neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Odpověď Poskytovatele ve věci reklamace je odeslána na emailovou adresu Příjemce služby uvedenou v reklamační žádosti nebo jiným způsobem zvoleným Příjemcem.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.Příjemce služby, který je také spotřebitelem a který uzavřel smlouvu s poskytovatelem služeb na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodů tak, že učiní příslušné písemné prohlášení do čtrnácti dnů. Chce-li tuto lhůtu dodržet, stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Čtrnáctidenní lhůta, během níž může spotřebitel odstoupit od smlouvy, se počítá ode dne vydání věci, a když se smlouva týká poskytnutí služby, ode dne jejího uzavření.

7.2.Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli v případech: (1) poskytování služeb bylo zahájeno, se souhlasem spotřebitele, před uplynutím lhůty uvedené výše v bodě 7.1; (2) plnění o vlastnostech učených spotřebitelem v objednávce nebo úzce spojených s jeho osobou; (3) plnění, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit nebo jejichž předmět podléhá rychlé zkáze.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém servisu v souvislosti s plněním ustanovení těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, v rozsahu a v souladu se zásadami a podmínkami obsaženými v politice soukromí zveřejněné na stránkách Internetového servisu. Politika soukromí obsahuje především principy, které se týkají zpracování osobních údajů Správcem osobních údajů v Internetovém servisu, včetně základu, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, jichž se údaje týkají, a také informací z oblasti používání v Internetovém servisu souborů cookies a analytických nástrojů. Používání Internetového servisu je dobrovolné. Stejně tak dobrovolné je i poskytnutí osobních údajů uživatele Internetového servisu, které je s tím spojeno, s výhradou výjimek uvedených v politice soukromí.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

9.1.Veškerý obsah a grafické značky umístěné v internetovém servisu jsou chráněny autorským právem příslušným Poskytovateli služby podle zákona o autorských a souvisejících právech ze dne 4. února 1994 (Sbírka zákonů č. 24, pol. 83, ve znění pozdějších předpisů.).

9.2.Příjemce služby může prohlížet materiály publikované v internetovém servisu, včetně poskytování elektronických služeb, a také stahovat jednotlivé kopie těchto materiálů, v rozsahu povoleném zákonem, pouze pro osobní potřebu.

9.3.Je zakázáno používat obsah a grafické značky umístěné v internetovém servisu jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno v těchto Podmínkách nebo dle platných ustanoveními zákona.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového servisu jsou uzavírány v souladu s polským právem a v polštině.

10.2.Věci neupravené těmito Podmínkami se řídí platnými zákony: Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických službách ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů.), Zákona o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 (Sbírka zákonů č. 22, položka. 271, ve znění pozdějších předpisů.) a dalšími příslušnými ustanoveními polského práva.

10.3.Změny Podmínek:

10.3.1.Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Podmínek z důležitých důvodů, jako jsou: změny právních předpisů; změny platebních způsobů; změny rozsahu, zpoplatnění nebo formy poskytovaných elektronických služeb, změna adresy prodávajícího – v rozsahu, v jakém mají tyto změny vliv na realizaci ustanovení nynějších Podmínek. Změněné Podmínky jsou pro Příjemce služby závazné, pokud byly splněny požadavky stanovené v článku. 384 občanského zákoníku, tj. příjemce služby byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu o průběžném poskytování elektronických služeb ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení.

10.3.2.Změnou Podmínek nebudou žádným způsobem dotčena práva nabytá Příjemci služby, kteří jsou také spotřebiteli ve smyslu článku 22 [1] občanského zákoníku, kteří používali internetový servis před vstupem v platnost změn a kteří mají v takovém případě právo používat internetový servis za současných podmínek. V případě, kdyby změna Podmínek vyústila zavedením jakýchkoliv nových plateb nebo zvýšením stávajících, má příjemce služby, který je současně spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy.

10.4.Řešení sporů: spory vzniklé mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, který je rovněž spotřebitelem, se řeší u příslušného obecného soudu. Spory vzniklé mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, který není současně spotřebitelem, jsou řešeny před soudem místně příslušným k sídlu poskytovatele / prodejce.

Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.