Zpráva o historii vozidla autoDNA pro auta z USA | autoDNA

Cena 0 *
*S nákupem Zprávy o historii vozidla autoDNA
Hodnocení zákazníků:
4.7/5
(průměr z 3 hodnocení)
*S nákupem Zprávy o historii vozidla autoDNA

Úvodní informace

Zpráva autoDNA pro vozidla z USA přináší ve svém úvodu základní informace identifikující značku ověřovaného vozidla, jeho model a podrobnou verzi modelu.

Informace o vozidle

Tato část zprávy obsahuje vybrané technické údaje související s vozidlem a jeho provozováním. Najdeme zde mj. informace o motoru, druhu paliva a spalování. Dozvíme se rozměry vozidla a přípustnou celkovou hmotnost. Technické specifikace doplňuje informace o nákupních cenách automobilu od výrobce a doporučované maloobchodní ceně vozidla.

Záznamy v listu vlastnictví

Sekce Záznamy v listu vlastnictví se skládá ze čtyř částí: Statut vozidla, Poškození vozidla, Provozování vozidla a Informace o stavu tachometru.

Statut vozidla Registr záznamů spojených mj. s typem vozidla (např. Veterán, Replika, Street Rod), s vlastnictvím vozidla a koupí vozidla (např. Odkoupeno výrobcem, Vráceno v rámci záruky, Souběžný dovoz), závadami a technickými poruchami (např. Vozidlo s neodstraněnou bezpečnostní závadou), a také s úpravami čísla VIN (např. Vozidlu bylo přiděleno nové číslo VIN).

Poškození na vozidle Souhrn záznamů souvisejících s poškozeními vozidla zaznamenanými na území USA. Mezi jinými jsou zde uvedeny důležité zprávy o záznamech Junk (vozidlo určeno k sešrotování nebo na náhradní díly), Salvage a o totální škodě.

Provozování vozidla Mezi jinými zde najdeme záznamy o provozování vozidla jako taxi, zemědělské nebo policejní vozidlo, popřípadě testovací vozidlo výrobce.

Informace o stavu tachometru Výčet hlášení o stavu tachometru zaznamenaných v době provozování vozidla na území USA. Oznámení se týkají nesrovnalostí v záznamech o stavu tachometru nebo jeho výměny v souvislosti s překročením mechanických omezení tachometru.

Vydané listy vlastnictví

Sekce obsahuje uspořádaný soubor všech listů vlastnictví vydaných pro vozidlo (dokladů určujících, kdo je majitelem vozidla). Každá změna majitele vozidla na území USA je spojena s vydáním nového listu vlastnictví. V každém listu vlastnictví (anglicky Certificate Of Title) je zaznamenán stav tachometru v době jeho vydání a také datum a místo (členský stát), ve kterém byl vydán.

Záznamy o krádežích

V této části zprávy jsou uvedena oznámení související s krádeží vozidla na území USA. Pokud bylo auto vedené jako ukradené nebo získané zpět, je součástí zprávy také datum a místo události, číslo položky a údaje o subjektu, který krádež oznámil.

Záznamy o nehodách

Jde o součást zprávy, ve které jsou uloženy veškeré zaznamenané nehody a kolize na území Spojených států. Každý záznam v této sekci obsahuje podrobné informace o dni a místu dopravní nehody, číslu položky a subjektu, který událost oznámil.

Hlášení společností zaměřených na likvidaci vozidel a pojistitelů

Sekce se skládá ze dvou částí: Oznámení společností zaměřených na likvidaci vozidel a Oznámení pojistitele.

Oznámení pojistitele Podsekce shromažďující oznámení o totálních škodách na vozidle na území USA. Každé oznámení obsahuje datum a podrobné údaje o pojistiteli.

Oznámení společností zaměřených na likvidaci vozidel Část obsahující hlášení a dispozice společností zaměřených na likvidaci vozidel spojených s ověřovaným vozidlem. Dispozice obsahují podrobné údaje o subjektu, který podal oznámení.

Nabídky na prodej vozidla

Sekce shromažďující zaznamenané nabídky na prodej vozidla na území Spojených států. Díky této sekci se můžete seznámit s řadou podrobných informací spojených s cenou a množstvím ujetých kilometrů, obsažených v archivovaných inzerátech, a také údaji o subjektech, které vozidlo k prodeji nabízely

Slovník pojmů

V Slovníku pojmů se nacházejí rozvětvené definice záznamů v listech vlastnictví. Sekce Slovník pojmů nebude prázdná, pokud v listě vlastnictví ověřovaného vozidla je uveden jakýkoliv záznam.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NMVTIS

NMVTIS (Národní informační systém titulů motorových vozidel) je elektronický systém, který obsahuje informace o některých vozidlech registrovaných ve Spojených státech. NMTVIS má za úkol být věrohodným zdrojem informací o historii titulů vlastnictví vozidla a záznamů v listech vlastnictví, avšak neobsahuje podrobné údaje o historii oprav na vozidlech.
Všechny členské státy, pojišťovací společnosti a společnosti zabývající se likvidací vozidel jsou podle federálního zákona povinny předávat informace do NMVTIS. Avšak NMVTIS neobsahuje informace o všech motorových vozidlech ve Spojených státech, protože některé státy stále ještě tyto údaje o vozidlech do systému NMVTIS nedodávají. V současné době jsou údaje do NMVTIS dodávány v různých časových intervalech. Některé státy dodávají údaje do systému v reálném čase, jiné v delších časových odstupech, například jednou za 24 hodin nebo jednou za několik dní.
Informace o předchozích významných poškozeních vozidla mohou nebýt nahlášeny do systému, pokud vozidlo nebylo nikdy označeno pojišťovací společností (nebo jiným příslušným subjektem) jako „totální škoda” nebo nebyl vydán záznam v listu vlastnictví úřadem oprávněným k registraci vozidel v daném státě. Podobně může být pojistitel povinen nahlásit vozidlo jako „totální škodu”, i když příslušné úřady daného státu nepřidělily vozidlu záznamy typu “Salvage” a “Junk”.
Zpráva o historii vozidla nenahrazuje nezávislou inspekci vozidla. Před přijetím rozhodnutí o koupi vozidla je zájemce povinen využít možnost nezávislé prohlídky vozidla, aby vyloučil, že na vozidle jsou skryté vady. Autorizovaní partneři NMVTIS mohou doplnit do zprávy užitečné údaje o stavu vozidla ze zdrojů mimo systém NMVTIS.
Informace předávané do NMVTIS (poskytované subjekty, které mají za povinnost předávat zprávy do systému) obsahují:
- Informace úřadů pro registraci motorových vozidel daného státu, které jsou účastníky systému.
- Informace o osobních vozidlech, autobusech, nákladních vozidlech, motocyklech, vozidlech pro volný čas, kempinkových vozidlech a traktorech. NMVTIS nemusí v současné době mít informace o užitkových vozidlech, pokud tato vozidla nejsou obsažena v hlavních databázích daného státu, uchovávajících informace o registrovaných vozidlech (v některých státech jsou tato vozidla spravována v rámci jiných agend), i když tyto údaje mohou být dodány do systému NMVTIS později.
- Informace o záznamech přidělených vozidlům příslušnými úřady pro registraci motorových vozidel daného státu, které jsou účastníky systému. Typy a definice záznamů v listech vlastnictví se mezi jednotlivými státy liší, ale mohou poskytnout užitečné informace o stavu vozidla a dřívějších podmínkách jeho provozování.
- Nejnovější hodnoty stavu tachometru z listů vlastnictví.
- Informace od pojišťovacích společností a recyklačních firem včetně společností zabývajících se demontáží a likvidací vozidel, které mají od 31. března 2009 zákonnou povinnost předávat informace do systému. Tato informace bude obsažena, pokud bylo vozidlo označeno pojistitelem jako „totální škoda”.
- Informace společností pro likvidaci vozidel, které přijímají vozidla odevzdaná jako akontace na nová vozidla v rámci programu „cash for clunker’s”(hotovost za šrot) na základě zákona o podpoře spotřebitele v recyklingu a úsporách z roku 2009 (Consumer Assistance to Recycle and Save Act of 2009).
Zákazníkům se doporučuje navštívit anglicky psané stránky www.vehiclehistory.gov za účelem získání podrobných informací, jakým způsobem je nutno interpretovat informace ze systému a jak chápat význam různých záznamů přidělovaných vozidlům úřady pro motorová vozidla jednotlivých států USA.
Údaje NMVTIS v této zprávě pocházejí od dodavatele VinAudit Inc., oficiálního partnera systému NMVTIS.
vice...Názory klientů na zprávu

Hodnocení:
4/5
OK, opravdu hodně informací o voze, podle mě to stojí za to
-
Luka
Hodnocení:
5/5
Dal jsem si ověřit vůz, který jsem si dovezl pro sebe z USA, a údaje ze zprávy souhlasily se skutečností. Auto má nahlášenou totální školu a bylo určeno na vývoz
-
Jakub
Hodnocení:
5/5
Zpráva obsahovala mnoho informací z úřadů v USA, pomohla mi při jednání o ceně za auto se záznamem o poškození v důsledku povodně.
-
Robert
Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.