Pravidla pro slevové kódy na autoDNA

I PROVOZOVATEL

Provozovatelem Slevových kódů je společnost ASDIRECT Sp. z o.o. se sídlem v Lodži v ul. Karolewské 13c/31, 90-560 Lodž, zapsaná v podnikatelském rejstříku Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742, registrační soud, v němž je uchovávána dokumentace společnosti: Okresní soud pro Lodž-Město, XX. Oddělení Státního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši 12.900 zlotých; DIČ 5492391545; IČ: 121164104; emailová adresa: kontakt@autodna.pl – dále jen ASDIRECT, která je současně operátorem a poskytovatelem služeb internetového servisu autoDNA.cz.

II DEFINICE:

 1. SLEVOVÝ KÓD – sled alfanumerických znaků předaných uživateli za podmínek stanovených v bodu III. těchto Pravidel. Slevový kód opravňuje Uživatele ke slevě na zprávy nabízené internetovým servisem autoDNA.cz
 2. UŽIVATEL – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která využívá služby poskytované společností ASDIRECT prostřednictvím internetového servisu autoDNA.cz
 3. PRODUKT – elektronická služba dostupná v internetovém servisu autoDNA.cz, spočívající ve zpřístupnění informací a událostí o vozidle ve formě elektronické zprávy. Rozsah informací a událostí je uveden na internetové stránce Internetového servisu po získání tzv. Zkrácené informace uživatelem.
 4. PRAVIDLA – tato pravidla pro použití Slevových kódů.
 5. INTERNETOVÝ SERVIS – internetový servis ASDIRECT je přístupný na internetové adrese www.autodna.cz
 6. SMLUVNÍ PARTNER – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, spolupracující s ASDIRECT v rámci afilačního partnerského programu přístupného na internetové stránce afilio.autodna.cz. Zásady používání Internetového servisu autoDNA.cz stanovují samostatná pravidla dostupná na internetové adrese: https://www.autodna.cz/podminky

III ZÍSKÁNÍ SLEVOVÉHO KÓDU

 1. Slevový kód je poskytován prostřednictvím ASDIRECT Uživatelům nebo Smluvním partnerům, kteří vlastními prostředky propagují daný Slevový kód.
 2. Poskytnutí Slevového kódu následuje ve formě elektronického dopisu zaslaného na emailovou adresu Uživatele nebo Smluvního partnera. Slevový kód může být poskytnut také jiným způsobem v době propagační akce pořádané společností ASDIRECT – dle podmínek dané akce.
 3. Slevový kód poskytnutý Uživateli v rámci propagační akce je uveden na internetovém blogu přístupném v rámci Internetového servisu spolu s pravidly dané akce. Může být předán také ve formě odkazu, po kliknutí na odkaz se automaticky načítá na stránkách Internetového servisu.

IV PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLEVOVÉHO KÓDU

 1. Hodnotu Slevového kódu stanovuje ASDIRECT a je pokaždé uvedena na nebo při daném Slevovém kódu.
 2. Slevový kód má procentuální hodnotu.
 3. Uživatel je oprávněn použít Slevový kód. Použití Slevového kódu není závazné.

  Pro použití Slevového kódu je třeba:

  1. Uvést 17místné číslo VIN vozidla na hlavní stránce internetového servisu autoDNA.cz.
  2. Po uvedení 17místného čísla VIN zvolit Produkty
  3. Připojit se a registrovat v servisu autoDNA.cz
  4. Zvolit způsob platby
  5. Použít Slevový kód kliknutím na ”Zde je slevový kód?”
  6. Následně je třeba vepsat získaný Slevový kód do pole ”Zde uveďte slevový kód”
  7. Cena zvoleného Produktu/Produktů bude snížená o hodnotu Slevového kódu.
 4. Slevový kód je možné použít pouze u Produktů, u nichž jsou dostupné platby online .
 5. Internetový servis umožňuje následující platby online: platební kartou Visa nebo MasterCard, převodem v systémech Dotpay, PayPal.
 6. Slevový kód – v souladu s informací uvedenou pokaždé na něm nebo u něj – může být platný pro všechny Produkty poskytované prostřednictvím Internetového servisu nebo pouze pro vybrané.
 7. Produkty, pro které je platný Slevový kód, uvádí ASDIRECT pokaždé na nebo u daného Slevového kódu.
 8. Počet konkrétních Slevových kódů může být společností ASDIRECT omezen, o čemž ASDIRECT pokaždé informuje.
 9. ASDIRECT pokaždé stanoví dobu platnosti konkrétního Slevového kódu. Slevový kód může mít stanovenou minimální hodnotu objednávky, nutnou pro použití daného Slevového kódu. Minimální hodnota objednávky je pokaždé uvedena na nebo u daného Slevového kódu.
 10. Jeden Uživatel může použít Slevový kód pouze jednou, při podávání jedné objednávky.
 11. Slevový kód nemůže být změněn na peněžní ekvivalent.
 12. Slevový kód nelze slučovat s jinými akcemi a slevami v Internetovém servisu.

V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamace týkající se Slevovch kódů lze uplatnit mailem na adrese: reklamacje@autoDNA.pl, v nadpisu maila uveďte prosím: „Slevový kód - reklamace”. Umožní nám to urychlit vyřízení dané reklamace. Reklamaci lze podat také jinými způsoby včetně zaslání písemné reklamace na adresu ASDIRECT.
 2. Reklamace budou vyřizovány neprodleně, ve lhůtě ne delší než 14 dní od jejich obdržení ve společnosti ASDIRECT.
 3. Otázky, které nejsou upraveny těmito Pravidly, se řídí příslušnými předpisy Občanského zákoníku a dalšími příslušnými předpisy polské legislativy.
V Lodži, dne 18. 07. 2016
Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.