Pravidla pro slevové kódy na autoDNA

I OBSLUHUJÍCÍ SUBJEKT

Provozovatelem slevových kódů je společnost AUTODNA Sp. z o.o. se sídlem v Lodži, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Lodž, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, kde je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Łódź-Śródmieście v Lodži, XX. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši 12.900 PLN; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104, e-mailová adresa: kontakt@autodna.cz, IČ: 121164104, se základním kapitálem ve výši 50.000 PLN - dále jen AUTODNA, která je současně operátorem a poskytovatelem služeb internetového servisu autoDNA.cz

II DEFINICE:

 1. SLEVOVÝ KÓD - sekvence alfanumerických znaků poskytnutých Uživateli za podmínek uvedených v bodě III těchto Pravidel. Slevový kód opravňuje uživatele ke slevě na Výrobky nabízené Internetovým servisem autoDNA.cz
 2. UŽIVATEL - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která využívá služeb poskytovaných prostřednictvím AUTODNA prostřednictvím Internetového servisu autoDNA.cz.
 3. PRODUKT - elektronická služba dostupná v Internetovém servisu autoDNA.cz, poskytovaná v souladu s pravidly Internetového servisu a spočívající v poskytování informací a událostí o vozidle formou elektronické zprávy. Rozsah informací a akcí je uveden na internetové stránce Internetového servisu poté, co Uživatel získá tzv Zkrácenou informaci v souladu s pravidly Internetového servisu.
 4. PRAVIDLA – tato pravidla pro používání Slevových kódů.
 5. INTERNETOVÝ SERVIS – internetový servis AUTODNA dostupný na internetové adrese www.autodna.cz.
 6. SMLUVNÍ PARTNER - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, spolupracující s AUTODNA v rámci affiliačního programu dostupného na webových stránkách afilio.autodna.cz.
 7. Pravidla používání Internetového servisu autoDNA.cz jsou specifikována v samostatném řádu dostupném na internetové adrese: https://www.autodna.cz/podminky.
 8. Pravidla spolupráce v partnerském programu www.afilio.autodna.cz jsou specifikována v samostatném řádu dostupném na internetové adrese : https://afilio.autodna.cz/podminky.

III ZÍSKÁNÍ SLEVOVÉHO KÓDU

 1. Společnost AUTODNA zpřístupňuje Slevový kód Uživatelům Autodna nebo Kontrahentům, kteří propagují daný Slevový Kód ve svém rozsahu.
 2. Slevový kód je zpřístupněn formou elektronického dopisu zaslaného na e-mailovou adresu Uživatele nebo Smluvního partnera nebo zpřístupněním Slevového kódu jiným způsobem během akce pořádané AUTODNA - v souladu s podmínkami dané propagace.
 3. Slevový kód zpřístupněný Uživateli v rámci akce je uveden na internetovém blogu dostupném v rámci Internetového servisu spolu s podmínkami dané akce, nebo může být poskytnut jako odkaz po kliknutí na odkaz se automaticky načte na stránce Internetového servisu.

IV PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLEVOVÉHO KÓDU

 1. Hodnotu slevového kódu určuje AUTODNA a je vždy uvedena na nebo vedle Slevového kódu.
 2. Slevový kód má procentuální hodnotu.
 3. Uživatel je oprávněn využít slevový kód. Použití Slevového kódu je dobrovolné.

  Pro použití Slevového kódu je třeba:

  1. Uvést 17místné číslo VIN vozidla na hlavní stránce internetového servisu autoDNA.cz.
  2. Po uvedení 17místného čísla VIN zvolit Produkty
  3. Připojit se a registrovat v servisu autoDNA.cz
  4. Zvolit způsob platby
  5. Použít Slevový kód kliknutím na ”Zde je slevový kód?”
  6. Následně je třeba vepsat získaný Slevový kód do pole ”Zde uveďte slevový kód”
  7. Cena zvoleného Produktu/Produktů bude snížená o hodnotu Slevového kódu.
 4. Slevový kód je možné použít pouze u Produktů, u nichž jsou dostupné platby online .
 5. Internetový servis umožňuje následující platby online: platební kartou Visa nebo MasterCard, převodem v systémech Dotpay, PayPal.
 6. Slevový kód – v souladu s informací uvedenou pokaždé na něm nebo u něj – může být platný pro všechny Produkty poskytované prostřednictvím Internetového servisu nebo pouze pro vybrané.
 7. Produkty, pro které je platný Slevový kód, uvádí AUTODNA pokaždé na nebo u daného Slevového kódu.
 8. Počet konkrétních Slevových kódů může být společností AUTODNA omezen, o čemž AUTODNA pokaždé informuje.
 9. AUTODNA pokaždé stanoví dobu platnosti konkrétního Slevového kódu. Slevový kód může mít stanovenou minimální hodnotu objednávky, nutnou pro použití daného Slevového kódu. Minimální hodnota objednávky je pokaždé uvedena na nebo u daného Slevového kódu.
 10. Jeden Uživatel může použít Slevový kód pouze jednou, při podávání jedné objednávky.
 11. Slevový kód nemůže být změněn na peněžní ekvivalent.
 12. Slevový kód nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami v Internetovém servisu.

V OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s implementací ustanovení tohoto Řádu je AUTODNA. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v Internetovém servisu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém servisu, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání souborů Cookies a analytických nástrojů v Internetovém servisu. Použití Slevového kódu nebo webové stránky je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů uživatelem Slevového kódu nebo Internetového servisu dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.

VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamace týkající se Slevovch kódů lze uplatnit mailem na adrese: kontakt@autoDNA.cz, v nadpisu maila uveďte prosím: „Slevový kód - reklamace”. Umožní nám to urychlit vyřízení dané reklamace. Reklamaci lze podat také jinými způsoby včetně zaslání písemné reklamace na adresu AUTODNA.
 2. Reklamace budou vyřizovány neprodleně, ve lhůtě ne delší než 14 dní od jejich obdržení ve společnosti AUTODNA.
 3. Otázky, které nejsou upraveny těmito Pravidly, se řídí příslušnými předpisy Občanského zákoníku a dalšími příslušnými předpisy polské legislativy.
Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.