Čím je VIN číslo?

VIN Číslo, anglicky Vehicle Identification Number.

Je unikátní pro každé vozidlo, podobně jako je DNA unikátní pro každého člověka. VIN umožňuje katalogizaci vozidel v jednom univerzálním schématu pro všechny subjekty na trhu. Na jeho základě Vám

autoDNA pomůže poznat historii Vašeho vozidla, motorky, dokonce i přívěsu.

Výrobci je v souladu se standardizačními normami stanovenými Mezinárodní organizací pro normalizaci přiřazují všem svým vozidlům a umísťují je (nejčastěji) na zvlášť k tomu určených místech na karoserii. Nebylo tomu ale tak vždy.

Historie čísla karoserie

VIN Číslo bylo poprvé uvedeno do praxe v roce 1954 v USA. V počátečním období jeho používání, až do roku 1981, neexistoval jednotný formát značení VIN čísel (čísel karoserie) , a jednotliví výrobci používali pro uvádění této informace různé formy. Vzhledem k rychle rostoucímu počtu vozidel se ale tento stav věci neosvědčil a bylo proto rozhodnuto o jejich sjednocení a harmonizaci přiřazování VIN čísel s celosvětovými normami ISO.

Po zavedení normy ISO se výrobci, kteří vyráběli svá vozidla pro trh v USA, tomuto standardu velmi rychle podřídili. Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO vydala doporučení pro používání standardu VIN a jeho strukturu a číslo karoserie se začalo používat také v Evropě. Objem informací, které číslo poskytuje, se ale rozšiřoval postupně.

Historie čísla karoserie – zajímavost

Například Volkswagen začal kódovat více informací v letech 1995 až 1997 a kontrolní číslici v letech 2009 až 2015 u vybraných modelů skupiny. Kontrolní číslice v číslech VIN se také používá, i když ne u všech značek a modelů; v evropských vozidlech se vyskytuje například u Audi A1.

Níže uvádíme oblíbené značky a typy vozidel spolu s čísly VIN, pro které je kódováno kontrolní číslo:

Od 6. července 2022 platí prováděcí nařízení Komise Evropské unie, které stanoví, že u severoamerických vozidel musí být kontrolní číslice vždy na 9. místě čísla VIN.

Standardizace čísla VIN vozidel

ISO – systemizace čísla VIN vozidla

V současnosti používaný globální standard identifikace vozidel byl zaveden v roce 1981 a je všeobecně uznávaný a standardizovaný v normách ISO 3779(obsah a struktura čísla VIN), ISO 4030 (umístění a uchycení čísla VIN), ISO 3780 (norma určující obsah a stavbu WMI kódu, který tvoří první část čísla VIN).

Všechna čísla VIN:

VIN Číslo se skládá ze 17 znaků

By měla sestávat ze 17 znaků

Tento standard se ale týká pouze vozidel vyrobených po roce 1981.

VIN Číslo neobsahuje písmena i,o,q

by neměla obsahovat písmena I (i), O (o), Q (q)

Číslice 0 se standardně používá s charakteristickým přeškrtnutím pro odlišení od písmene O.

VIN Číslo – informace seřazené podle standardizovaného schématu

By měla obsahovat informace řazené podle standardizovaného schématu.

Jaké informace obsahuje VIN číslo ?

VIN Číslo v sobě obsahuje řadu kódovaných informací. V autoDNA jsme schopni provést na jeho základě podrobnou identifikaci vozidla aprověřit historii vozidla. Ověření čísla VIN spočívá v přečtení kódu výrobce, technických údajů vozidla a jeho sériového čísla a ověření tohoto čísla. Celý VIN kód je rozdělen do tří základních segmentů, které od sebe bývají odděleny mezerou nebo pomlčkou.

Segmenty

Podle normy ISO 3779 se standardní čísla VIN skládají ze tří základních segmentů:

Norma ISO 3779 určuje a upřesňuje délku čísla VIN pro vozidla vyrobena po roce 1981 na 17 znaků, písmen a číslic. Vozidla vyrobená dříve mohou mít sériové číslo, které sestává z 5 až 13 znaků. Navíc vozidla jako muscle car, classic car nebo american car mají VINy, které se od 17znakového standardu liší.

A teď, když už víte, co je to VIN číslo, se spojte s námi za účelem identifikace Vašeho vozidla. V autoDNA Vám pomůžeme dostat se k informacím o historii Vašeho vozidla , které mohou být v jiných databázích nedostupné.

Prověřit historii vozidla – každý znak v čísle VIN má svůj význam – zajímavost

Každý znak v čísle VIN má svůj přesný význam a nebyl použit náhodně.

Prověřit historii vozidla

Význam

Podívejme se na jednotlivé části 17znakového VIN čísla zblízka:

Kde lze najít VIN číslo?

V Česku se VIN číslo nachází v kolonce E (Identifikační číslo vozidla VIN) na Osvědčení o registraci vozidla, najít ho ale můžete také na malém i velkém technickém průkazu, na zelené kartě, v servisní knížce či v pojišťovací smlouvě. V registračních dokladech v jiných zemích v Německu, Holandsku, Belgii, Itálii, Francii, Dánsku, tomu ale může být jinak.

Toto číslo musí být vždy totožné s číslem vyraženým na identifikačním štítku, který můžete najít na různých místech karoserie vozidla. Konkrétní umístění si výrobce volí sám. Uvedení čísla VIN je nezbytnou podmínkou registrace vozidla.

Kde najít VIN číslo – zvětšit snímky
Důležité – VIN Číslo – stejné v osvědčení o registraci (TP) a na povinném štítku

Důležité- zkontrolujte, zda se VIN číslo v osvědčení o registraci shoduje s číslem VIN vyraženým na výrobním štítku vašeho vozidla.

V osobních automobilech

podlaha pod předním sedadlem spolujezdce nebo vedle sedadla boční sloupek nebo pod čelním sklem na straně řidiče levá strana krytu palubní desky přepážka v motorovém prostoru pravý podélník podvozku za předním sedadlem pravý podběh kola (závěsné oko) přední přepážka práh na straně spolujezdce podélník podvozku za zadním kolem Příklad, kde najít VIN číslo v osobním automobilu

VIN je vyražen na rámu nebo stálé části vozidla. V současné době je identifikační číslo vozidla v mnoha modelech automobilů zapsáno v dolní části čelního skla na straně řidiče. Je to velmi nápomocné řešení, které usnadňuje přístup k této důležité informaci o vozidle.

Zmínili jsme zde pouze nejčastější místa, na nichž je možné najít povinné štítky s číslem VIN. Ve vozidlech jiných výrobců se mohou nacházet i na jiných místech, třeba v zavazadlovém prostoru na podlaze nebo na jednom ze zadních sloupků. Pokud nemůžete VIN číslo najít, obraťte se na zástupce značky.

Kde najít VIN číslo – video z autoDNA
Identifikační číslo vozidla – zajímavost

Identifikační číslo vozidla VIN v registračních dokumentech musí být totožné s registračním číslem umístěným na jednotlivých dílech vozidla. Před koupí ojetého vozidla je dobré si to ověřit, lze se tak vyhnout možnému podvodu.

FAQ

Co je to VIN číslo?

VIN Číslo, neboli Vehicle Identification Number, je individuální unikátní číslo vozidla, které slouží k jeho identifikaci.

Jaké údaje obsahuje VIN číslo?

VIN Číslo obsahuje všechny informace nezbytné k identifikaci daného vozidla, včetně podrobnosti o výrobci, roku a místu výroby, vybavení nebo typu karoserie.

Jak prověřit vozidlo podle čísla VIN?

Prověřit vozidlo podle čísla VIN je možné prostřednictvím elektronických služeb poskytovaných orgány státní správy nebo s využitím databáze s miliardami záznamů na webu autoDNA.

Je možné prověřit VIN číslo zdarma?

Existují databáze státní správy, v nichž můžete prověřit VIN číslo, zpravidla zdarma. Takové údaje ale mohou mít lokální charakter a nemusí proto obsahovat údaje mezinárodního (mezistátního) charakteru. Doporučujeme proto vždy prověřit vozidlo v mezinárodní databázi autoDNA.

Co je to „auto citron“?

„Lemon car” neboli „auto-citrón“ je běžné označení pro vozidla, která mají skryté problémy, nehodovou minulost nebo jiné rysy, jež chce prodávající zatajit, aby zvýšil cenu vozidla.

Jak prověřit VIN číslo s autoDNA – tlačítko

Zjistěte, jak prověřit VIN číslo vozidla s autoDNA

Jak prověřit VIN číslo?
Napište nám
Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.