Slovník pojmů USA

Vozidlo typu Kit (stavebnice) sestavené svépomocí

Vozidlo typu Kit (stavebnice) sestavené svépomocí

Vrácení v rámci záruky

Vozidlo bylo vráceno výrobcem pro porušení podmínek záruky

Souběžný dovoz

Vozidlo bylo vyrobeno mimo území Spojených států a do Spojených států bylo dovezeno. Tento záznam není v současné době přiřazován, protože byl nahrazen dvěma jinými záznamy – "Souběžný dovoz: v souladu s federálními standardy USA" a "Souběžný dovoz: v rozporu s federálními standardy USA"

Souběžný dovoz: v souladu s federálními standardy USA

Vozidlo bylo vyrobeno mimo území Spojených států a do Spojených států bylo dovezeno. Vozidlo splňuje závazné federální standardy

Souběžný dovoz: v rozporu s federálními standardy USA

Vozidlo bylo vyrobeno mimo území Spojených států a do Spojených států bylo dovezeno. Vozidlo nesplňuje závazné federální standardy

Vozidlo po rekonstrukci

Vozidlo, ve kterém byla trvale upravena původní konstrukce odstraněním, přidáním nebo výměnou hlavních komponentů.

Demontované vozidlo (na náhradní díly)

Vozidlo se nemůže účastnit silničního provozu a může být použito pouze jako zdroj náhradních dílů

Replika

Vozidlo, které je replikou jiného vozidla vyráběného v daném roce daným výrobcem

Veterán

Vozidlo má více než 50 let

Klasik

Vozidlo má více než 20 let a splňuje kritéria platná v daném státě USA

Salvage: Vozidlo si ponechal majitel

Vozidlo, jemuž byl předběžně přiřazen záznam typu "Salvage", si ponechal majitel

Totální škoda: Vozidlo si ponechal majitel

Majitel vozidla si ponechává vozidlo a vlastnická práva k vozidlu, pro které byla pojistitelem nahlášena totální škoda

Totální škoda: Vozidlo si ponechal dřívější majitel

Záznam přiřazen k novému listu vlastnictví, pokud předchozí list vlastnictví obsahuje záznam „Totální škoda: Vozidlo si ponechal majitel "

Obnovené vozidlo

Vozidlo je obnoveno instalací nové kabiny a podvozku na existujícím vozidle

Street Rod: Vozidlo bylo upraveno

Vozidlo bylo upraveno tak, že nesplňuje specifikace výrobce, současně ale splňuje kritéria stanovená departamentem motorových vozidel

Obnovené vozidlo

Tento záznam se může objevit pro vozidlo, pro které byl dříve uveden záznam typu "Salvage". Záznam „Obnovené vozidlo” svědčí o tom, že vozidlo prošlo kontrolou, zda není kradené, kontrolou bezpečnosti a dalšími nezbytnými prohlídkami za účelem potvrzení, že vozidlo bylo obnoveno v souladu s požadovanými standardy

Bylo opraveno vážně poškozené vozidlo

Byl vydán list vlastnictví pro vozidlo se záznamem, který svědčí o tom, že bylo opraveno vozidlo, jež bylo zničeno a nahlášeno jako neopravitelné nebo nesplňující požadavky na vydání listu vlastnictví pro velký rozsah poškození.

Vozidlo odkoupené výrobcem

Nové vozidlo, které bylo vykoupeno výrobcem na základě platných předpisů, byly-li pokusy o opravu vozidla neúspěšné

Vlastnictví potvrzené pojistitelem

Pojistitel vydal písemný doklad potvrzující vlastnictví vozidla, pokud vlastnictví vozidla nemohlo být prokázáno jiným způsobem. Tento záznam se od 17. ledna 2003 už nepoužívá.

Byla vydána kopie listu vlastnictví

Byla vydána kopie listu vlastnictví

Vozidlo pouze na náhradní díly

Vozidlo může být použito výhradně jako zdroj náhradních dílů. V současné době se tento záznam nepoužívá, místo něj se používá záznam „Demontované vozidlo "

Vozidlo získané zpět po krádeži

Vozidlo nahlášené jako ukradené bylo získáno zpět. Vozidlo bylo opraveno, prošlo technickou kontrolou a může být provozováno

Možnost nepřiznané zástavy

Záznam se objevuje, bylo-li zakoupené vozidlo registrováno v jiném státě, ve kterém list vlastnictví neobsahuje informace o zástavách. Záznam se od 17. ledna 2003 už nepoužívá.

Vozidlo s neodstraněnou závadou

Závada na vozidle, která nesouvisí s bezpečností, nahlášená výrobcem na departament motorových vozidel, nebyla odstraněna

Vozidlo s odstraněnou závadou

Závada na vozidle, která nesouvisí s bezpečností, nahlášená výrobcem na departament motorových vozidel, byla odstraněna

Vozidlo s neodstraněnou bezpečnostní závadou

Závada na vozidle související s bezpečností, kterou výrobce nahlásil na departament motorových vozidel, nebyla odstraněna

Vozidlo s odstraněnou bezpečnostní závadou

Závada na vozidle související s bezpečností, kterou výrobce nahlásil na departament motorových vozidel, byla odstraněna

Vozidlu bylo přiřazeno nové číslo VIN

Departament motorových vozidel přiřadil vozidlu nové číslo VIN. Nové číslo VIN může být přiřazeno vozidlu s předchozím záznamem „Obnovené vozidlo” v případě problémů s registrací vozidla

Vozidlu bylo přiřazeno dosavadní číslo VIN

Departament motorových vozidel přiřadil vozidlu dosavadní číslo VIN. Níže uvádíme příklady, kdy může být záznam přiřazen:

  • Na vozidle nelze najít číslo VIN nebo je číslo VIN nečitelné
  • Vozidlo bylo upraveno odstraněním části, na které se nachází číslo VIN
  • Vozidlo bylo upraveno přidáním části, na které se nachází číslo VIN

Vozidlo navrácené do továrního stavu

Vozidlo bylo navráceno do původního stavu výrobcem

Poškozeno povodní

Vozidlo poškozeno zatopením sladkou nebo slanou vodou

Poškozeno povodní (slaná voda)

Vozidlo bylo poškozeno zatopením slanou vodou

Poškozeno požárem

Vozidlo bylo poškozeno požárem

Poškozeno krupobitím

Vozidlo bylo poškozeno krupobitím

Poškozeno v důsledku vandalismu

Vozidlo bylo zničeno v důsledku vandalismu

Poškození v důsledku kolize

Vozidlo poškozeno v důsledku kolize

Totální škoda

Vozidlo, pro které byla nahlášena totální škoda departamentem motorových vozidel nebo pojistitelem povinným k náhradě škody

Zničené vozidlo

Rám nebo podvozek vozidla byly zničeny a není možné je znovu použít v konstrukci vozidla

Junk: Vozidlo určené k sešrotování nebo na náhradní díly

Vozidlo může být použito výhradně jako zdroj náhradních dílů nebo šrotu, nemůže být už nikdy registrováno nebo použito k jízdě

Poškození nahlášené prodejcem vozidla

Vozidlo bylo poškozeno v rozsahu, kdy je prodejce povinen podle legislativy daného státu v této oblasti o tomto poškození informovat

Kontaminované vozidlo

Vozidlo bylo kontaminováno nebezpečnou látkou. Nebezpečná látka je každá látka, která může snížit bezpečnost vozidla nebo způsobit zranění cestujících. Záznam nezahrnuje vozidla zatopená při povodní

Salvage: Poškozené nebo neurčené

Tento záznam může být přiřazen vozidlu z důvodu:

  • zničení nebo poškození, u kterého faktické nebo odhadované náklady na uvedení do stavu před nehodou překračují procento maloobchodní hodnoty vozidla stanovené legislativou daného státu
  • převedení vlastnických práv k vozidlu na pojistitele v důsledku vyplacení odškodnění za poškozené vozidlo
  • rozhodnutí majitele vozidla usilovat o záznam na vozidle bez ohledu na rozsah poškození a oprav
  • neznámé příčiny

Salvage: Ukradené

Vozidlo, k němuž byla vlastnická práva převedena na pojistitele v důsledku vyplacení odškodnění za ukradené vozidlo.

Salvage: Jiný důvod než krádež nebo poškození

Vozidlo, kterému byl přiřazen záznam typu „Salvage” z jiných důvodů, než záznamy „Salvage: Poškozeno nebo neurčeno” a „Salvage: Ukradeno”, například v případě opuštění vozidla.

Testovací vozidlo výrobce

Vozidlo je sestaveno a uchováváno výrobcem pro testy

Dříve taxi

Vozidlo registrované dříve jako taxi

Aktuálně taxi

Vozidlo registrované aktuálně jako taxi

Zemědělské vozidlo

Vozidlo provozováno hlavně na soukromých cestách k zemědělským účelům

Dříve policejní vozidlo

Vozidlo registrované dříve jako policejní vozidlo

Aktuálně policejní vozidlo

Vozidlo registrované aktuálně jako policejní vozidlo

Vozidlo ke svážení dřeva

Vozidlo provozováno hlavně na soukromých cestách k těžbě dřeva

Dříve vozidlo k pronájmu

Vozidlo bylo provozováno jako vozidlo k pronájmu

Stav tachometru byl potvrzen

Stav tachometru je pravdivý

Stav tachometru nesouhlasí se skutečností

Stan tachometru je nepravdivý

Manipulace s tachometrem

Stav tachometru je nepravdivý z důvodu manipulace s tachometrem

Stav tachometru byl zaznamenán při obnovení registrace vozidla

Stav tachometru byl zaznamenán při obnovení registrace vozidla

Tachometr překročil mechanická omezení

Stav tachometru je nižší než je správná hodnota, protože tachometr není schopen skutečný počet ujetých kilometrů zobrazit

Tachometr mohl být vyměněn

Departament motorových vozidel připouští, že se stav tachometru liší od skutečného počtu najetých kilometrů z důvodu provedené změny související s tachometrem

Tachometr byl vyměněn

Tachometr ve vozidle není tachometrem, který byl ve vozidle namontován ve výrobě

Nesrovnalost v záznamech o stavu tachometru

Departament motorových vozidel připouští, že se stav tachometru liší od skutečného počtu ujetých kilometrů z důvodu dříve zaznamenaných hodnot stavu tachometru

Hlášení stavu tachometru není povinné

Vozidlo je osvobozeno od stavu tachometru při změně majitele

Problém s tachometrem vyžaduje kontakt se státním departamentem motorových vozidel

Objevil se problém s tachometrem vozidla. Pro získání podrobných informací se doporučuje kontakt s departamentem motorových vozidel

Oprava záznamu "Tachometr překročil mechanická omezení "

Departament motorových vozidel upravil záznam "Tachometr překročil mechanická omezení "

Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.