Zpráva o historii vozidla autoDNA pro vozidla z Belgie

Price 216,50
Hodnocení zákazníků:
4.8/5
(průměr z 9 hodnocení)

Zoráva autoDNA pro vozidla z Belgie je nezastupitelnou pomocí pro každého, kdo plánuje nákup ojetého vozidla z této země. Historie vozidla z Belgie představená formou zpráv je vytvořena na základě údajů pocházejících z centrální evidence vozidel. Údaje jsou poskytovány do evidence prostřednictvím mnoha ověřených, důvěryhodných a pravdivých subjektů:

  • Oddělení komunikací
  • Policejní oddělení
  • Dovozci
  • Pojišťovací společnosti
  • Finanční instituce
  • Odborníci

Vstupní informace

Po ověření čísla VIN vozidla pocházejícího z Belgie získáváme zprávu o historii vozidla, která v úvodu (sumarizaci) obsahuje základní informace identifikující vozidlo.

Status vozidla

V této části zprávy se nacházejí informace týkající se statusu vozidla. Statusy jsou udělovány oprávněnými institucemi na území Belgie a shromážděny v centrální evidenci vozidel.


administrativní status vozidla: v této části najdeme informace týkající se možného importu vozidla na území Belgie nebo exportu vozidla z území Belgie.


status legálnosti vozidla: toto je informace o vozidle kradeném nebo o jeho legálním původu (status v hodnotě "Normální").


status vozidla: toto je informace o zničení, restaurování, bouraném vozidle, vozidle bez homologace.

V této sekci najdete také mj. datum výroby vozidla, datum první registrace vozidla na území Belgie, datum platnosti technické prohlídky, informace týkající se karosérie, kód výrobce, a také informace o kompletnosti vozidla.

1Jaký je rozdíl mezi vozidlem nekompletním, kompletním a zkompletovaným?

Vozidlo nekompletní je vozidlo, které kvůli získání předpokládaných užitných vlastností a splnění nezbytných požadavků musí projít minimálně ještě jednou etapou kompletace. Nekompletní vozidlo nepodléhá registraci (např. podvozek nákladního auta).

Vozidlo kompletní je vozidlo, které nepotřebuje kompletaci kvůli splnění určených technických požadavků. V takovém vozidle je možno provést konstrukční změny, které podléhají homologačnímu posudku (např. montáž dodatečné řady sedadel ve vozidle druhu karosérie „van").

Zkompletované vozidlo je vozidlo po modifikaci - přestavbě, vzniklé v důsledku mnohastupňové homologaci typu, které splňuje určené požadavky (např. zabudování skříňové karosérie na podvozek nákladního auta).

Základní informace

Tato sekce obsahuje základní informace o vozidle: značka, model, kód modelu podle výrobce, varianta vozidla, typ paliva, druh karosérie (podle centrální evidence vozidel v Belgii, kategorie vozidla.

Historie vozidla

Sekce Historie vozidla se skládá ze dvou částí: ověření stavu tachometru v belgickém registru stavu tachometru a informace o stavu tachometru.

Ověření stavu tachometru dovoluje ověřit aktuální stav tachometru vozidla vzhledem k poslednímu stavu tachometru zaznamenanému v belgickém registru stavu tachometru. Díky ověření je možné určit, zda vozidlo podrobené ověření má důvěryhodný stav tachometru.

Ve výsledcích ověření jsou k dispozici dva možné závěry:

  • Stav tachometru je důvěryhodný, tento výsledek dostaneme, když uvedený stav tachometru je vyšší než poslední zaznamenaný v belgickém registru stavu tachometru, vozidlo má pravdivou historii a dostatečné množství údajů nacházejících se v belgickém registru stavu tachometru.
  • Provedené ověření nedovoluje potvrdit důvěryhodnost stavu tachometru. Tento výsledek dostaneme, když informace získané z belgického registru stavu tachometru nejsou dostatečné k uskutečnění ověření. Možné příčiny: Chybí informace v belgickém registru stavu tachometru, belgický registr stavu tachometru nemá dostatečné informace nutné k ověření stavu tachometru, nebo vozidlo, jehož stav tachometru byl ověřován, má problémy s aktuálním stavem tachometru.


Informace o stavu tachometru – tato část obsahuje datum platnosti technické prohlídky, stav tachometru zaznamenaný během poslední prohlídky a stav tachometru zaznamenaný během předposlední prohlídky.

Doplňkové informacje

Sekce obsahuje několik doplňkových informací: číslo homologace, číslo belgického certifikátu shody (PVA/PVG), informace o evropské normě emisí spalin.

Technické údaje

V této sekci zprávy najdeme podrobné technické údaje: počet míst, hmotnost, rozměry, objem, maximální rychlost nebo maximální výkon vozidla, informace o typu zavěšení použitého ve vozidle.

Emise znečištění

Sekce emise znečištění informuje o zkoumání znečišťování pro ověřované vozidlo, najdeme zde mj. testy v jízdních podmínkách, emise kysličníku uhličitého, emise uhlovodíku a mnoho jiných užitečných výsledků emisí. Tyto výsledky umožňují ověřit, zda může být vozidlo prodáno na území Evropské unie a umožňují potvrdit, jestli může být vozidlo uvedeno do provozu.

Spotřeba paliva a třída emisí CO2

Sekce umožňuje zjistit průměrnou spotřebu paliva deklarovanou výrobcem v městském provozu, extra městském provozu a mimoměstském provozu. Najdeme zde také informace týkajcííc se třídy emisí CO2. Tato hodntoa je prezentována formou čísel i graficky.

Názory klientů na zprávu

Hodnocení:
5/5
Super věc... byl jsem si pokecat s prodejcem... domluvil jsem se před koupí na prohlídku v servisu ASO, ale řekl jsem si, že nebude škodit bez toho, abych vyšel z domu, prověřit si auto po síti. Koupil jsem si zprávu a auto „žihadlo“ se ukázalo jako automobil po leasingu s bohatou historií poškození karosérie, a co je ještě nejzajímavější – s přetočeným tachometrem. Počet kilometrů na tachometru před rokem byl vyšší než aktuální. Zdravím, STOJÍ TO ZATO.
- Dušan86
Hodnocení:
5/5
Díky AutoDna jsem unikl koupi auta po povodni z Belgie... a auta z Holandska po 3 majitelích a půjčovně aut, a to mělo být ideální.
- funt
Hodnocení:
4/5
Doporučuji, zvláště u aut z dovozu. Zpráva společně s fotografiemi objasnila historii auta. Auto jsme nekoupili. Bohužel tam byl hodně stočený tachometr.
- TadeášJ
Stránka využívá soubory cookies pro realizaci služeb v souladu s Politikou souborů Cookies. Můžete popsat podmínky uchovávání nebo přístupu k souborům cookies ve Vašem prohlížeči.