autoDNA prověřuje
Zástavní právo

Jak zkontrolovat zástavní právo k autu?

10 července 2023

Pokud kupujete ojetý vůz, nutné je zkontrolovat, zda vůz nemá zástavní právo. Zápis zástavního práva, obvykle z důvodu daňových nedoplatků, na vlastnictví vozu je pro nového majitele potenciálně velký problém. Daňová povinnost se v tomto případě řídí předmětem daňového zástavního práva, tedy automobilem, který může být odebraný i za daňové nedoplatky předchozího vlastníka.

*Informace uvedené v článku se týkají jen polského zákona

 

Co to vlastně je zástavní právo? 

Koupi ojetého vozu by mělo předcházet důkladné prozkoumání nejen jeho technického stavu, ale také formálního a právního stavu. Jednou z důležitých informací v druhém případě je možnost zřízení tzv zástavní právo k autu.

Zástavní právo využívají úřady k vymáhání splatných daní, příspěvků na sociální zabezpečení či pokut. Pokud je k automobilu zřízena zástava, má finanční úřad, sociální pojišťovna nebo jiný útvar státní správy právo ho prodat a tímto způsobem uhradit daňové nedoplatky. Pro kupujícího ojeté auto je proto velmi důležité, zda je k němu zástavní právo nebo ne. 

 

Kdy vzniká zástava? 

Nesplacené daňové poplatky jsou rizikem, že poplatník obdrží záznam v rejstříku zástav. V takové situaci může správce daně zřídit daňové zástavní právo kvůli daňovým nedoplatkům. Záznam v rejstříku zástav se může týkat věcí movitých nebo převoditelných věcných práv.

Zástavní právo vzniká zápisem do speciálního rejstříku. Provádí ji například finanční úřad na majetku, včetně automobilu, poplatníka, který se zdržuje s placením daně. Zápis do rejstříku je důsledkem daňového rozhodnutí vydaného příslušným úřadem, který nejčastěji stanoví výše daňových povinnosti, např. daně z nezjištěných příjmů, ale i nedoplatku či úroku z prodlení.

Zápis zástavního práva se provádí na žádost osoby oprávněné jednat jménem Státní pokladny nebo jednotky místní správy, např. vedoucího finančního úřadu. Zástavní právo lze zřídit nejen k majetku ve vlastnictví poplatníka, ale i k věcem, které jsou předmětem spoluvlastnictví.

Kromě movitých věcí lze zřídit daňové zástavní právo pro daňové nedoplatky i na převoditelná věcná práva. Zástavní právo může být zřízeno na automobil v hodnotě minimálně 13 900 PLN a o zápisu do evidence státních zástav musí být majitel informován.

Tato kvóta se vztahuje na jednotlivé věci nebo práva. Věci nebo majetková práva, která budou zapsána do rejstříku zástav pro něčí daňový nedoplatek v důsledku doručení rozhodnutí správce daně, jsou svým způsobem zabaveny pro daňové nedoplatky. To výrazně omezuje vlastnické právo k movitým věcem v podobě např. automobilu, ale i jiných movitých a převoditelných věcí ve vlastnictví poplatníka. Určitě nikdo nechce mít záznam o daňové zástavě. Neplatíte daně? Za takový nedoplatek existuje zástavní právo, a to i na věcech nebo majetkových právech manželky nebo manžela – které jsou ve spoluvlastnictví poplatníka.

 

Může být zástava „zděděna“? 

 

INFORMACE

Zástavní právo vzniká nejčastěji k nesplacené daňové povinnosti z movitých věcí a převoditelných věcných práv a „navazuje“ na předmět daňového zástavního práva.

 

Co to znamená? Daňové zástavní právo stále zatíží automobil i v situaci, kdy jeho vlastnictví přechází na osobu, která nemá daňové nedoplatky. Zástava má tedy důsledky pro každého vlastníka zastavené věci.

Pro nového majitele takového vozu to znamená velký problém – vysvětlení, že o zástavě nevěděl, bude k ničemu, protože úřad může i po změně vlastníka takové vozidlo vydražit. Může se stát, že při registraci na oddělení komunikace dostaneme zamítavé rozhodnutí a takové vozidlo na sebe nezaregistrujeme. Věřitel, např. finanční úřad nebo sociální pojišťovna, oznámí zástavu komunikačnímu oddělení, ale tento údaj se nezapisuje do osvědčení o registraci.

Neprověření vozu na daňovou zástavu před jeho koupí může mít pro nového, neznalého majitele vážné finanční důsledky. Zástavní právo sleduje především věc, nikoli vlastníka – to znamená, že dlužník může auto zatížené zástavním právem prodat a kupující bude muset vůz vrátit, aby pokryl dluhy předchozího vlastníka.

V tomto případě nezáleží na tom, zda nový majitel o zástavním právu při koupi vozu věděl nebo nevěděl.

 

VÍŠ, ŽE…

Dobré vědět, že na dané vozidlo může být několik zástav, pokud se někdo zdrží například s placením daní a příspěvků na sociální zabezpečení.

 

 

Ověřte auto před koupi – Kde najít záznam o rejstříku zástav?

Informace o zástavách jsou také obsaženy přímo ve zprávě autoDNA spolu s řadou dalších užitečných informací o daném vozidle. Informace o možnosti vystoupení informace o zástavním právu jsou v autoDNA k dispozici zdarma v rozsahu údajů před zakoupením zprávy.

 

Zástavní právo - zaznamenano ustanoveni zastavy

Zástavní právo – zaznamenano ustanoveni zastavy

 

Ověřit

Rejstřík zástav státní pokladny je veden on-line a jakékoli vozidlo lze bezplatně zkontrolovat na webu Rejstříku zástav státní pokladny, který spravuje Ministerstvo financí.

 

Zástavní právo - Zpráva o historii vozidla autoDNA

Zástavní právo – Zpráva o historii vozidla autoDNA

 

Zástavní právo k autu – koupit takové vozidlo? 

Zápis do rejstříku zástav je závažnou právní vadou vozidla a koupě takového vozu je pro nového majitele potenciálně velkým problémem.

Může se také stát, že zástava již byla splacená, protože například dlužník vrátil dlužné peníze na daních, pokutách nebo na příspěvek na sociální zabezpečení. Proto má pro potenciálního kupce velký význam prověřit auto před koupí pro případnou daňovou zástavu.

Zástavy využívají úřady k vymáhání splatných daní, příspěvků na sociální zabezpečení či pokut. Zástava zatíží automobil i v případě, že jeho vlastnictví přejde na osobu, která nemá daňové nedoplatky. Pro kupujícího ojeté auto je tedy velmi důležité, zda má auto zástavní právo nebo ne.

 

Jak zkontrolovat, zda je auto zatíženo zástavním právem? 

S nápovědou přichází Zpráva o historii vozidla autoDNA, který nabízí novou funkcionalitu – kontrolu rejstříku zástav podle čísla VIN spolu s dalšími informacemi o daném vozidle.

 

Zástavní právo - zaznamenano vymazani zastavy

Zástavní právo – zaznamenano vymazani zastavy

 

DOBRÉ VĚDĚT

Služba autoDNA je předním poskytovatelem služeb online kontroly historie vozidel. Na základě vašeho číslo VIN si před nákupem ověříte historii vozidla pomocí autoDNA. Prověřování VIN vás v mnoha případech může ušetřit nežádoucích dodatečných nákladů spojených s koupí vozidla s neznámou nebo náhodnou minulostí.

 

 

Summary
Jak zkontrolovat zástavní právo k autu?
Article Name
Jak zkontrolovat zástavní právo k autu?
Description
Pokud kupujete ojetý vůz, nutné je zkontrolovat, zda vůz nemá zástavní právo. Zápis zástavního práva, na vlastnictví vozu je pro nového majitele velký problém.
Author
Publisher Name
autoDNA
Publisher Logo