autoDNA radí
Pravidla bezpečné jízdy po dálnici

Pravidla bezpečné jízdy po dálnici

31 října 2017

Teoreticky by každý řidič, který úspěšně složí závěrečné zkoušky v autoškole, měl mít zásady bezpečné jízdy v malíčku. Každodenní praxe se ale často liší od zbožných přání zákonodárců, a to zejména pokud jde o pohyb po dálnicích.

Popravdě, není se ani tak moc čemu divit. Na školeních před zkouškami na řidičský průkaz se účastníci pohybují především v okolí autoškoly, a ty u dálnic zpravidla nestojí. Na požadavek jezdit v průběhu řidičského kurzu alespoň několik hodin mimo zastavěné území se v autoškolách také mnohdy hledí tak trochu přes prsty. Větší šanci na úspěšné zvládnutí zkoušek dá přece absolventům autoškoly několik dodatečných hodin na pravděpodobné trase zkušební jízdy. Výsledkem bohužel je, že řidičská oprávnění často získávají osoby, které nemají ani páru o tom, jak se jezdí mimo město, natožpak na dálnicích.

Problémem ale není jen to, že pravidla bezpečné jízdy po rychlostních komunikacích neznají začínající řidiči. Zejména mladší řidiči-začátečníci často vykazují vlastní iniciativu a vyhledávají si potřebné informace například na internetu. Opravdovým postrachem dálnic jsou především ti řidiči, kteří už mají za volantem nějaké ty zkušeností a myslí si proto, že se mohou díky nim řídit na silnici svými vlastními pravidly.

 

 

Řečeno jednoduše. Alespoň krátké připomenutí pravidel bezpečné jízdy na dálnicích a rychlostních komunikacích se může hodit každému. Níže přinášíme sedm těch nejdůležitějších.

Plynule se zařaďte do provozu

Osobní automobily se mohou v Česku pohybovat po dálnici maximální rychlostí 130 km/h. Vozidlo jedoucí touto rychlostí ujede za 5 vteřin vzdálenost více než 180 metrů. Je rozumné pomalu najíždět před tuny železa ženoucí se touto rychlostí? Odpověď je prostá – jistě že ne! Právě proto jsou také u nájezdů na dálnici budovány dlouhé připojovací pruhy, na nichž bychom měli dosáhnout takové rychlosti, která nám umožní plynule se zapojit do provozu a minimalizovat riziko kolize s vozidly, které se už po dálnici pohybují.

 

Přizpůsobte rychlost podmínkám na silnici

Tímto pravidlem bychom se měli řídit vždy a všude, nejenom na dálnici. Pokud na silnici vládnou náročné podmínky, např. existuje riziko ledovky nebo cestujeme v dešti či za sněžení, neměli bychom to s rychlostí nijak přehánět.

 

Věnujte pozornost

Vyhněme se také prudkým manévrům či předjíždění. Nejlepším řešením bude zařadit se do kolony vozidel, která se pohybuje přiměřenou rychlostí, samozřejmě při dodržení větších odstupů než obvykle.

 

 

Levý pruh používejte pouze při předjíždění

Proč při výčtu pravidel bezpečné jízdy navrhujeme řešení, které nás donutí k častější změně jízdního pruhu? Mohlo by se dokonce zdát, že právě toto naši bezpečnost dokonce sníží. Opak je ale pravdou. Mnohem větší ohrožení než přejíždění z pruhu do pruhu přináší příliš dlouhé setrvávání v levém rychlém pásu. Takové chování totiž vyvolává chaos. Vozidla, které jedou za námi rychleji než my, nám najíždějí na nárazník nebo se nás snaží předjet zprava. Riziko nehody tak narůstá. Pamatujme si proto, že levý pruh slouží pouze k tomu uskutečnit manévr předjíždění, jehož správným zakončením bude návrat do pravého pruhu.

 

Nekřižujte cestu jiným řidičům

Tento samozřejmý princip má na dálnici zásadní význam, a to s ohledem na rychlost, s jakou se vozidla po rychlostní komunikaci pohybují. Při jízdě ve městě bychom se samozřejmě měli také zkřížení cesty jinému vozidlu vyhnout, když se nám to ale přece jenom podaří, zpravidla způsobíme pouze lehkou srážku, zřídkakdy vážnější nehodu. Přirozeně, ani to nelze podceňovat, přesto na dálnici při vysokých rychlostech může každé najetí do jízdní dráhy jiného vozidla skončit opravdovou tragédií.

 

Zachovávejte bezpečný odstup od vozidla jedoucího před vámi

Pro mnoho českých řidičů je velkým překvapením, když na maďarských dálnicích narazí na namalované vozovce body, které ukazují, jaký by měl být správný odstup mezi jednotlivými vozidly. Podle německé zásady „polovina ukazatele rychlosti“ by měl činit v metrech nejméně polovinu naší rychlosti. To znamená, když jedeme rychlostí 100 km/h, měli bychom se držet za před námi jedoucím vozidlem alespoň 50 m. Když jedeme rychlostí 130 km/h, činí správný odstup minimálně 65 m. Bohužel, pokud jde o dodržování pravidel bezpečné jízdy, je v Česku právě tento princip nejčastěji podceňován.

 

Upozorni jiné řidiče na nebezpečí

Jak jsme uvedli již na začátku, na dálnici ujedeme v průběhu několika vteřin desítky metrů. To, jak rychle si všimneme ohrožení, má proto pro úspěšné zvládnutí možných nástrah klíčový význam. Dávejme si proto mimořádný pozor na blikání výstražnými světly u jiných vozidel. Právě tímto způsobem si totiž řidiči na dálnici předávají informace o případném ohrožení.

 

Důležité

Pamatujme si také, že i my sami bychom měli pomocí výstražných světel upozornit ostatní řidiče, že se řítí do ošemetné situace.

 

 

Buďte pozorní při sjíždění z dálnice

Na sjezdech z dálnice platí často omezení rychlosti na 60, 50 nebo dokonce 40 km/h. Zpomalení na tuto rychlost se nám jeví jako přímo šílené, protože máme pocit, že rychleji bychom se pohybovali snad i pěšky. Je to proto, že náš mozek potřebuje chvíli čas, aby se z vysoké rychlosti na dálnici „přepnul“ na správné fungování v podmínkách běžné rychlosti na vedlejší komunikaci. V takových chvílích bychom měli zachovávat obzvláštní pozornost. To, že při jízdě rychlostí 60 km/h se nám zdá, že jedeme krokem, neznamená, že tomu tak doopravdy je!

 

Pravidly bezpečné jízdy se řídíme všude!

Na závěr jedno důležité upozornění. Aby nás mohla pravidla bezpečné jízdy dostatečně ochránit, musíme se jimi řídit vždy a všude. Pokud budeme k sobě shovívaví, dokonce i při dodržování jen některých z těchto zásad, vystavujeme sebe, své spolujezdce a další účastníky silničního provozu zbytečnému riziku.

 

Dobré vědět

Služba autoDNA je předním poskytovatelem služeb online kontroly historie vozidel. Na základě vašeho číslo VIN si před nákupem ověříte historii vozidla pomocí autoDNA. Prověřování VIN vás v mnoha případech může ušetřit nežádoucích dodatečných nákladů spojených s koupí vozidla s neznámou nebo náhodnou minulostí.