autoDNA prověřuje
prohlídka klimatizace

Prohlídka klimatizace – v čem spočívá, kolik stojí a jak často ji provádět

15 srpna 2017

Každý řidič určitě ví, že dvakrát do roka musí vyměnit pneumatiky a jednou ročně by měl vyměnit olej. Je tu ale ještě jedna věc, kterou by se mělo provádět pravidelně, avšak ne všichni majitelé vozidel to dělají. Jde o prohlídku klimatizace.

Proč řidiči zanedbávají prohlídky klimatizace?

V zimě zpravidla klimatizaci nepoužíváme. V některých vozidlech (např. ze skupiny Volkswagen) se systém klimatizace v tomto ročním období ani nezapne. Mnoho z nás tak prostě zapomíná na to, že klimatizace vyžaduje pravidelnou údržbu. Někteří si také mohou myslet, že když je klimatizace v zimě vypnuta, neopotřebovává se. V praxi je to ale právě naopak. Poruchy klimatizace jsou častěji důsledkem toho, že ji nepoužíváme, než toho, že ji přetěžujeme.

 

 

V létě, když klimatizaci vyžíváme pravidelně, spotřebováváme v podstatě pouze chladicí médium, to znamená chemický prostředek, kterým je klimatizace naplněna. Jeho doplnění je zpravidla záležitostí stovek korun. Spotřebu chladicího média způsobuje to, že jeho olejové složky promazávají celý systém, díky čemuž jeho jednotlivé části fungují správně. Avšak v zimě, kdy klimatizaci nepoužíváme, se mohou mazací složky z chladicího média vysrážet, takže na jaře nebo v létě, když opět klimatizaci zapneme, nebude chladicí médium zajišťovat dostatečné promazání. Právě proto začne být klimatizační systém více poruchový.

Další hrozbou pro naši klimatizaci je v zimním období vlhkost. V nepoužívaném zařízení se začnou množit mikroby a plísně. I když je nejsme schopni postřehnout zrakem, určitě je ucítíme ve formě nepříjemného zápachu, když po delší době nečinnosti „klimu“ opět zapneme. Není to možná porucha v plném významu tohoto slova, avšak vdechování plísní a bakterií určitě nepatří k činnostem příjemným, natožpak zdravým. Jediným kladem této situace je snad to, že řidiči připomene, že by se měl objednat na prohlídku klimatizace. Dezinfekce je totiž jedním z významných prvků tohoto procesu.

V čem spočívá prohlídka klimatizace?

Prohlídka klimatizace je službou poměrně rychlou, trvající okolo hodiny, a relativně levnou. Samotné vyčištění a dezinfekce klimatizačního systému by mělo být záležitostí stokorun, když se k tomu přidruží regenerace nebo výměna chladicího média a další potřebné úkony, měla by se cena vejít do rozmezí mezi tisícem a dvěma tisíci korun. Prohlídka spočívá především v kontrole činnosti kompresoru, účinnosti chlazení, kontrole těsnosti systému, kontrole stavu chladicího média a jeho případném doplnění, ve vyčištění systému a jeho dezinfekci.

Dezinfekce se prování několika způsoby. Jednou z nejčastějších je ozónování. Pomocí speciálního zařízení je do kabiny vozidla vháněn ozón, který má silné antimikrobiální a protiplísňové účinky. Pro dezinfekci ozónem bychom se měli rozhodnout spíše na jaře než v létě, to znamená v době, kdy je chladněji. To proto, že ozón se rozpadá při teplotách vyšších než 25 stupňů. Pokud bychom přesto chtěli použít k dezinfekci ozónování v létě, měli bychom zajet do servisu pokud možno brzy ráno, než se kabina vozidla prohřeje.

 

Věnujte pozornost

Na paměti bychom také měli mít, že používání klimatizace je zpravidla spojeno s vyšší spotřebou paliva a je další zátěží, která snižuje výkonnost motoru.

 

Alternativou k ozónování je ultrazvukové čištění. Je sice dražší než ozónování, ale jeho účinnost je delší. Ultrazvukové čištění je založeno na umístění ve vozidle generátoru ultrazvuku a speciální dezinfekční kapaliny, kterou ultrazvuk mění na maličké kapičky, jež proniknou do celého klimatizačního systému.

Zatímco ozónování a ultrazvukové čištění klimatizace vyžaduje zvláštní zařízení, běžné odstranění plísní si můžeme udělat sami. Jednoduše si koupíme příslušný chemický přípravek a provedeme všechny činnosti podle návodu k jeho použití. Zpravidla jde o to, vyjmout kabinový filtr, nastavit klimatizaci na uzavřený oběh a zapnout ji na nejvyšší chladicí výkon. Pamatujme si, že po takto provedeném odstranění plísní bychom měli kabinu vozidla vždy důkladně vyvětrat!

Pokud jsme se již zmínili o kabinovém filtru, měli bychom dodat, že je dobré ho vždy alespoň jednou ročně vyměnit. Prohlídka klimatizace tento úkon zpravidla neobsahuje. Velký problém by to neměl být – výměna kabinového filtru je ve většině automobilů velmi jednoduchá, v některých k tomu ani nepotřebujete žádné nářadí. Návod, jak to udělat ve vašem vozidle, najdete snadno na internetu.

Používejte klimatizaci s rozumem

Víme již, že alespoň jednou ročně bychom měli zajít na prohlídku klimatizace. Zaznamenali jsme také, že bychom měli klimatizační systém pravidelně aktivovat, a to i tehdy, když to není zrovna nutné. Za dostatečně časté používání „klimy“ je považováno její zapnutí na deset, dvacet minut alespoň jednou za dva týdny. Pokud máte vozidlo, v němž nelze při teplotách nižších než 4 stupně klimatizaci aktivovat, zkuste ho odstavit na podzemní parkoviště, kde bývá v zimě tepleji. Pamatujme si však, že s používáním klimatizace se to nemá v žádném případě nepřehánět. Nadměrné používání „klimy“ nám totiž může způsobit zdravotní potíže.

Když budeme vnitřek kabiny vozidla ochlazovat příliš intenzívně, můžeme se nepříjemně nachladit. Funguje to přesně stejně jako v zimě. Jediným rozdílem je to, že v zimě vycházíme z vytopených domovů nebo vozidel na mráz, v létě naproti tomu utíkáme před sluncem a horkem do ledových vozidel s klimatizací zapnutou na plný výkon. Právě tyto časté změny teploty způsobují nachlazení. Optimální proto bude nastavit klimatizaci tak, aby rozdíl mezi teplotou uvnitř a vně vozidla nepřekračoval 6 stupňů. Výhodu budou mít řidiči, kteří mohou sledovat a srovnávat obě tyto hodnoty průběžně na monitoru palubního počítače.

 

 

Dobré vědět

Zajímá vás tento článek? Podívejte se také na produkty nabízené společností autoDNA – předním poskytovatelem zpráv o historii vozidel v Evropě a USA. Prověřování VIN vám pomůže vyhnout se dodatečným nákladům spojeným s nákupem vozu s neznámou minulostí. Služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok – potřebujete pouze přístup k internetu a číslo VIN vozidla, které chcete zkontrolovat.

 

 

Summary