autoDNA prověřuje
Autobaterie

Autobaterie – jak si dobře vybrat?

4 ledna 2017

Autobaterie je klíčové zařízení pro správný chod našeho vozidla, a to nejen v zimě. Bohužel má výrazně kratší životnost než jiné části automobilu, proto vždy po několika letech stojíme před nutností koupit novou. Jak tedy koupit dobrou autobaterii?

Hlavní parametry autobaterie

Autobaterie má čtyři hlavní parametry:

Velikost, tedy délka, šířka a výška jsou uvedeny v milimetrech nebo centimetrech. I když to zní banálně, je to zcela určitě jeden ze základních parametrů, jimž musíme věnovat při koupi autobaterie pozornost. Pokud koupíme kus příliš velký, obvykle se nevejde na místo, které je pro něj pod kapotou vymezeno.

Umístění pólů. Další zdánlivě banální prvek, kterému musíme nutně věnovat pozornost. Pokud koupíme baterii, jejíž póly jsou umístěny obráceně než kabely se svorkami v našem autě, můžeme mít problém s jejím napojením na elektroinstalaci vozidla.

 

Informace

Kapacita autobaterie je vyjádřena v ampérhodinách (Ah). Tento parametr nás informuje o tom, kolik hodin (h) je jednotka schopna dodávat proud o velikosti 1 ampéru (A). Napůl žertem je možno uvést, že tento parametr jednoduše říká, kolik hodin můžeme poslouchat rádio při vypnutém motoru.

Velikost startovacího proudu vyjádřená v ampérech (A).

Jak zjistit, jaký akumulátor je vhodný pro naše vozidlo?

Když se rozhodujeme, jakou autobaterii máme koupit, měli bychom především nahlédnout do návodu k obsluze našeho automobilu. Někteří výrobci v něm uvádějí konkrétní informace na téma požadovaných parametrů. Pokud jsme návod někde založili, ani to by neměl být větší problém – potřebné informace můžeme zpravidla získat z oficiálních webových stránek výrobce nebo z jiných internetových zdrojů. Pokud i tato cesta selže, musíme otevřít kapotu našeho auta a jednoduše se podívat, jaký akumulátor jsme měli doposud. Pokud s ním vozidlo fungovalo bez problému, můžeme zvolit stejný nebo obdobný typ s totožnými parametry. Horší je, když jsme měli nesprávnou autobaterii a ani o tom nevíme. Před nákupem je proto dobré se u specializovaného prodejce ujistit, jestli námi vybraný typ akumulátoru je do našeho auta opravdu vhodný, a to jak fyzicky, tak z hlediska jeho parametrů.

S pomocí při výběru autobaterie nám ochotně přispěchávají také výrobci autobaterií. Na jejich internetových stránkách najdeme jednoduché vyhledávače, které nám po zaškrtnutí modelu našeho vozidla v seznamu automaticky nabídnou vhodné autobaterie, samozřejmě z nabídky daného výrobce. Funguje to stejně jako na stránkách výrobců olejů a dalších provozních kapalin. Před kliknutím na tlačítko „koupit” je dobré napsat přesný název vybraného produktu do internetového vyhledávače nebo srovnávače cen. Může se ukázat, že stejnou autobaterii pořídíme levněji v jiném obchodě nebo ušetříme na ceně poštovného, nebo je možné si jej objednat s osobním odběrem poblíž místa našeho bydliště nebo zaměstnání.

Vyplatí se koupit autobaterii s lepšími parametry, než je doporučováno?

Náš rádce pro nákup autobaterií jsme cíleně začali výčtem klíčových parametrů akumulátorů a doporučením využít při výběru autobaterie rad výrobce vozidla nebo výrobce autobaterií. Řidiči se totiž často pokoušejí být chytřejší než odborníci na automobilový průmysl a přiklánějí se při nákupu baterie k pořízení výrobku s „lepšími” parametry, tzn. s větší velikostí startovacího proudu a s větší kapacitou. V praxi však baterie s větším výkonem než je pro naše auto fakticky zapotřebí bude při startování zkracovat čas zážehu motoru a současně se bude snižovat její životnost. Autobaterie s větší kapacitou nám sice umožní vícekrát nastartovat motor, ale pokud alternátor není na zvýšenou kapacitu baterie dimenzován, může se stát, že ji nebude stačit dobíjet a způsobí nám tak provozní potíže. Navíc autobaterie s větší kapacitou a větším výkonem při startování bude pravděpodobně dražší a těžší. V tomto případě se uplatní populární rčení, že „lepší je největším nepřítelem dobrého“.

Je dobré kupovat autobaterii od renomovaného výrobce?

Tato otázka zajímá mnoho řidičů. V praxi jde o to, zda je pravdivé tvrzení, že v případě značkových výrobků platíme často pouze za zavedenou značku, která kdysi zaručovala vysokou kvalitu. V dnešní době se podle autorů této teze má údajně všechno dělat tak, aby to krátce po uplynutí záruční doby zkolabovalo, a my jsme byli nuceni koupit výrobek nový. Přirozeně nejsme schopni tuto tak trochu spikleneckou tezi sami vyvrátit nebo potvrdit, alespoň ne pokud jde o autobaterie. Speciálním vybavením pro ověření, zda kapacita akumulátoru a velikost startovacího proudu odpovídají údajům uváděným výrobcem na výrobním štítku, disponují pouze velké specializované servisy. Na druhou stranu se říká, že renomovaní výrobci jsou schopni dokonce „přidat“ svým zákazníkům o poznání lepší parametry, než jaké uvádějí na obalu, zatímco neznačkové autobaterie z hypermarketů mají ve skutečnosti parametry o 30 procent horší než ty napsané na štítku. Ani v tomto případě bohužel není známo, nakolik je tato teze statisticky potvrzenou pravdou, a nakolik jde o jednotlivé případy, za jejichž širokou publicitou stojí vysoké marketingové rozpočty renomovaných výrobců.

Čemu ještě věnovat pozornost, kromě parametrů autobaterie?

Bohužel po celou dobu zůstává nejslabším článkem automobilových technologií člověk. K ničemu nám nebudou ani ty nejrafinovanější bezpečnostní technologie, pokud sedneme za volant po „jednom“ pivu nebo ospalí – v takovém stavu není těžké způsobit nehodu. Stejně tak čas vyčleněný na nákup autobaterie bude ztracený, pokud později nebudeme dbát o baterii a o celkový stav elektroinstalace v našem autě náležitým způsobem. Málokdo myslí na to, že o autobaterii je nutné pečovat nejen v zimě, ale také v létě. O tom, jak se starat o autobaterii i v létě, jsme už psali v našem blogu, vřele vás tedy zveme k prostudování těchto zápisků.

 

Dobré vědět

Služba autoDNA je předním poskytovatelem služeb online kontroly historie vozidel. Na základě vašeho číslo VIN si před nákupem ověříte historii vozidla pomocí autoDNA. Prověřování VIN vás v mnoha případech může ušetřit nežádoucích dodatečných nákladů spojených s koupí vozidla s neznámou nebo náhodnou minulostí.